Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7218/html/osszeszedtuk-nemeth-.html

Összeszedtük Németh Zsolt ítéletének legfontosabb tanulságait: létszámnorma, veszélyeztetés, illetve a munkáltató nem háríthatja át saját felelősségét a munkavállalóra!


Vezető jegyvizsgáló tagtársunkat a 2019. január 24-i ítélet szerint is jogellenesen rúgta ki a MÁV-Start!

1. Létszámnorma

A KSZ rendelkezését kötelezően be kell tartani, az nem ajánlásnak tekinthető. A KSZ rendelkezéseit a munka szervezésénél is alkalmazni kell és azokat munkaviszonyra vonatkozó szabálynak kell tekinteni. A szabályozás egyértelmű: a létszámnormára vonatkozó utasítást be kell tartani.
Megállapítható, hogy felperes [Németh Zsolt] alappal tagadta meg a munkavégzését, azaz a vonat továbbítását arra hivatkozva, hogy az a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik.

 

2. Veszélyeztetés: Az utassérülés kockázatát csökkenti a vonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók száma!

Mások egészségének, testi épségének veszélyeztetése tehát a szakvélemény alapján bármikor előfordulhat attól függetlenül, hogy hányan teljesítenek szolgálatot, legfeljebb a veszélyhelyzeti szituációk száma csökkenthető több jegyvizsgáló esetén. A zsúfolt peron, a hajlított pályaíven megálló szerelvény, a vonat hossza tehát kockázatot jelentenek, ez azonban a veszélyes üzem jellegéből adódik. Ezek kialakulásának lehetőségét nem - legfeljebb előfordulásuk esélyét - befolyásolja a jegyvizsgálók száma, közvetlenül nem, csak közvetetten jelenthet fokozottabb veszélyeztetést.

 

3. A munkáltató nem háríthatja át saját felelősségét

A munkáltatónak kellett volna tehát oly módon összeállítani, megtervezni a munkaidő-beosztást, hogy az mind a jogszabálynak, mind a kollektív szerződéses szabályoknak megfeleljen, ennek felelőssége a munkavállalóra nem hárítható át."
Megállapítható, hogy a felperes [Németh Zsolt] nem szegte meg tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét. Utóbbi kötelezettségét maradéktalanul teljesítette azzal, hogy napokkal korábban jelezte a vezénylőnek, hogy egyedül van beosztva, ezzel gyakorlatilag felhívva a figyelmet arra, hogy ez nem megfelelő. Utal a bíróság arra, hogy valamennyi tanú tisztában volt azzal, hogy a vonatra kettő jegyvizsgálót kell beosztani, ezért a felperes 6 nappal korábbi jelzésekor lehetősége lett volna még intézkednie alperesnek [MÁV-Start]. Az utasítás megtagadását is azonnal jelezte a munkáltatónak, amikor számára világossá vált, hogy a vonattal érkező kollégái sem kerültek beosztásra.

A bíróság nyomatékosan utal arra, hogy a munkaidő beosztás elkészítése, a munka megszervezése kizárólag a munkáltató feladata. A munkáltatónak kellett volna tehát oly módon összeállítani, megtervezni a munkaidő-beosztást, hogy az mind a jogszabálynak, mind a kollektív szerződéses szabályoknak megfeleljen, ennek felelőssége a munkavállalóra nem hárítható át. Alperes [MÁV-Start] készítette a munkaidő-beosztást, tehát tisztában volt azzal, hogy arra nem a KSZ-nek megfelelően került sor, felróható magatartására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, ennek felelősségét a munkavállalóra nem háríthatja át.