Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7174/html/rch-napirenden-a-jov.html

RCH: Napirenden a jövő évi bérfejlesztés!


December 7-én ülésezett az RCH Vállalati Érdekegyeztető Tanács. A napirendi pontok között szerepelt az RSB összegének meghatározása, a KSz módosítást érintő előterjesztések, és természetesen a jövő évi bérfejlesztés mértéke. Szakszervezetünk jelezte, hogy a december 6-i VKF-ülésen a MUNKAADÓI oldal 8% (2019-re), illetve 8% (2020-ra) ajánlatot tett. Tehát ehhez képest is elmarad az RCH ajánlata. 

1) Az RSB összegére vonatkozóan a munkáltató írásos előterjesztése 40.000 Ft-ra tett javaslatot, ezzel kapcsolatban jeleztük, hogy ez a tavalyi mérték, ami még az infláció követést sem tartalmazza, ezért ennek az összegnek a növeléséről tovább kell tárgyalnunk. A munkáltató erre nyitottnak mutatkozott, és ígéretet tett arra, hogy december 11-ig újabb előterjesztést tesz.

2) A munkáltató szeretett volna megállapodni a VBKJ-rendszer további működtetéséről 450.000 Ft-os keretösszeg mellett. Szakszervezetünk jelezte, hogy az erről szóló megállapodást korainak tartja, illetve az egyéb bérelemekkel együtt kívánjuk tárgyalni. A választható elemek köre azonban kialakulni látszik, ezek pedig az alábbiak:

  • közigazgatási határon túlról történő munkába járás támogatása, (adómentes);
  • -sporteseményre vagy kulturális szolgáltatásra szóló belépő (adómentes a minimálbér összegéig);
  • Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás (34,22%);
  • Széchenyi Pihenőkártya szállás (34,22%);
  • Széchenyi Pihenőkártya szabadidő (34,22%);
  • bölcsődei, óvodai szolgáltatás ellátás díja (adómentes, összeghatár nélkül);
  • készpénz juttatás (jövedelemként adózik).

Az egyes elemek szorzószámai a hatályos törvényi előírások (járulékok, adók) alapján lesznek meghatározva.

Az adómentesen nyújthatón szolgáltatások körét a munkáltató javasolja tovább bővíteni egy WHITE nevű egészségügyi csomaggal, amire a MEDICOVER egészségügyi szolgáltatóval kötne szerződést. Ezt azonban a MEDICOVER csak abban az esetben biztosítaná kedvezményes (~69.000 Ft-os) áron, ha azt RCH minden munkavállalójára megkötné. Tehát, ez nem választható elem lenne, hanem már ezzel az összeggel csökkenne a felhasználható VBKJ keretösszeg. A dolog csak akkor működőképes, ha az RCH még az idén megköti a szolgáltatásról szóló szerződést, mivel január 1-től ezt a szolgáltatást is bér-és járulékfizetési kötelezettség terheli. (A szolgáltatási csomagot mellékeljük.) Az előzetes visszajelzések szerint tagjaink nem szeretnék, ha ez a "kötelező" szolgáltatás bekerülne a rendszerbe.

3) KSz módosítás
23. §
A (4) bekezdés szövege az alábbiak szerint változik:
„2019. január 1. és 2019. december 31. között a Rail Cargo Hungaria Zrt. minden munkavállalóját havi munkaidőkeretben kell foglalkoztatni. A határozott idő lejártát követően – amennyiben a Kollektív Szerződést kötő Felek eltérően nem állapodnak meg – az 5. bekezdés ismét hatályba lép.”
(Emlékeztetőül: az RCH-nál az alap a kéthavi munkaidőkeret.)

A KSz 36.§ a rendkívüli munkaidő díjazása
A korábbi megállapodás szerint január egytől a sávos díjazás mértéke visszaáll a 2016 előtti szintre. Itt a munkáltató javasolta, hogy maradjon a jelenleg hatályos pótlékszint, cserébe további 1%-kal emelné meg az alapbér mértékét a bérfejlesztés során. Álláspontunk szerint a javaslat buktatója az, hogy a túlmunka, az utazási idő, stb. pótlékának bértömege négy szervezeti egységnél (tük-ök és Vontatás szervezet )keletkezik. Ezért nem értünk azzal egyet, hogy ez a bértömeg "fűnyíróelven" legyen alapbéresítve. Álláspontunk szerint az alapbéresítés maximum azoknál a szervezeti egységeknél történhet meg, ahol az korábban is jelentkezett. Jelenleg az látszik, hogy visszaáll az eredeti szintre a pótlék mértéke.

KSz 37.§ készenlét díjazása
Szintén az eredeti díjazás lép életbe.

KSz 55.§ belföldi kiküldetés díjazása
Visszaáll az utazási idő elszámolása (100%)

KSz 57.§
A munkabér-előleg felső határa 300.000 Ft. Visszafizetés időtartama legfeljebb hat hónap.

KSz 60.§ (Természetesen ne forduljon elő ilyen.)
Az (1) bekezdés az alábbiak szerint változik:
„A munkáltató a munkavállaló nem munkabaleseti halála esetén az örökös (kedvezményezett) részére 2019. január 1-jétől 800.000 Ft-ot fizet ki. A munkáltató ezen összeget biztosítási szerződés hiányában is megfizeti.”

KSz 62.§
Az (1) bekezdés az alábbiak szerint változik:
„A munkáltató a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatásokra a 2019. évre 17.000.000 Ft keretösszeget biztosít.” (Ez eddig 16.400.000-Ft volt.)

66.§ (Nem új szabály, csak szövegpontosítás. )
A (2) bekezdés az alábbiak szerint változik:
„A munkabért érintő vagyoni hátrány alkalmazási időszaka legalább egy, legfeljebb öt hónapig terjedhet azzal, hogy az egy hónapra megállapított konkrét forint összeg nem haladhatja meg a munkavállaló jogkövetkezmény megállapításakor irányadó alapbérének 20%-át.”

Szakszervezetünk jelezte, hogy a december 6-i VKF-ülésen (a Versenyszféra és a Kormány érdekegyeztető fóruma) a MUNKAADÓI oldal 8% (2019-re) +8% (2020-ra) ajánlatot tett. Tehát ehhez képest is elmarad az RCH ajánlata. Ez megerősít minket abban, hogy követeléseink megalapozottak. Erősíti követeléseink megalapozottságát és fellépésünket az, hogy az osztrák vasutas kollégák két órás figyelmeztető sztrájk megtartásával el tudták érni, hogy követeléseik teljesítését.

A munkáltató válaszában annyit jelzett, hogy a december 7-i tárgyalásra - mivel szándéka szerint az RSB és a KSz módosítása volt napirenden - nem készült új bérajánlattal.

Mózes Tibor, társasági vezető ügyvivő, VDSzSz Szolidaritás

Letölthető dokumentumok:
White_csomag.doc (41 kb)