Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7069/html/turhetetlen-a-letsza.html

Tűrhetetlen: a létszámnorma alatti vonattovábbításra unszoló főmenetirányító még fenyegeti is tagtársainkat!


Ezért konzultációt kezdeményeztünk, és kértük a MÁV-Start általános vezérigazgató-helyettesét: járjon el annak érdekében, hogy az érintett főmenetirányító, havariairányító maradéktalanul betartsa illetve betartassa a Kollektív Szerződés 7. mellékletében foglaltakat!

Szomorúan kellett ismét megállapítanunk, hogy a munkáltató szándékosan megszegi a rá nézve kötelezendően alkalmazandó munkaviszonyra vonatkozó szabályt - erről tájékoztatta a VDSzSz Szoldidaritás alelnöke a MÁV-Start Zrt. általános vezérigazgató-helyettesét. A munkáltató ugyanis rendre eltér a Kollektív Szerződés 7. számú mellékletében foglaltak alkalmazásától - egyszerűbben fogalmazva: a számára kötelezően előírt létszámnorma alatti személyzettel akarja továbbíttatni a közlekedő vonatokat. A létszámnorma alatti közlekedtetés nagyon szűk kivételtől eltekintve nem megengedett.

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke felhívta Schwartz István figyelmét arra, hogy a Kollektív Szerződés - és persze a mellékletei is - a munkáltatás során ugyanúgy viselkednek, mint a jogszabályok. Tehát az abban foglaltak betartása kötelező. Ha azt bármely munkavállaló nem tartja be, úgy az a munkaviszonyából származó kötelezettség megszegésének minősül. Ha pedig ez még szándékos is, akkor már szándékos vétkes a kötelezettség megszegés minősítése, amely esetében mindenkinek számítani kell arra, hogy a munkáltató vele szemben hátrányos jogkövetkezmény kiszabását eredményező eljárást kezdeményez.

Úgy tűnik azonban - jegyzi meg, hogy

ez az aggódás adott beosztás fölött nem igazán létezik, hiszen ahogy a mellékelt levélből is olvasható, a létszámnorma alatti vonattovábbításra unszoló főmenetirányító még fenyegeti is a munkaviszonyra vonatkozó szabályt betartani és megtartani szándékozó munkatársát, amely fenyegetést aztán később be is váltja.

 

Ez a magatartás megengedhetetlen, ezért az Mt-ben foglaltak szerinti konzultációt kezdeményeztünk.