Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7215/html/tagtarsunkat-a-janua.html

Tagtársunkat a januári munkaidő-beosztása szerint egy "RK" szolgálaton kívül kizárólag éjszakai szolgálatokra vezényelték!


tagtarsunkat-a-janua

Valószínűleg nem egyedi esettel állunk szemben Budapest TSZVI Nyugati telephelyén. Intézkedést kértünk Csépke Andrástól, a MÁV-Start vezérigazgatójától.

Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére egyik tagtársunk havi munkaidő-beosztását továbbította a VDSzSz Szolidaritás alelnöke 

annak bizonyságául, hogy a MÁV-START Zrt-nél a munkatársak megbecsülése, a munkavégzés során a munkáltatói gondoskodás, összességében a humánus elvek alkalmazása már fokozhatatlan.

A 2019. január havi munkaidő-beosztásból kitűnik, hogy az érintett vezető jegyvizsgáló egy "RK" szolgálaton kívül kizárólag éjszakai szolgálatokra lett vezényelve. Úgy vélem, ez nem lehet egyedi eset, ezért sem küldtem el az érintett vjv adatait, hiszen ha ez a jelenség általános, úgy csak zavarná a megoldást, ha emögé csak egy tagunkat állítanánk.

 

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke kérte a helyzet soron kívüli kivizsgálását a szükséges intézkedések meghozatalát annak érdekében, hogy az Mt. 6.§-ban foglaltak a munkaidő-beosztás során is maradéktalanul érvényesüljenek. Ez így szól:

6. § (1) * A munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.

(2) * A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.

(3) A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

(4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.