Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7018/html/jo-par-nyitott-kerde.html

Jó pár nyitott kérdés van a gépjárművet vezető munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban, ezeket rendezni kívánjuk!


A munkáltató készített egy tervezetet, melynek bizonyos elemeivel egyetértünk. Viszont ez a tervezet nem vált hivatalos előterjesztéssé, így megvitatni sem volt mit. Tehát az ügy jelenleg áll. A holtpontról való elmozdulás érdekében Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese részére összefoglaltuk saját javaslatainkat. 

Minden érintettre kiterjedő egységes szabályozást nem lehet alkotni, mivel vállalati gépjárművet sokan, sokféle okból, eltérő feltételek és körülmények között vezetnek.
Ezért célszerű különválasztani az ilyen járműveket alkalmanként vezető, esetenként munkatársait is szállító vezető-irányító, szellemi tevékenységet végző munkatársak ilyen irányú tevékenységét a fizikai munkát is végző – döntően pályafenntartási, biztosítóberendezési területen dolgozó – munkavállalókétól.

Az előbbi esetben – összhangban az NFM és az OMMF tárgyban kifejtett véleményével – mi is elegendőnek tartjuk, ha a munkaköri kockázatértékelésben megjelenik a gépjárművezetés ténye, és az előzetes illetve időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat végző orvosok erről a vizsgálatra küldés dokumentumaiból tudomást szereznek.

Minőségileg más kategóriát képez azon munkavállalók helyzete, akik otthonról indulva összeszedik munkatársaikat, kiviszik a munkavégzés helyére, egész nap velük együtt fizikai munkát végeznek, majd este mindenkit hazaszállítanak. Ebbe a körbe soroljuk a munkahelyi készenlétből bármilyen okból való kivonulás során fellépő gépjármű-vezetési kötelezettséget is.

Ezekben az esetekben a szellemi munkát végzőkre vonatkozó feltételeken túl (kockázatértékelés, fogl. eü orvos tájékoztatása) további korlátozásokat tartunk szükségesnek.

Alapvető, hogy a munkatársaikat munkába, majd haza szállító, gépjárművezetéssel is megbízott munkavállalók munkaideje a gépkocsival való indulással kezdődik, és hazatérést követően a kiszállással végződik.

Elengedhetetlen, hogy a gépkocsivezető mindenkor kipihenten vezesse járművét. Ez munkakezdéskor valószínűleg biztosított, viszont a műszak végeztével már kevésbé. Épp ezért elvárjuk, hogy legalább azon munkatárak esetében, akik a gépkocsivezetésen túl fizikai munkával is töltik munkaidejüket, a munkatársak hazaszállítását megelőzően legalább 4 óra, munkáltató által biztosított megfelelő körülmények között, a munkáltató által megkövetelten és ellenőrzötten pihenéssel töltsék.

Amennyiben a napi munkaidő a gépkocsivezetés miatt meghaladja a 12 órát, úgy ennek áthidalására javasoljuk az osztott munkaidő megfelelő ellentételezés melletti felajánlását, vagy a készenléti munkakörben történő, KSZ-ben előírt feltételek szerinti foglalkoztatást.

Fontos, hogy az adott gépjárművet igénybe vevő munkatársak tájékoztatást kapjanak arról, hogy nem hivatásos gépkocsivezető szállítja őket, a járműbe saját felelősségükre szállnak be, ezért a beszállást meg is tagadhatják.

Úgy véljük, hogy a munkáltató érdemi válaszait a megállapodást mielőbb elősegítő konzultációnak kell követnie.

Letölthető dokumentumok:
Dorozsmai_Eva_gepjarmuvezetes_ikt128.pdf (61 kb)