Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7209/html/turhetetlen-nem-eleg.html

Tűrhetetlen: Nem elég, hogy bántalmazzák a vasutasokat, a hatóság is vegzálhatja őket!


Így indult ugyanis a 2019. esztendő: az utas által bántalmazott munkavállalót a rendőrség a budapesti 18. kerületi kapitányságra szállította, telefonját kikapcsoltatták, elvették, majd rabosították.

Barna István, a VDSzSz Szolidaritás debreceni területi vezető ügyvivője Katona Sándor TSZVI-igazgatóhoz fordult, mivel információik szerint egyedül a TSZVI területén
az elmúlt fél évben 8-10 közfeladatot ellátó vezető jegyvizsgálót, jegyvizsgálót ért bántalmazás az utasok részéről. Ez a szám nem tartalmazza a leköpéseket, a lökdösődéseket, a verbális agressziót, stb.

2019. január 4-én támadás ért egy vezető jegyvizsgálót a vonaton, ennek ellenére a munkavállalót a rendőrség a budapesti 18. kerületi kapitányságra szállította, telefonját kikapcsoltatták, elvették, majd rabosították. A támadás miatti stresszt, illetve a kiszolgáltatottság érzését tovább növelte, hogy 5 órán keresztül teljes mértékben magára maradt a fogdában. Ezért történhetett meg az is, hogy a rendőrségen nem élt panasszal a jegyzőkönyvben rögzítettekkel szemben, hanem azt utólagosan, napok múltán megnyugodva, levélben tette meg, munkáltatói segítség nélkül.

Épp ezért Barna István területi vezető ügyvivő a munkáltató részére írt levélben felvetette: 

hogyan tudnánk segítséget nyújtani azoknak a munkavállalóknak, akiket munkavégzés közben megtámadnak, és ezért nemcsak a támadót, hanem a munkavállalót is hatósági (például rendőrségi) eljárás alá vonják.

 

Javasolta, hogy a Debreceni TSZVI mutasson jó példát a testkamerák alkalmazásában, természetesen önkéntes alapon. Jelezte, hogy a területen több tagtársunk jelezte, hogy amennyiben lehetősége nyílna rá, alkalmazná a testkamerát.
Ezenkívül fontos lenne egy olyan útmutató elkészítése, melyből a munkavállalók megtudhatják, hogy egy támadás miatt milyen eljárásra számíthatnak, és azt követően milyen jogi lehetőségeik vannak (például a látlelet készítése munkaidőnek számít-e, rendőrségi eljárás során tanúvallomást tegyen-e, milyen jogai vannak a munkavállalónak, ha meggyanúsítják, stb.)

Kezdeményezte, hogy a MÁV-Start Zrt. hozzon létre olyan jogsegélyszolgálatot, amely közfeladatot ellátó személyt ért támadás esetén azonnal tud reagálni, és az eljárásban a munkavállalót képviselni.

Ezt követően a fentieket a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére továbbította, jelezve, hogy a MÁV-Start a lassan megszámlálhatatlan ügybeni fellépéseink ellenére sem képes a feltétlen elkötelezettségéről mindannyiszor megerősítő nyilatkozataikon túlmenő hatásos intézkedéseket hozni munkatársaik testi és mentális védelme érdekében.
A kudarc gyászos eredményeként tagjaink kénytelenek nap mint nap a testi épségüket - hovatovább az életüket - kockára téve hűen szolgálni a vasutat, és tűrni a primitív aljasság okozta megaláztatást. Mint írta, szakszervezetünk a leghatározottabban követeli, hogy a MÁV-Start vezetése ne csak szavakban, hanem értékelhető tettekben is adjon tanúbizonyságot, hogy - eleget téve morális valamint törvényi kötelezettségének - maradéktalanul biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit, továbbá gátat vet a jegyvizsgálók, pénztárosok elleni gyáva, egyre félelmetesebb barbár támadásoknak, illetve annak, hogy az érintettek tűrni kényszerüljenek a rémületet keltő, megalázó, alpári, alávaló viselkedést.

Nyomatékosította, hogy a munkáltató a támadások következményeként bajba került munkatársainak azonnal siessen a segítségére, így ne kelljen a testi sérüléseken, lelki megrázkódtatáson kívül még a hatósági vegzálást is magukra hagyatottan elviselniük.