Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7208/html/ber2019-megkezdodtek.html

Bér2019: Megkezdődtek a bértárgyalások a MÁV-nál


A január 18-i VÉT-ülésén megjelent Dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója is, aki kifejtette, hogy a bértárgyalásokat csoportszinten szükséges lefolytatni, amivel természetesen egyetértettünk. Várakozásainkkal ellentétben azonban nem élt érdemi ajánlattal a munkáltató, holott az igényeit már októberben eljuttatta részére a három szakszervezet - a MOSZ, a VSZ és a VDSzSz Szolidaritás.

Ez a késlekedés talán még érthető is, mivel a döntés értelemszerűen a tulajdonosok kezében van: ebből a szempontból elég bonyolult a MÁV Zrt. helyzete, hiszen a tulajdonosi jogokat egyfelől a Palkovics László által vezetett Innovációs és Technológiai Minisztérium, másfelől Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja. A kettejük közti összhangot meg kellene tudni teremteni, bízunk benne, hogy ez meg is fog történni.

Fenntartjuk azon elvárásunkat, hogy kétszámjegyű bérfejlesztésre lenne szükség - ezt tulajdonképpen az elnök-vezérigazgató sem vitatta. Úgy döntöttünk, hogy a következő bértárgyalásra január 29-én kerül sor. Azt ígérte a MÁV Zrt. vezetése, hogy a január 21-i héten eljár a tulajdonosnál, és közvetíti az általunk elé tárt igényeket. Érdemben ennyi történt, az mindenesetre biztató lehet, hogy az álláspontjaink nincsenek távol egymástól. 

A VBKJ-t illetően nem született megállapodás, illetve csak részmegállapodás született annyiban, hogy az elemek érdemben nem fognak változni, csak az Erzsébet-utalványra vonatkozó részek kerülnek ki a Kollektív Szerződésből, hiszen az január elsejétől megszűnt. A szakszervezeti oldal a VBKJ emelését indítványozta, ez az igény természetesen változhat abban az esetben, ha olyan bérjavaslatot tudunk elfogadni, amely kompenzálja a VBKJ több éves stagnálását.

A gépkocsivezetőkre vonatkozó KSZ módosításra úgy tűnik, hogy a közeljövőben sor kerülhet. Vita van még abban, hogy a pihenőidőt miképpen tudjuk beépíteni mint kötelezően alkalmazandót a Kollektív Szerződésbe. A történetnek nagyjából az a lényege, hogy nem elvárható és meglehetősen felelőtlen magatartásra vall, ha valakit a 12 órás munkaidő után még arra kötelez a munkáltató, hogy az általa vezetett gépkocsival munkatársait a telephelyre vagy az otthonukba fuvarozza. Amennyiben mégis ilyenre kötelezi őket, akkor előzetesen mindenképpen szükséges megfelelő mértékű pihenőidőt biztosítani. Abban a munkáltatóval egyetértés van, hogy ez megoldandó kérdés, a technikai részletek kimunkálása van még hátra, ezt követően végre a Kollektív Szerződés ezt is fogja tartalmazni.

Felmerült még annak igénye, hogy a munkáltató nyilatkozzon arról, hogy a rendkívüli munkavégzés önkéntes megemelésének lehetőségével nem fog élni - különös tekintettel arra, hogy a vasút veszélyes üzem. Ez az igény a január 1-től módosított Munka törvénykönyve értelmében fogalmazódott meg. Ezzel kapcsolatban a munkáltató nem kívánt nyilatkozni, ami azért további kérdéseket is felvet.


Előzmény:

Az idei évre kétszámjegyű bérfejlesztést tart szükségesnek a KVKF munkavállalói oldala

Ülésezett a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának (KVKF) munkavállalói és munkáltatói oldala 2019. január 16-án. A szociális partnerek vállalták, hogy közösen kezdeményezik a kormányzatnál és a tulajdonosoknál a formális bértárgyalások megkezdését.

A résztvevők értékelték a kialakult helyzetet.
A 2017-ben létrejött hároméves bérmegállapodás értelmében a nagyobbrészt közszolgáltatásokat ellátó állami vállalatok munkavállalói három év alatt átlagosan 30% százalékos bérfejlesztésben részesülnek, ebből a mértékből 2019-re legalább 5 százalékos átlagos bérnövekedést irányzott elő, ami a kialakult munkaerőhiány miatt kevésnek bizonyult.

A KVKF munkavállalói oldala egyetért abban, hogy ennek mértékét – a munkaerő-piaci folyamatokra tekintettel – 2019. évre egy kiegészítő megállapodásban növelni szükséges a közszolgáltatás zavartalan ellátása – a fluktuáció és a szakemberhiány kialakulásának megelőzése, a szakképzett munkaerő megtartása és jövőbeni biztosítása, valamint a munkakörök közötti bérfeszültségek kezelése – érdekében.

2018. végén megszületett a makroszintű megállapodás a minimálbérről és a garantált bérminimumról, így lehetővé vált, hogy megkezdődjenek az ágazati, vállalati szintű érdemi bértárgyalások. Minden feltétel adott ahhoz, hogy 2019-re létrejöjjön egy háromoldalú kiegészítő megállapodás a munkavállalói, a munkáltatói és a kormányoldal között, ami alapján a munkáltatói szinten is megkezdődhetnek a bértárgyalások.

A KVKF munkavállalói oldala sikeresnek ítélte a 2017-ben megkötött három éves megállapodást. Fontosnak tartja, hogy a minimálbér és garantált bérminimum megállapodásokkal azonos időtartamra újabb középtávú megállapodás jöjjön létre a közszolgáltató vállalkozások esetében.

Ismeretes: 2018. február 12-én új testülettel bővült a nemzeti szintű munkaügyi kapcsolatok rendszere, tizenhat szervezet (szakmai szövetségek, érdekképviseletek, minisztériumok) hozta létre a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumát.
A KVKF szervezeti keretet biztosít a köztulajdonban működő, közszolgáltatást végző vállalkozások országos és ágazati munkaadói és munkavállalói szereplőinek, valamint a kormánynak, hogy rendszeres egyeztetéseket folytassanak a munkabéke megőrzése érdekében.

KVKF munkavállalói oldala


Bér2019: VÉT-ülés összehívását kezdeményezte a három legnagyobb vasutas szakszervezet

A Mozdonyvezetők Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete és a VDSzSz Szolidaritás VÉT-ülés összehívását kezdeményezte Homolya Róbertnél, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójánál.

A 2019. január 8-re javasolt ülés egyetlen napirendi pontja:

A 2019. évi bérmegállapodásra irányuló tárgyalás a 2018. október 17-én kelt 74/2018. számú, az Önhöz már korábban megküldött megkeresésünk szerint.

 

Az említett megkeresésben az aláírók leszögezték, hogy a 2019. évre még hatályos középtávú bérmegállapodás alapján a 2019. évi bérfejlesztés irányaira indokoltnak tartják az alábbi javaslatok megfogalmazását.

A közös javaslatok:

A vasutas munkavállalók átlagos bérfejlesztése érje el a 15%-ot (de legalább 3 százalékponttal haladja meg a garantált bérminimum emelését).

A vasutas munkavállalók átlagos éves bérfejlesztése minden munkaköri kategóriában kövesse, lehetőség szerint érje el a minimális bérek (minimálbér és garantált bérminimum) növelésének százalékos mértékét.

Ugyanez vonatkozzon az ún. diplomás minimálbérekre is.

2019. évtől a munkáltató vállaljon kötelezettséget az egészségpénztári támogatási rendszer felépítésére (ennek mértéke a 2019-ben érje el az 1%-ot), valamint az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj-hozzájárulás értékállóságának megőrzésére.

A cafeteria nettó értékének megőrzése

A technológiai fejlesztésekből és hatékonyság-javító intézkedésekből felszabaduló források mindenekelőtt a munkaerő-piaci feszültségek kezelésére kerüljenek felhasználásra. A munkáltató vállalja, hogy e pontban foglalt teljesülés érdekében negyedévente az adatok ellenőrzésére alkalmas tájékoztatást ad.

A vasutas szakszervezetek fontosnak ítélik egy újabb középtávú bérmegállapodás kidolgozását és megkötését, melyben továbbra is szerepelnie kell a törzsgárda-juttatásnak.