Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7086/html/300-oran-tuli-rendki.html

300 órán túli rendkívüli munkavégzés a Pályavasútnál: hol a határ?!


Az érintett vasutasok szűk nyolc hónap leforgása alatt akár már tíz hónapot is dolgozhattak!

Tudomásunkra jutott, hogy a Pályavasút Budapesti Területi Igazgatósághoz tartozó, a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő munkakörökben többek közt a létszámhiány miatt tagjaink, és természetesen más vasutasok esetében a rendkívüli munkavégzés mértéke már 2018. augusztusban számos munkatársunk esetében meghaladta a 300 órát.

A rendkívüli munkavégzés mértékét tekintve és az esetlegesen ki nem adott, vagy a következő évre átvitt pótszabadságot is figyelembe véve kijelenthető, hogy az érintett munkavállalók szűk nyolc hónap alatt már akár tíz hónapot is dolgozhattak. A vasutasok fáradtak, kimerültek.
A 300 órát meghaladó rendkívüli munkavégzés nyilvánvalóan jelentős, elfogadhatatlan mértékben növeli a vonatközlekedés lebonyolításának biztonsági kockázatát.

Fentiek miatt tájékoztatást kértünk Kiss Gábor igazgatótól:

  • valamennyi, a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő munkakört érintően, munkakörönként - név nélkül - az érintett munkavállalók bontásában;
  • Forgalmi Csomóponti Főnökségenként, és szolgálati helyenként;
  • a 2018. január 01-től 2018. augusztus 31-ig tartó időszakban a 230 óra felett teljesített rendkívüli munkavégzések munkavállalókra eső mértékéről.