Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7085/html/kapcsolas-baleset-el.html

Kapcsolás: Baleset ellenére továbbra is kényszeríti a MÁV-Start a járműszerelőket a számukra baleseti és egészségi kockázatot jelentő szabálytalan munkavégzésre!


Pedig ezt csak I. csoportos alkalmassági vizsgával rendelkező és erre kiképzett személyek végezhetnék: a VDSzSz Szolidaritás a hatósághoz fordult, a MÁV-Start KMvB elnöke is felemelte szavát!

Alscher Tamáshoz, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Vasúti Főosztályának vezetőjéhez fordult Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke, aki megkeresésében tudatta, hogy a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója szándékosan megszegte az Mt. 51.§ (3) és (4) bekezdéseit. Csépke András persze tökéletesen tisztában van azzal, hogy az érintett vasutasok (tagjaink) megfelelő, hatósági munkaköri alkalmassági igazolvánnyal és a megfelelő kiképzéssel nem rendelkeznek. Ennek ellenére a mellékelt 81/2018. számú parancskönyvi rendelkezéssel kötelezi őket a vasúti járművek közé való belépésre abból a célból, hogy a jármű- és légvezeték-kapcsolást elvégezzék.

Tekintettel a tevékenység végzéséhez kötelezően előírt orvosi vizsgálatok és szakképesítés hiányára, szakszervezetünk folyamatosan tiltakozott az elrendelés miatt, ennek ellenére a MÁV-Start vezérigazgatója végrehajtotta tervét, kijelentve: utánanézett, és a munkavállalók rendelkeznek a tevékenységek végzéséhez szükséges orvosi engedélyekkel.

Augusztus 22-én a fenti munkák végzésére kötelezett tagtársunk munkaköri alkalmassági igazolványát állásfoglalás céljából eljuttattuk dr. Velegi András főorvoshoz.

A kapott állásfoglalást rögvest elküldtem Csépke András MÁV-START vezérigazgatóhoz és Neue Vilmos JBI igazgatóhoz, kérve a intézkedésük visszavonását. Mindhiába!

Az augusztus 22-án történt baleset ellenére továbbra is kényszerítik őket a számukra baleseti és egészségügyi kockázatot jelentő szabálytalan munkavégzésre, amely a megfelelő szakértelem folytán a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyezteti.

 

A csatolt iratok tanulmányozását követően a Nemzeti Közlekedési Hatóság haladéktalan, és soron kívüli helyszíni ellenőrzést követő intézkedését kérte a vasút világában ezidáig példátlanul jogsértő munkáltatás felszámolása érdekében.

Felháborodva reagált a történtekre a MÁV-Start Központi Munkavédelmi Bizottság elnöke. Mint Cseh Béla augusztus 23-án Csépke András vezérigazgató részére áll,

tudomásomra jutott, hogy a Budapesti Járműbiztosítási Igazgatóságon a 81/2018. számú parancskönyvi rendelkezés kötelezi a vasúti járműszerelőket kapcsolási tevékenység elvégzésére, ami a mozdonyok szerelvénnyel történő szét-, illetve összekapcsolására terjed ki.

Véleményem szerint az ide vonatkozó utasítások és Dr. Velegi István foglalkozás-egészségügyi főorvos állásfoglalása alapján ezt a munkavégzést csak az I. csoportos alkalmassági vizsgával rendelkező, és az arra kiképzett személyek végezhetik el.

Különös tekintettel a munka veszélyességi fokára kockázatértékelés sem történt arról, hogy a szerelvény és a vontatójármű közötti kapcsolatokat, vasútijárműszerelők végezzék el. Ezért kérem azonnali intézkedésedet annak érdekében, hogy a balesetveszélyes és a törvénytelen munkavégzés megszüntetésre kerüljön.

 

 

Dr. Velegi István foglalkozás-egészségügyi főorvos állásfoglalása:

Kivonat a kocsirendező munkaköri leírásából - mert idáig kizárólag ebben a munkakörben végezhetnek ilyen feladatot
• a feladatot illetve munkakört 203/2009 Kr. az I csoportba sorolja és psychologiai vizsgálatra is kötelezett:

5. A munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok:
A tolatásvezető irányításával, felügyeletével, - a különböző tolatási műveletekkel –
végzi
• az állomásra érkezett vonatok szétrendezését, összeállítását,
rendes kezelési helyek, az iparvágányok, rakodóhelyek kiszolgálását,
a szalasztott, gurított kocsik féksaruval történő megállítását,
a járművek megfutamodás elleni biztosítását,
a járművek csavarkapoccsal történő szét- és összekapcsolását (a csavarkapocs súlya: 30-40 kg.)

(Tolatás közben rendszeresen gyalogmenetben közlekedik a tolatott vagy szalasztott kocsisor mellett. Munkáját állandóan szabadban végi, egy szolgálatban több kilométert tesz meg.)

Kivonat a tolatásvezető munkaköri leirásából

A munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok:
Állomásokon a vonatok összeállításával, szétrendezésével, az iparvágányok, és a közforgalmú rakodóhelyek kiszolgálásával kapcsolatos tolatási munkák szervezése és irányítása.
1. A tolatási műveleteket, a tolatásban résztvevők munkáját a helyszínen irányítja, vezeti és ellenőrzi.
Esetenként kocsirendezői feladatokat is ellát.
Gondoskodik a járművek megfutamodás elleni biztosításáról, a forgalombiztonságról és a rakodóhelyen rakodást végzők biztonságának megóvásáról.

• Ezen kívül a III. csoportos munkaköri leírásokban nem szerepel hasonló - érthető okokból
• a járműszerelők között sok a csoporton kívüli ( a 203/2009 Kr-nek nem megfelelő egészségi állapotú) dolgozó
• nincs hozzárendelt kockázatelemzés sem - érhető okokból

EZÉRT:
• Véleményem szerint nem lehetséges a mai munkavédelmi, vasúti jogszabályrendszerben ilyet elrendelni semmilyen formában
• amennyiben mégis, akkor a hozzátartozó képzését ki, hogyan végezze mert az első csoportos kocsirendezői tanfolyami oktatás része, ill. jogszabályokat, belső vezig. utasításokat kellene módosítani
• Ezt követően hogyan lehetne megkövetelni a kocsirendezőktől az I. csoportos egészségi állapotot, ha lehetne akasztani III. csoporttal is?
• mivel rendkívűl balesetveszélyes/életveszélyes munkamozzanat-ezért pl. idősödő, túlsúlyos, több alapbetegséggel rendelkező járműszerelőt két kocsi közé beengedni nem szabad, csak a baj származhat belőle. munkahelyi baleset esetleg maradandó pl. csonkulásos esemény után életjáradék stb .
Végülis a fentiek miatt NEM LEHETSÉGES ezeket , csak kiképzett, I. csoportos dolgozóval végeztetni.

Letölthető dokumentumok:
20180821_81-2018_szamu_parancskonyv.pdf (284 kb)