Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7147/html/regi-koveteleseink-t.html

Régi követeléseink teljesültek a MÁV-FKG Kft-nél!


November 6-án a munkáltató és a képviselettel rendelkező szakszervezetek aláírták azt a megállapodást, melynek értelmében a 8. MMK-ból a 9. MMK-ba sorolódnak át a vas és fémipari szakmával rendelkező, valamint az adott munkakört legalább három éve folyamatosan betöltő, bármely középfokú végzettséggel rendelkező pályamunkások.

A megállapodás alapján november elsejei hatállyal 107 munkavállaló alapbérét kell az aktuális (a szolgálati időt is elismerő) bérminimumra emelni. Ez a 0-4 évig terjedő szolgálati idővel rendelkezők számára a garantált bérminimumot, azaz 180.500 Ft-ot jelenti.

Ezzel a megállapodással a VDSzSz Szolidaritás több éve követelt elvárása valósult meg, az élet minket igazolt. Szakszervezetünk képviselője javasolta, hogy a középfokú végzettséggel nem rendelkező pályamunkások alapbérének felzárkóztatására is kerüljön sor, de a munkáltató szerint erre most nem áll rendelkezésre fedezet, sőt az is elhangzott, hogy a 148.000 Ft-os bárminimum így is magas MÁV ZRt- 134.000 Ft-hoz képest. Remélhetően ezen álláspontát nem sokáig tartja a munkáltató.

A munkáltató írásbeli tájékoztatást adott arról, hogy befogadta szakszervezetünknek egy szintén több éve fennálló javaslatát, miszerint az egészségmegőrző programba bevont munkaköröket kiterjesztette több alapvető fizikai pályás munkakörre:

előmunkás, kitérő lakatos, vasúti munkagép-kezelő, vasúti járművezető és munkagépkezelő, egyéb vasúti járművezető, vasúti gépegység vezető, vasúti munkagépegység vezető, hídkarbantartó szakmunkás, általános hídkarbantartó, vasútépítő karbantartó szakmunkás.

Ezen felül az évi 25 fős létszám lehetőségét 50 főre emelik. A jogosultaknak 2 nap pótszabadság is jár. Mindenki arra buzdítunk, hogy minél többen jelentkezzenek!

Majdnem aláírásra került a KSZ ruházati mellékletének módosítása is, melynek legfőbb eleme az lett volna, hogy a melles munkásnadrág visszakerül a választható ruhadarabok közé. Ez azért hiúsult meg (remélhetően csak ideiglenesen), mert a munkáltató alá kívánta írattatni a módosítást azon szakszervezetekkel is, melyeknek a Munka Törvénykönyve
alapján erre nincs jogosultsága.

A november 6-i tárgyaláson szó esett szakszervezetünk egy szintén igen fontos javaslatáról is, nevezetesen a hókészenlét törvényhez legalább közelítő szabályozásának megteremtéséről. A munkáltató azonban sok hónapja nem hajlandó befogadni a VDSzSz Szolidaritás javaslatát. Eszerint a hókészenlét 4 napon belüli módosítása csak a munkavállalóval történt előzetes és írásbeli megállapodás alapján lehetséges, melyhez az átvezénylési díjnak megfelelő juttatás is párosul. A kérdésről a közeljövőben tovább tárgyalunk, és remélhetően az első hó előtt létrejön a megállapodás is.

A munkáltató véleményezésre átadott egy utasítás-tervezetet a KSZ-ben található felügyeleti pótlék elszámolásáról és kifizetéséről, amit áttanulmányozzunk, és rövidesen tájékoztatunk Benneteket.

Feledy István, ügyvivő, VDSzSz Szolidaritás

Letölthető dokumentumok:
DOC181107.pdf (25 kb)