Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7182/html/akikre-buszkek-vagyu.html

Akikre büszkék vagyunk...


Idén is átadtuk a szakszervezetünkért szabadidejükben áldozatos munkát végző helyi tisztségviselőink számára méltán megérdemelt kitüntetéseiket! Köszönjük!

„Kiemelkedő szakszervezeti munkáért” elismerésben részesült:

Bóna Tibor (Budapest terület): Rákosrendező Forgalmi Csomóponton kiemelkedő szervezési és érdekvédelmi munkával látja el a vezető ügyvivői feladatokat.
Szakszervezeti tevékenységében az elköteleződés és a közösség iránti segítőkészség vezérli. Aktívan részt vesz az Ifjúsági Tagozat munkájában, lelkesen segít, hogy a képzések és a közösségi rendezvények minél színvonalasabbak legyenek. Irányítása alatt folyamatosan nő a taglétszám, azon munkálkodik, hogy minél több fiatal vasutas csatlakozzon szakszervezetünkhöz.

Fodorné Árva Erika (Debrecen terület): Erika szakszervezetünk megalakulása óta aktívan, vezető tisztségviselőként tevékenykedik a Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás Állomásfőnökségek területén. Eredményesen képviseli a tagok érdekeit, összetartja a helyi közösséget, rendszeresen szervez tagtársaink körében népszerű programokat, rendezvényeket. Munkája egyfajta elismeréseként több cikluson át megválasztották, és jelenleg is tagja a Debrecen Forgalmi Csomóponti Főnökség Üzemi Tanácsának, ahol elnökhelyettesi funkciót tölt be.

Kollár Károly (Szeged terület): TSZVI Kecskemét utazók tagozatvezető: A kecskeméti és kiskunfélegyházi telephelyhez tartozó jegyvizsgálók és pénztáros tagtársaink igényeit markánsan megjeleníti a munkáltató előtt. Szakszervezetünkhöz való csoportos csatlakozásukat 2016-ban megszervezte, és azóta is folyamatosan új tagokkal gyarapítja a VDSzSz Szolidaritás létszámát. Nagy lelkesedéssel és sikerrel szervezi a közösség összetartozását erősítő rendezvényeket is.

Kotta István (Miskolc terület): Közel 43 éve jött a MÁV-hoz. Szakszervezetünk megalakulása után röviddel kérte tagfelvételét. Aktív részvevője volt az 1999-2000. évi nagy sztrájknak. 2007-ben választotta meg a tagság a Miskolci Alapszervezet vezetőjének, aminek azóta is vezetője, így került a területi irodára. Az akkori területi vezetés nyugállományba vonulását követően, 2008 nyara óta látja el a területi szervezet vezető ügyvivő-helyettesi feladatait. A Miskolci Csomópont Üzemi Tanácsának elnöke, a munkavédelmi bizottság és a Központi Üzemi Tanács tagja.

Nagyné Fehér Zsuzsanna (Budapest terület): A Győr Cargo tagcsoportot három éve vezeti, tagjainak száma folyamatosan gyarapodik. Önállóan intézi a kollégái által rábízott ügyeket, precizitása, képzettsége és tájékozottsága nagyban megkönnyíti tagjaink érdekképviseletét. Idén lehetősége nyílt a nyugdíjba vonulásra, ennek ellenére érdekképviseleti munkáját azóta is példásan látja el.

Merácz Árpád (Szombathely terület): 1978. szeptember 1-től MÁV-dolgozó, több munkakörben tevékenykedett. Több éven át forgalmi oktatótiszt, jelenleg rendelkező forgalmi szolgálattevő Tapolca állomáson. 2001-ben lépett be szakszervezetünkbe, azóta a Veszprémi Csomóponti Főnökség Tapolcai Tagcsoportjánál alapszervezeti vezető ügyvivő. Az üzemi tanács tagja, korábban a KÜT tagja volt. Aktívan részt vesz a szakszervezeti munkában, jó szervező és csapat-összetartó. Szombathely terület második legnagyobb létszámú alapszervezetét vezeti.
Kollégái és alapszervezetének tagjai felnéznek rá, bizalommal fordulnak hozzá szakszervezeti, szakmai és egyéb problémáikkal.

Mónus László (Pécs terület): 2012. január 1. óta szakszervezetünk tagja, az FKG Kft. Gyékényes Tagcsoport vezető ügyvivője. Munkáját megbízhatóan, gondosan végzi. Tagjaink érdekeit képviselve stabil, összetartó szakszervezeti közösséget kovácsolt munkahelyén.

Rácz Sándor alias "Zsiráf"(Záhony terület): Több mint negyedszázados szakszervezeti tagsága alatt folyamatosan az üzemi tanácsi tagjaként és több cikluson át annak elnökeként népszerűsítette szakszervezetünket, és képviselte a tagság és szervezetünk érdekeit. Több ciklusban választották meg alapszervezeti vezetőnek és ügyvivőnek. A rendezvények fő hangulatfelelőse, mókamestere.

Szabó Gyula (Budapest terület): A Budapest Keleti Forgalmi Csomópont tisztségviselőjeként felkészültségével, elismert szakmai tudásával segíti a tagság magas színvonalú érdekképviseletét. Azon fáradozik, hogy a helyi közösség problémáit minél eredményesebben rendezze. Tagsága bizalommal fordulhat hozzá, mert elszánt érdekvédőként vesz részt a helyi problémák feltárásában és megoldásában.

Tóth Györgyné (Debrecen terület): Icát mindenki ismeri, hisz elmondhatjuk, hogy szinte minden tagunkat és kollégánkat oktatta már. Tagjaink tisztelik, felnéznek rá. Oktatóként, kollégaként és emberként is kivívta a kollégák elismerését, tiszteletét. A Debrecen Szesza Tagcsoport választmányi tagjaként aktívan kiveszi részét a tagcsoport rendezvényeinek szervezésében, így kirándulások, batyus bálok, gyermekeknek és szüleiknek rendezett mikulásnapi zsíroskenyér partik is munkáját dicsérik. Tagtársaink bármilyen problémával felkereshetik, lehetőségeihez mérten mindenkinek segít.

 „Eredményes szakszervezeti munkáért” elismerésben részesült:

Bódi Gábor (Miskolc terület): A MÁV Zrt. Forgalmi Csomópont Vámosgyörk Tagcsoport vezetője, több éve hatékonyan közreműködik a tagtoborzásban és a helyi érdekvédelemben. Folyamatos kapcsolatot tart tagtársainkkal, mindig figyelembe veszi véleményüket és érdekeiket.

Czina András (Pécs terület): Kocsivizsgáló munkakörben dolgozik Pécs állomáson. Szakszervezetünk megalakulását követően az akkori vezető ügyvivő – Melisek János – kezdeményezésére csatlakozott közösségünkhöz, melynek azóta is oszlopos tagja. 1996-ban választották meg először a Pécs Kocsiműszak Tagcsoport vezető ügyvivőjének és a tagok bizalmát élvezve a mai napig töretlenül áll a csapat élén.

Debreceni János (Debrecen terület): A MÁV Zrt. Pályalétesítményi Osztály Hidász Szakaszán hídvizsgálóként dolgozik. Szakszervezetünk megalakulásakor az elsők között lépett be. Alapszervezeti vezető ügyvivő tisztséget 1992-től tölt be, munkája során nagyon fontosnak tartja az emberekkel, tagjainkkal való napi kapcsolattartást, az esetlegesen felmerülő problémák minél előbbi megnyugtató rendezését. Alapszervezeti vezető ügyvivőként nem csak a tagmegtartás, hanem a tagszervezést is fontos feladatának tartja. Alapvetően csendes, ugyanakkor határozott személyiségének köszönhetően vívta ki kollégái, az Alapszervezet tagjainak tiszteletét.

Győri Zoltán (Pécs terület): A Pécs JBI Alapszervezet életét „fényképeken megörökítő” nemes feladatát tagtársunk 2004 óta látja el. Természetesen emellett még az érdekvédelmi munkában is segíti a Pécs JBI Alapszervezet vezető ügyvivőjét.

Ignatovits Ildikó (Budapest terület): Az Ingatlangazdálkodásnál lévő alapszervezetünknél eredményes szervezési és érdekvédelmi munkájával látja el a vezető-helyettesi feladatokat. Jó hangulatú rendezvények megszervezésével is hozzájárul a helyi közösség összetartó erejének növeléséhez, és szakszervezetünk népszerűsítééshez.

Jobbágy János (Miskolc terület): A MÁV Zrt. Forgalmi Csomópont Olaszliszka Tagcsoport tagja. Miskolc terület legtöbb tagot szervező tisztségviselője, de igazán a közösségi rendezvények szervezésében bontakoztatja ki képességeit. A tagság érdekében egészen elmegy a falig, és van úgy, hogy rendesen betörik a feje, de akkor sem adja fel. A helyi üzemi tanács tagja.

Koczván János (Pécs terület): 2005-ben lépett be szakszervezetünkbe. Érdekvédelmi tevékenységét Kaposvár állomáson a háttérbe húzódva végzi, nem szeret a középpontban lenni. Nem kérkedik az általa kezdeményezett és elért eredményekkel, ennek ellenére a kollégák elismerik munkáját, és hallgatnak rá.

Kovácsné Újvári Krisztina (Miskolc): 1987-től a MÁV Zrt. munkavállalója, a kezdetek óta szakszervezetünk tagja. 2006-tól a Rail Cargo Hungária Zrt-nél dolgozik. A szakszervezet munkájából lelkiismeretesen kiveszi a részét, a kollégák mindig bizalommal fordulnak hozzá érdekvédelmi vagy szakmai kérdésekben egyaránt. A Cargós alapszervezet rendezvényeit és kirándulásait is elkötelezetten segít megszervezni.

Lovas Éva (Budapest terület): A Budapest JBI Keleti Tagcsoportban segíti a vezető ügyvivő munkáját, odaadóan intézi a kollégái által rábízott ügyeket. Szakszervezeti tevékenységében az elköteleződés és a közösség iránti segítőkészség vezérli. Színvonalas helyi programok megszervezésében való részvétellel teszi színesebbé tagjaink számára a szakszervezeti életet, de a központi rendezvényeknek, sztrájkoknak és demonstrálásoknak is aktív szereplője volt.

Nagyné Lajkó Éva (Budapest terület): A Vezérigazgatósági Alapszervezet vezetőjeként felkészültségével, a humán szakterületen megszerzett tudásával járul hozzá ahhoz, hogy a tagjainkat érintő ügyekben sikeresek lehessünk. Munkavédelmi képviselőként lelkiismeretesen képviseli kollégáink érdekeit.

Paksi Krisztina (Miskolc terület): Több éve sikeresen tevékenykedik a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Füzesabonyi tagcsoportjánál. A hozzá forduló tagok ügyes-bajos dolgait mindig segítőkészséggel oldja meg, aktívan részt vesz érdekvédelmi munkánkban. 2013-tól az üzemi tanács tagja.

Pocsai József (Záhony terület): Közel három évtizedes üzemi tanácsi tagsága és több cikluson át betöltött elnöki mandátuma bizonyítja népszerűségét. Munkahelyén és az üzemi tanácsban tagtársaink érdekeit aktívan képviseli. Záhony és térsége Alapszervezetben jelenleg ügyvivői tisztséget lát el.

Sándor László (Szeged terület): Vésztő Tagcsoport vezetője. Aktívan közreműködik a munkahelyi érdekvédelemben, a fordák kialakításában. Az eredményes szakszervezeti munka mellett sikeres vasutasnapi rendezvényeket is szervez, mely az utazó és pénztáros tagok számára nagy összetartó erővel bír. Segítségével nyílik meg a lehetőség a tagcsoport tagjai részére a támogatások és szolgáltatások igénybevételére.

Sipos Gyula (Budapest terület): A Déli Start tagcsoportnak több mint egy évtizede megbecsült tisztségviselője. Tagtársaink bizalommal fordulhatnak hozzá, mert elszánt érdekvédőként vesz részt a helyi problémák feltárásában és megoldásában. Meghatározó szerepe van a munkáltatói tárgyalásokon, ahol sikeresen képviseli az őt megválasztókat.

Sütő Ferenc (Budapest terület): A Cegléd Start tagcsoport elismerésre méltó vezetője, aki az utóbbi hat évben azon fáradozott, hogy a helyi közösség problémáit minél eredményesebben rendezze. Irányítása alatt emelkedik a tagcsoport létszáma, és azon dolgozik, hogy növelje a szakszervezetünk iránti elköteleződésüket.

Szabó Ferenc Zoltán (Pécs terület): A 90-es évek elején kezdte pályafutását a vasúton, és ezzel egy időben lépett be az akkori, VDSzSz Szentlőrinc néven működő alapszervezetbe is. A szolgálati helyén tagtársai problémáit mindig a szívén viseli, felvállalja és képviseli. Eleinte még nem töltött be tisztséget, viszont a következő tisztújítástól kezdve folyamatosan alapszervezeti, majd tagcsoport-vezető ügyvivőnek választották meg kollégái.

Schwarcz László (Pécs terület): A MÁV Zrt. Kaposvár Forgalmi Csomóponti Főnökség Somogyszob tagcsoport vezető ügyvivője továbbá a Somogyszob, Nagyatád, Szenta térség meghatározó, életvidám egyénisége. A helyi rendezvények fő szervezője és a VDSzSz Szolidaritás hithű harcosa.

Tabányi József (Budapest terület): A Budapest JBI Istvántelki Műhelyében segíti a vezető ügyvivő munkáját, aktívan részt vesz abban, hogy az újonnan érkező kollégák megismerjék szakszervezetünket, és hozzánk csatlakozzanak. Meghatározó szerepe van a helyi szakszervezeti közösség életében, bátran felvállalja tagtársaink problémáit.

Vadászi György (Miskolc terület): A MÁV Zrt. Miskolci Távközlési Alosztály tagcsoport vezetője. Ő az a tisztségviselő, akire mindig lehet számítani, nagy odaadással végzi érdekvédelmi munkáját a tagok véleményének kikérésével, aktívan részt vesz a tagszervezésben. Az üzemi tanács tagja.

Varga László (Miskolc terület): A MÁV-START Zrt. TSZVI Füzesabony tagcsoportjának ambiciózus, talpra esett vezető ügyvivője. Hatékonyan részt vesz a helyi érdekek egyeztetésében, tagtoborzásban. A munkavédelmi bizottság tagja.

Vámosi György (Pécs terület): Régi motoros, a Cargo megalakulása óta aktívan kiveszi a részét az érdekképviseleti munkából. A dél-dunántúli régióban dolgozó Cargós tagtársaink problémáinak megoldásában segédkezik. A VDSzSz Szolidaritás Cargo Társasági Választmányának oszlopos tagja. Az évek munkájának gyümölcse beérett, amikor 2014-ben üzemi tanácstaggá, majd a Központi Üzemi Tanács tagjává választották. Szakmaiságával hozzájárul a Központi Üzemi Tanács műszaki szakbizottságának eredményes munkájához.
Szeretnénk kiemelni, hogy Gyurival két alkalommal is előfordult, hogy az aktuális bérmegállapodás nem kedvezett neki. Ennek ellenére a többség érdekét képviselte, és ennek megfelelően szavazott a bérmegállapodás elfogadása mellett. Lehet azt mondani, hogy „ez csak természetes”, de ismerünk rossz példát is. Természetesen nem szakszervezetünknél.

Vukán László (Szombathely terület): 1990. óta dolgozik a MÁV-nál, mint vezető jegyvizsgáló, a TSZVI Szombathely Zalaegerszegi telepállomásán. 1990. óta szakszervezetünk tagja, tíz éve alapszervezeti vezető ügyvivő. Munkatársai, kollégái és Alapszervezetének tagjai elismerően nyilatkoznak munkájáról. Szakszervezeti tevékenységének köszönhetően tagjainak létszáma is gyarapodik, ami nem meglepő, mivel jó szervező és csapatépítő.

 „Év szervezője” elismerésben részesült:

3. helyezett: Kovács Attila (Záhony terület): A záhonyi terület legnagyobb és legtöbb szolgálati hellyel rendelkező alapszervezetének vezetője. Az üzemi tanács választásokon a kezdetektől kimagasló eredménnyel képviseli szakszervezetünket, ÜT-elnökként és KÜT-tagként pedig több cikluson át – jelenleg is – harcosan védi tagtársaink érdekeit. Jelentős érdemei vannak abban, hogy a fiatal vasutasok belépjenek szakszervezetünkbe.

2. helyezett: Bradács Dénes (Budapest terület): Országos szinten a legnagyobb alapszervezet, a Budapest TSZVI vezető ügyvivője. Az elmúlt évben 34 új taggal gyarapította a tagcsoport létszámát. Elsőrangú szervező munkájával kiérdemelte az év szervezője 2. helyezettjének járó elismerést.

1. helyezett: Veres Gábor (Budapest terület): A Budapest Járműbiztosítási Igazgatóság alapszervezetének vezető ügyvivőjeként hosszú évek óta a legeredményesebb szervezők között szerepel. Kimagasló eredményeinek köszönhetően egy év alatt 45-en csatlakoztak szakszervezetünkhöz. Kiváló „építési” képességeit nem csupán a tagszervezésben, hanem székházunkban is kamatoztatja. Neki és kollégáinak köszönhetően épületünk folyamatosan épül-szépül.

„Életút” elismerésben részesült:

Eszenyi Erika (Budapest terület): Több mint 15 éve látja el a Szolgáltató Központ budapesti alapszervezetében betöltött tisztségviselői megbízatását, szakszervezeti munkájában tagtársaink bizalma és megbecsülése segítette. Nem csupán a helyi közösség életében volt kulcsfontosságú szerepe, hanem az üzemi tanácsban is, ahol hosszú időn át értékes és dicséretes munkát végzett, felvállalva tagjaink problémáit. Tisztségviselőként „Életút” elismerésben részesítjük, de aktív nyugdíjasként továbbra is számítunk rá a területi szervezetnél, ahol értékes munkájával hozzájárul szakszervezetünk sikeres működéséhez.

Káplár Sándorné (Debrecen terület): Katát már szakszervezetünk megalakulását követően tagjaink között tudhattuk. A MÁV Zrt-nél humánszolgáltató területen dolgozott, ahol a 2010. évben történt nagy változásokat, átszervezést követően – Debrecenből Budapestre kellett feljárni dolgozni – még nagyobb odaadással végezte a tagok érdekképviseletét, a tagmegtartással, tagszervezéssel kapcsolatos tevékenységét. A 2010. tavaszán történt egyeztetések során igen aktív szervezői tevékenységet fejtett ki, ami a Debreceni Igazgatóság előtt szervezett demonstráció sikeres lebonyolításában való közreműködésében is megnyilvánult. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a VDSzSz Szolidaritás életében talán nem is nagyon volt olyan megmozdulás, demonstráció, tüntetés, amelyen ne vett volna részt. Kívánunk neki boldog nyugdíjas éveket!

Tézsla István (Szeged terület): Egyszemélyben a MÁV-Start Zrt. Szeged JBI alapszervezeti vezető ügyvivője és a Szegedi tagcsoport vezetője. Pályafutását a MÁV-nál 1984-ban kezdte. Szakszervezetünk tisztségviselőjévé 2004-ben választották meg, azóta látja el a szegedi gépészeti munkavállalók érdekképviseletét. Szakszervezeti ténykedése során nem riadt vissza a konfliktusoktól sem, elszánt érdekvédőként vett részt a problémák feltárásában és megoldásában. Példaértékűen látta el tisztségét tagtársaink és munkatársai megelégedésére, ezért nyugdíjazása mellett a 2019. évi tisztségviselő-választásig ellátja alapszervezete képviseletét. Nyugdíjas éveire sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Verő János (Szombathely terület): 1966-ban kezdte pályafutását a MÁV-nál. Több munkakörben dolgozott: volt beosztott és vezető is. Széleskörű szakmai tudását és a munka iránti elkötelezettségét több alkalommal elismerték.
1999-ben csatlakozott szakszervezetünkhöz. Évekig élen járt a tagszervezésben Keszthelytől egészen Polgárdi Ipartelepig. Nagyon jó közösségi ember, aki összetartja a csapatát. Nyugdíjba vonulása óta is aktívan részt vesz szakszervezetünk munkájában, reméljük, hogy még hosszú ideig. Köszönjük munkáját és tagtársaink iránti segítőkészségét! További nyugdíjas éveire jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!