Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7207/html/rch-megszuletett-a-2.html

RCH: Megszületett a 2019. évi bérmegállapodás


A Rail Cargo Hungariánál egy hosszú évek óta tartó hagyomány szakadt meg azzal, hogy a 2019-re vonatkozó bérmegállapodás csak januárban született meg. Ennek oka, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum kihirdetése csak 2018. december 30-án történt meg.

A tárgyaló felek mindent megtettek annak érdekében, hogy kollégáink február elején már a megemelt fizetésüket kaphassák meg, így a társaság vezetése és a szakszervezetek (VDSZSZ Szolidaritás, VSZ, MTSZSZ, MOSZ) január 17-én aláírták a 2019. évi bérintézkedésekről szóló megállapodást. A VKF által ajánlott 8%-os átlagos bérfejlesztési mértéket felülteljesítve, a 6-12 MMK-ban – mely a munkavállalók 75%-át érinti – sikerült 10%-os, kétszámjegyű bérfejlesztést megvalósítani.

A bérmegállapodás főbb pontjait az alábbiakban ismertetjük munkatársainkkal.

Alanyi jogú alapbérfejlesztés

Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében alanyi jogú alapbérfejlesztést hajtunk végre az alábbiak szerint:

610-RCH_Ber_0.jpgA kocsivizsgáló gyakornok és a mozdonyvezető gyakornok munkakörbe sorolt munkavállalók alapbére 2019. január 1-től a hatályos garantált bérminimum értékére, 195.000 Ft-ra emelkedik.

Januártól új bértábla lép hatályba: bérsávok és kategóriák

Január 1-től a minimálbér havi bruttó (a továbbiakban mindenhol így értendő) 149.000, a garantált bérminimum pedig havi 195.000 Ft-ra emelkedik.

  • Az új bértábla szerinti sávminimumra történő átállás (felzárkóztatás) 2019.01.01-től kötelező a szolgálati idő figyelembevételével.
  • A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2019. január 1-től 330.000 Ft/hó.

Az idősávok 2019. évi minimum értékei a szolgálati idő alapján
az egyes munkaköri kategóriákban 2019. január 1-től

300-RCH_ber_1.jpgAz egyes munkakörökre korábban bevezetett bértáblákat is indexáltuk. A kocsivizsgálói és az árukezelő kocsivizsgálói bértábla a következőképpen alakul:

300-RCH_Ber_2.jpg

Az árufuvarozási operátor, a vámkezelési és szállítmányozási előadó és az állomási operatív koordinátor I. és II. munkakörökre vonatkozóan az indexálás mellett egy új idősávot is bevezettünk a 40 évet meghaladó szolgálati idővel rendelkező munkavállalók számára.

300-RCH_Ber_3.pngA mozdonyvezetői munkakörben is fejlesztettük a bérsávokat, úgy, hogy a mozdonyvezetőkre jutó 10%-os bértömeg terhére a kevesebb szolgálati idővel rendelkező kollégák magasabb, míg a hosszabb szolgálati idővel rendelkezők alacsonyabb bérfejlesztésben részesülnek.

Egyéb intézkedések:

  •  Az RCH az öngondoskodás támogatásának jegyében a 2019. évi jogszabályváltozásból eredő – a munkáltatói oldalon jelentkező megtakarítást – teljes egészében visszaforgatja az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésének növelésére, így az január 1-től 3,5%-ra emelkedik.
  • Az egészségmegőrzés ösztönzése érdekében a munkáltató továbbra is biztosítja az önkéntes egészségpénztári tagdíj 1%-os kiegészítését.

VBKJ

A VBKJ 2019. évi keretösszege: 450.000 Ft/fő/év.
A választható elemek köre:
- munkába járás támogatása,
- sporteseményre vagy kulturális szolgáltatásra szóló belépő térítése,
- Széchenyi Pihenőkártya,
- bölcsődei, óvodai szolgáltatás ellátás díja,
- készpénzben történő juttatás.
Az egyes elemek szorzószámai a hatályos törvényi előírások (járulékok, adóterhek) alapján kerülnek meghatározásra.
A rendszer részletes szabályait utasításban határozzuk meg. A változásokról a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk a munkavállalókat.

Az RCH további vállalásai:

1. A munkáltató vállalja, hogy a mobil kocsivizsgálati tevékenységet ellátó kocsivizsgáló, árukezelő kocsivizsgáló munkakörbe sorolt munkavállalók részére 2019. február 1-től 2019. december 31-ig teljesített szolgálatonként bruttó egyszeri 4.000 Ft/fő szolgálati pótlékot fizet az alábbi feltételek teljesülése esetén:
- a munkavállaló a mobil kocsivizsgálati tevékenység körébe eső feladatok ellátását az üzemirányító által meghatározott „külső” szolgálati helyen végezi el, amelyet a vállalat által biztosított, saját maga által vezetett gépkocsival ér el,
- a munkavállaló rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezető engedéllyel,
- a munkáltató és a munkavállaló között legyen érvényben a tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás.

2. A munkáltató vállalja, hogy a mobil kocsivizsgálati tevékenység ellátásának biztosítása érdekében a jogosítvánnyal nem rendelkező kocsivizsgáló, árukezelő kocsivizsgáló, komplex vonali tolatásvezető II. munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének költségét 100%-ban, de legfeljebb 150.000 Ft mértékig utólagosan megtéríti. A rendszer működésének szabályait a munkáltató utasításban szabályozza.

3. A munkáltató vállalja, hogy a Középtávú Megállapodásban meghatározott mobilitási támogatás összegét 2019. január 1-től 130.000 Ft-ról 150.000 Ft-ra emeli a vonatkozó utasításban foglalt feltételek figyelembevétele mellett.

4. A munkáltató vállalja, hogy 2019. január 1-től kezdődően a képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg költségtérítésre jogosult munkaköröket kibővíti a kocsivizsgáló, az árukezelő kocsivizsgáló, a művezető I. és a művezető II. munkakörökkel.

5. A munkáltató vállalja, hogy 2019-ben 150 millió Ft-ot fordít a munkakörülmények javítására, irodák, ingatlanok felújítására, klimatizálásra, eszközök beszerzésére.

6. A munkáltató vállalja, hogy a 2017-ben bevezetett Törzsgárda rendszert 2019. évben is fenntartja és a szolgálati idősávok mértékét sávonként egységesen 5.000 Ft-tal megemeli. Ennek megfelelően az új törzsgárda-jutalom sávonkénti összegei a következőképpen alakulnak:

610-RCH_Ber_4.jpg

Az aláírt bérmegállapodásról szóló dokumentumok hamarosan megtekinthetők az intraneten.