Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7150/html/erthetetlen-hogy-sza.html

Érthetetlen, hogy Szajol után közel negyedszázaddal ilyesmi még mindig előfordulhat!


A MÁV Zrt. hálózatán száz olyan állomási biztosítóberendezés üzemel, ahol vonóvezetékkel állítják a váltókat. 2018. június 23-án Iváncsa állomáson siklásos baleset történt, melynek előzményei - következményei szerencsére nem - kísértetiesen hasonlítanak a „Szajoli” balesethez. Erre hívta fel a figyelmet Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Alscher Tamás, a Közlekedési Hatóság Vasúti Hatósági Főosztály vezetője részére írt levelében.

A kezelőszemélyzet részére a vonóvezetékes váltók felvágásának automatikus jelzésére a biztosítóberendezés műszaki kialakítása miatt alkalmatlan. Ezért a felvágás tényére csak az újonnan elrendelt vágányútbeállítás után próbaállításkor, ha ez elmarad, a váltó átállításakor, ha ez is, akkor - baleset utáni - ellenőrzés során derülhet fény. Érthetetlen, hogy Szajol után 24 évvel a jelenkor technikai lehetőségeit figyelembe véve ilyen egyáltalán még mindig előfordulhat.

2018. augusztus 16-án a MÁV Zrt. vezérigazgatóságán konzultáció keretében a szakmai vezetőkkel egyetértettünk abban, hogy a vonóvezetékes váltók végállását, nem észlelt váltófelvágás esetén semmi nem garantálja, ezért bármikor megismétlődhetnek a közelmúltban Iváncsa (Szajol, stb.) állomáson történtek. (Siklás, előzetesen felvágott (végállás nélküli) váltón csúccsal szembeni közlekedés közben.)

A MÁV Zrt-nek intézkedési javaslatot tettünk, ahonnan válaszlevelet kaptuk Veszprémi László - akkori - üzemeltetési vezérigazgató-helyettestől. A levélből számunkra egyértelműen kitűnik, hogy a MÁV Zrt. hibásan ítéli meg a vonóvezetékes váltók végállásával kapcsolatos biztonsági kockázatot, hiszen véleményük szerint:

Ezen előírások (F.2.sz. Forgalmi Utasítás, Kezelési Szabályzat) gyakorlati munkavégzés során történő teljeskörű betartása és az előírásban meghatározott műveletek (próbaállítás) végrehajtása a garancia arra, hogy a vonat vágányútjának beállításakor a vágányútban fekvő átállítandó és az át nem állítandó váltók megfelelnek az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2.8.1-2.8.5. pontjában előírtaknak és nem állhat elő a nem észlelt váltófelvágás esete.

 

Az előbbiekben foglaltakkal egyetértünk, azonban csak akkor jelentenek valóban garanciát, ha a kezelőszemélyzet a próbaállításokat az előírtak szerint minden esetben elvégzi. Azonban pont arra nincs garancia, hogy az utasításban foglaltakat maradéktalanul végrehajtják, mint ahogyan ezt az említett baleseteken túl számtalan következmények nélküli példa is igazolja.

Mivel a MÁV Zrt. anyagi lehetőségei korlátos volta miatt önerőből a problémát megoldani nem tudja, ezért a T. Hatóság segítségét kértük, hogy a hasonló esetlegesen tragikus kimenetelű balesetek megelőzése érdekében legalább az átmenő fővágányokban fekvő valamennyi vonóvezetékes váltó ún.: „végálláskapcsolóval” legyen felszerelve, ami jelezni képes a kezelőszemélyzet részére, ha a váltó a végállását az emeltyű mozgatása nélkül - bármely más okból – vesztette el. Az előbbiekben említett esetben - mivel a váltó végállását semmi nem garantálja - javasoljuk az ilyen (vonóvezetékes, átmenő fővágányban fekvő) váltókat szükségszerűen lezáratlan váltónak tekinteni, és a rajtuk a megengedett legnagyobb sebességet 15km/h-ban megállapítani.

Abban bízva, hogy a rendelkezésnek bevezetése következtében nem csak az esetlegesen nem észlelt váltófelvágás nem okoz balesetet, hanem a döntéshozók is késztetve érzik magukat arra, hogy a javasolt berendezéseket mielőbb felszereltessék.