Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7183/html/targyevi-szabadsag-a.html

Tárgyévi szabadság átvitele a következő évre


Az elmúlt napokban többen jelezték, hogy a munkáltató a jövő évre szeretné átvinni a tárgyévi szabadságukat, illetve a vezénylésben, munkaidő-beosztásban előzetesen kiírt szabadságot visszavonja.

Az alábbi néhány sorban rövid tájékoztatást adunk a Munka törvénykönyve és a Kollektív Szerződések erre vonatkozó szabályozásáról.

Ezzel kapcsolatban az Mt. következő szabályai az irányadóak:

123. § (1) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

(5) A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén
a) a szabadság kiadásának közölt időpontját módosíthatja,
b) a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakíthatja,
c) kollektív szerződés rendelkezése esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki.

(6) * A munkáltató - a felek naptári évre kötött megállapodása alapján - a 117. § szerinti szabadságot az esedékesség évét követő év végéig adja ki.

(7) A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával vagy a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni. Az (5) bekezdés b) pontban foglalt esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre és a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be.

A MÁV-START Zrt hatályos Kollektív Szerződése a következőképpen rendelkezik a szabadság átviteléről a következő évre:

51. § 4. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság egynegyedét legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig jogosult kiadni (Mt.123,§ (5) bek.c) pont)

 

A MÁV Zrt., az RCH Zrt. és a SzK Zrt. hatályos Kollektív Szerződései nem tartalmaznak a szabadság kiadására vonatkozóan a Munka törvénykönyvétől eltérő rendelkezést.

Különösebb magyarázatra a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok szorul, amit ugyan a munkáltató határoz meg, azonban erre vonatkozóan született egy alkotmánybírósági határozat, eszerint:

...a különlegesen fontos gazdasági érdekre, illetve működési körét közvetlenül és súlyosan érintő okra való hivatkozással nem lehet visszaélni. A munkáltatónak bizonyítania kell, hogy a szabadság tárgyévi kiadása aránytalan terhet ró a cégre, az egyes feladatok elvégzésének hiánya aránytalan kárt vagy költséget okozna. Az idény- vagy szezonális jellegű munkatorlódás (például a karácsonyi ünnepek körüli időszak a vendéglátásban és a kereskedelemben) önmagában nem alapozza meg a szabadság kiadásának átvitelét, hiszen előre látható, és arra fel lehet készülni, adott esetben a munkaidőkeret alkalmazásával, pihenőnapok összevont kiadásával, rendkívüli munkavégzés elrendelésével és a szabadságolási terv megfelelő alkalmazásával.

 

Összefoglalva, a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy működését közvetlenül és súlyosan veszélyeztető ok fennállása esetén:

A MÁV-START Zrt-nél jogosult a munkáltató a tárgyévi szabadság (tehát a 20 nap alap- és a pótszabadságot összeszámítva) negyedét a KSz 51. § 4. pontja alapján az esedékesség évét követő év március 31-ig kiadni, azaz a következő évre átvinni.
Az életkor alapján járó pótszabadságot (Mt. 117. § szerint életkortól függően 1-10 napig) a munkavállalóval kötött megállapodás alapján jogosult a munkáltató a következő év végéig kiadni.
Amennyiben további kérdésetek lenne, úgy keressetek minket elérhetőségeinken.

 

dr Szabó Monika
Debrecen területi vezető ügyvivő helyettes, VDSzSz Szolidaritás