Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7028/html/ujszasz-ideje-igazsa.html

Újszász: Ideje igazságot szolgáltatni vétlen tagtársaink részére!


A vizsgálati anyag nem tartalmazott két szakmai véleményt, amely tagtársaink vétlenségét igazolta. Bekerült viszont egy műszaki véleménynek titulált harmadik anyag, ennek szerzőjét ugyanannak a személynek tulajdonítják, aki az előző kettőt elkészítette. Ez azonban kétséges, de őt már nem lehet erről megkérdezni: meghalt.

Június 21-én a biztonsági testület soron következő ülését tartotta, az ezen történtekről számolt be fenti videónkban Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke. Mint mondta, a meghirdetett napirendi pontokat nem igazán tudtuk úgy elfogadni, hogy szó ne essen Újszászról. Így aztán némi vitát követően hosszasan volt lehetőségünk arra, hogy az ezzel kapcsolatos álláspontunkat, véleményünket, kérdéseinket a testület előtt felvessük.

Mint ismeretes, a balesettel kapcsolatosan kizárólag két tagtársunkat marasztalta el a Biztonsági Főigazgatóság. Szakszervezetünk álláspontja szerint két tagtársunk balesettel kapcsolatban teljesen vétlen. Ezen álláspontunkat alátámasztotta a KBSZ zárójelentése és az ezt követő rendőrségi határozat is. Ennek ellenére a Biztonsági Főigazgatóság továbbra is konokul kitart amellett, hogy e két tagtársunk felelős a siklásért.

Mindezt szakvéleményekre alapítottan gondolja, amellyel kapcsolatban aggályaink voltak - és vannak is, hiszen a vizsgálati anyagból kikerült, illetve nem került bele - nézőpont kérdése - két szakmai vélemény, amely tagtársaink vétlenségét igazolja. Bekerült viszont egy műszaki véleménynek aposztrofált harmadik anyag, amelyet ugyanannak a szerzőnek tulajdonítanak, aki az előző kettőt elkészítette. A problémám csak az, hogy több mint kétséges, hogy ezt a harmadik szakvéleményt valóban ugyanaz a személy készítette el. Ezt erősíti, hogy az említett biztonsági testületi ülésen elhangzott a következő:

Mind a kettővel szemben voltak szakmai kifogások (az előbb említett mentőkörülményeket tartalmazó szakvéleményre utal az előadó), ezért elkészült egy harmadik, amit már nem a [konkrét név] készített, mindenki tudja. Bizonyos részei megtalálhatóak benne, ami [az említett személyé] volt, így van. De bocsánat: ezt egy biztosítóberendezési szakértő döntötte el.

 

Aki ezt elmondta, olyan helyzetben van, hogy ezt megalapozottan jelenthette ki. Azt gondolom, ez sok mindent elárul. Elárulja azt, hogy ez az ominózus szakvéleményt, amit egy adott személynek tulajdonítanak, nem az a személy készítette. És mégis úgy van feltüntetve, mintha az ő alkotása lenne. És az nagyon szomorú, hogy ez a személy sajnos már meghalt.

Egyszerűen nem értem, hogy mi késztet bárkit arra, hogy munkatársával szemben így viselkedjen, ha egyszer a birtokába jut bármi olyan irat, fénykép, akármi, ami a munkatársa terhét csökkenti, vagy fel is menti akár, az elfelejtődik. Ezt nagyon nehéz feldolgozni, de hála Istennek, azért van segítség. És pontosan az ügy kapcsán: sokat beszélünk a "vasutasok nagy családjáról", a "vasutasok közösségéről". És tényleg létezik ez.

Hiszen akkor, amikor a Biztonsági Főigazgatóság apparátusa kizárólag két tagunkat találta meg bűnbaknak, nem fordultak el tőle a munkatársaik. Nem csak a közvetlen munkatársaik nem fordultak el tőlük, hanem Újszász állomásfőnöke és a csomóponti vezető sem fordult el tőlük. Mindvégig hittek a vétlenségükben, és ennek hangot is adtak, írásban és szóban egyaránt. A csomóponti főnök magatartása párját ritkítja. Az eseményt követő heteken belül több levéllel is fordult a szolgálati felsőbbségéhez, kifogásolva a vizsgálat mikéntjét, és hangoztatva, hogy álláspontja szerint ez a két ember, két tagtársunk nem marasztalható el. Majd amikor a vizsgálati jelentéshez is hozzájutott 2017. februárjában, akkor is fellebbezést nyújtott be az abban foglaltakkal szemben, amit eljuttatott a szolgálati felsőbbségéhez, azok egyetértettek a tartalmával, és egyeztetést kértek a Biztonsági Főigazgatóságtól. És hogyhogynem erre az egyeztetésre nem került sor, ugyanis a Biztonsági Főigazgatósággal való úgymond szóbeli egyeztetést követően ettől az egyeztetéstől elálltak. Egyszerűen nem értem, hogy miért.

És ami tovább bonyolítja az ügyet: ezek a levélváltások a vizsgálati anyagokban nem szerepelnek. Holott kiderült, hogy a Biztonsági Főigazgatóság birtokában voltak ezek az iratok. Én nagyon remélem, hogy a vasút végre valahára igazságot szolgáltat két tagtársunknak, megköveti őket, elnézést kér tőlük, kérje a bocsánatukat, és a szakmai jóhírnevük meghurcolásáért méltó sérelemdíjban is részesíti őket. Ugyanakkor pedig biztosítékot nyújt arra, hogy a jövőben ilyen jellegű esemény ne történhessen. Értelemszerűen az ügy nincs lezárva, zajlik egyfajta vizsgálódás, és annak eredménye tükrében úgy vélem, mindenki majd meg fogja tenni azokat a lépéseket, amiket szükségesnek lát.