Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7052/html/budapest-keleti-forg.html

Budapest Keleti Forgalmi Csomóponti Főnökség: kollektív munkaügyi vitát kezdeményezett a VDSzSz Szolidaritás!


Tagtársaink egyre nehezebb feltételek végzik nagy felelősséggel járó munkájukat, aminek anyagi és erkölcsi elismerése is elmaradt: a korábbi ígéret ellenére a munkáltató által május 1-től alkalmazott, az alapbér 5%-ot kitevő fizetés-kiegészítésben nem részesültek, a csekélynek nevezhető "elismeréstől" is elzárkózott a munkáltató, hiába kezdeményezett szakszervezetünk ez ügyben több egyeztetést. 

Szabó Gyula, a VDSzSz Szolidaritás alapszervezeti vezető ügyvivője Ispán László főnökségvezető részére írt levelében ezt írta: 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy egyre nehezebb feltételek mentén tudunk nagy felelősséggel járó munkánkat Rákos állomáson végezni - a munkakörülményektől kezdve és munkaidő-beosztásig. Szolgálati helyünkön a napi 12 órás ülőmunkához megfelelő minőségű és ergonómiai kialakítású székek nincsenek, az informatikai rendszerek egymással nem kompatibilisek, a kiértékelendő adatok megjelenítésére szolgáló monitor kisméretű, emiatt megerőltető azok megfigyelése, a távközlő berendezés fény elemei nem megfelelően működnek, így a bejövő hívások rangsorolása lehetetlen. A megnövekedett vonatforgalom és a vágányzár által megnövekedett feladatok miatt a munkaközi szüneteket a céljának megfelelően nem tudjuk felhasználni. A Kollektív Szerződésben foglaltakat a munkáltató nem alkalmazza, nem a fordulószolgálatnak megfelelően készül el a havi munka-időbeosztás. Rendkívül gyakori az ad hoc módosítás, aminek az is a következménye, hogy a rendkívüli munkaidő nem egy tagtársunknál meghaladta a 150 órát. Az irreálisan hosszú képzés után az új munkavállalók ezeket a problémákat látva, azonnal menekülnek az állomásról, a MÁV Zrt-től.

A fentiek alapján látható, hogy a dinamikus munka leterheltségünk a viselhetőnél magasabb szintre jutott és a munkaidő-beosztás kiszámíthatatlansága nem teszi lehetővé, hogy a szolgálatok között kellő mértékben kipihenhessük magunkat, regenerálódhassunk, Ebből adódóan a szolgálatok során gyakori a fáradtság, csökken a koncentrációs képességünk, ebből következően félő, hogy a forgalomszervezés során nem minden esetben tudunk optimális döntést hozni. Mindezen okok azontúl, hogy rendkívül károsan hatnak fizikai, mentális állapotunkra, hosszabb távon súlyos egészségromláshoz vezethetnek, a vasúti közlekedés biztonságos lebonyolítását is nehezítik.

A nehéz körülmények között végzett munkánk anyagi és erkölcsi elismerése is elmarad, elég arra utalnunk, hogy a munkáltató által május 1-től alkalmazott alapbér 5%-ot kitevő fizetés-kiegészítésben nem részesültünk, a korábbi ígéret ellenére. Rendkívül sérelmezzük, hogy a csekélynek nevezhető "elismeréstől" is a munkáltató irányunkban elzárkózott, hiába kezdeményezett szakszervezetünk ez ügyben több alkalommal egyeztetést.

Mindezekre figyelemmel ezúton kollektív munkaügyi vitát kezdeményezünk, melynek eredményeképpen elvárjuk, hogy a munkáltató biztosítsa az egészség és a munkaképességünk hosszútávú megőrzésére alkalmas munkáltatási feltételeket, úgy tárgy, mint munkaszervezési vonatkozásban, és természetesen azt is követeljük, hogy legalább az egyenlő bánásmód elvét megtartva a munkánk díjazásánál ne tegyen különbséget például Kőbánya-felsőn ugyanezen munkakörben (fszt, kfszt) foglalkoztatott vasutasok között.

A kollektív munkaügyi vitában előírt kötelező egyeztetés tárgyalására július 23-át javasolta.
Amennyiben a kollektív munkaügyi vitában az egyeztetés nem zárul eredménnyel, úgy
a munkáltatónak számítania kell arra, hogy a munkavállalók követeléseik érvényre juttatása érdekében sztrájkot kezdeményezhetnek.

Szabó Gyula, VDSzSz Szolidaritás alapszervezeti vezető ügyvivő

 

Letölthető dokumentumok:
DOC180719.pdf (71 kb)