Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7014/html/nagyon-sok-a-parhuza.html

Nagyon sok a párhuzam az újszászi ügy és Németh Zsolt ügye között: mindkét esetben koncepciós eljárás áldozataivá váltak tagjaink!


Tagtársaink mindkét esetben vétlenek voltak, munkájukat úgy végezték, hogy az a vasút biztonságát nem veszélyeztette, a vasút érdekeit szolgálta. Ez a hála.

Németh Zsolt lassan két éve húzódó pere elsőfokon még mindig csak az alapoknál tart. Mint ismeretes, 2016. júliusában rúgták ki Németh Zsolt tagtársunkat azért, mert a Kollektív Szerződés vonatkozó rendelkezéseit betartva nem volt hajlandó egyedül továbbítani azt a vonatot, melyen a minimális létszámnorma 2 fő volt.

Ezért a MÁV-Start könyörtelenül - és szerintem embertelenül - eltávolította a kötelékéből. A pert első fokon egy alkalommal megnyertük, másodfokon a Fővárosi Törvényszék új eljárásra utasította az első fokon eljáró bíróságot, ennek egyik állomása a mai. Tart tovább a küzdelem, a MÁV-Start és a tagunk, a VDSzSz Szolidaritás között, ahogy tart a MÁV Zrt-nél is a küzdelem a Biztonsági Főigazgatóság kiválóságai és a tagjaink, illetve szakszervezetünk között Újszász ügyben. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok a párhuzam a két ügy között, hiszen álláspontunk szerint mindkét esetben koncepcionális ügy áldozatai tagjaink. Újszász esetében ketten, ebben az ügyben "csak" egy. Nem tudom, miért nem lehet ezeket a dolgokat tisztességgel, egyezséggel lezárni, hiszen a Napnál is világosabb, hogy mindkét esetben tagjaink vétlenek voltak, munkájukat úgy végezték, hogy az a vasút biztonságát nem veszélyeztette, a vasút érdekeit szolgálta. Ez a hála.

A mai napon szakszervezetünk szakértői bizonyítást kért, és a bíróság ezt el is rendelte annak bizonyítására, hogy a tagtársunk nem csak hogy jogosult, hanem köteles is megtagadni a munkát abban az esetben, ha az előírt létszámnormánál kevesebb személyzettel akarják közlekedtetni a vonatot. Nyilván a 72 órás szabályba tartozó vagy a menetközbeni rosszullét folytán bekövetkező szolgálatkiesésre vonatkozó esetek kivételével.

Tehát a szakértőnek azt kell a bíróság számára igazolni, hogy helyesen alkalmazta kötelező érvénnyel a munkavállaló, a tagunk az Mt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltakat. Reméljük, hogy a döntés precedensértékű lesz, és nem holnap, de pár hónap után legalább első fokon ismét pont kerülhet az i-betűre.

Fontos dolog hangsúlyozni, hogy a bíróság elsőfokon több mint egy éve tagtársunkat felmentette a rárótt, munkaviszonyából származó vétkes kötelezettségszegés vádja alól, és megállapította, hogy a felmondás jogellenes volt. Ebbe nem nyugodott bele a MÁV-Start vezetése, és mozgat meg nagy erőket annak érdekében, hogy az "igazát", akaratát tagjainkkal és a VDSzSz Szolidaritással szemben érvényre juttassa. Elgondolkodtató, hogy ezek a küzdelmek a munkáltató és a szakszervezetek között majdnem mindig szakszervezetünk reprezentációját mutatják.

 

Bárány Balázs kiemelte: sajnáljuk, hogy képtelenek vagyunk a munkáltatóval egyezség jutni, és az ügyek előbb-utóbb a bíróságon kötnek ki a munkáltató családról, tisztes elbánásról rendre hangoztatott állításai ellenére,