Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7219/html/elutasitottuk-a-munk.html

Elutasítottuk a munkáltató bérajánlatát!


Megállapodás rögzíti, hogy január 31-ig nem jön létre egyezség az 5%-os átlagos bérfejlesztési mérték konkrét felhasználásáról, az ezen felüli, 2019. január elsejéig visszamenőleges hatályú kiegészítő bérfejlesztés érdekében azonban a tárgyalások folytatódnak. Megállapodás jött létre a cafetériáról.

A várva-várt bértárgyalás alkalmával megegyeztünk abban, hogy nem egyezünk meg. A munkáltató ugyanis nem tud eltérni attól a megállapodástól, amit szakszervezetünk módosíttatni kíván, nevezetesen attól, hogy átlagos 5%-nál jóval nagyobb mértékű bérfejlesztésben részesüljenek tagtársaink, a vasutasok.

A munkáltató tehát ezt a megállapodást tartja végrehajthatónak, ami elfogadhatatlan. Hiszen a vasutasok irányából akár felénk, akár a munkáltató felé érkező jogos várakozások a bérfejlesztés mértékét illetően ennél jóval magasabbak. Ezért abban maradtunk, hogy a közeljövőben a tárgyalásokat folytatjuk, addig mindkét oldal erőt gyűjt ahhoz, hogy a követelések teljesüljenek.

Szakszervezetünk nem lát okot arra, hogy a korábbi bérjavaslataitól eltérjen, ennek mentén igyekszünk minél előbb eredményre jutni. Ennek első lépcsője majd az lesz, hogy a munkáltató felé eljuttatunk egy hosszabb távra is útmutatást nyújtó javaslatcsomagot, egy újabb hároméves megállapodás tervezetét. Erre a jövő héten kerül sor.

Azt is reméljük - és okkal - hogy a munkáltató is eljár a tulajdonosnál, és értésére tudja adni, hogy az üzleti tervben jelenleg rendelkezésükre álló összeg kevés ahhoz, hogy a vasutasok jogos igényét kielégítse.

Annyi eredményt hozott a január 29-i tárgyalási nap, hogy megállapodtunk a cafetériában. Az idei év annyi pluszt hozott, hogy a munkáltató már most vállalta, hogy az Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulást 3,5%-ról 4%-ra emelt mértékben folyósítja 2019. január elsejétől.

Hangsúlyozzuk, hogy továbbra is az a véleményünk, hogy a munkáltató a vasutasok bérkövetelését, bérigényét nem tartja irreálisnak, mitöbb úgy tűnik, hogy azt még a maga módján támogatja is. Az más kérdés, hogy a megvalósulásnak milyen lehetőségei vannak, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke szerint ebben szakszervezetünknek úttörő szerepet kell vállalni, és értelemszerűen számítunk is arra, hogy a tagjaink hasonlóan vélekednek, ha erre szükség mutatkozik.

Az említett közös nyilatkozat:

Felek rögzítik, hogy 2017. március 13. napján 11703/2017/MAV számon megállapodást (...) kötöttek a 2017-2019. évi bérintézkedésekről a MÁV Zrt-nél. Ebben a MÁV Zrt. vállalta, hogy tulajdonosként a Megállapodás 1. pontjában foglaltakkal mindenben megegyezően biztosítja a konszolidációs körébe bevont, ott felsorolt társaságok esetében is a bérintézkedések végrehajtását.

A megállapodás a 2019. évre vonatkozóan 5%-os átlagos bérfejlesztési mértéket határoz meg azzal, hogy ezen átlagos bérfejlesztési mérték konkrét felhasználásáról a Felek 2019. január 31. napjáig megállapodnak.

2019. január 1. napjától a Kormány 324/2018 (XII. 30.) Korm. rendelete alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege egyaránt 8% mértékkel emelkedett, melynek végrehajtása valamennyi a Megállapodásban érintett munkáltató esetében a rendelkezésre álló bértömeg terhére a jogszabálynak megfelelően megvalósult.

A megállapodást megkötő szakszervezetek mindegyike a korábban a 2019. évre meghatározott 5%-os átlagos mértéket meghaladó bérfejlesztés megvalósítását tartja szükségesnek. Annak is tudatában vannak, hogy az ehhez szükséges többletforrás jelenleg nem áll a MÁV Zrt. és a konszolidációs körébe bevont társaságok rendelkezésére és ennek biztosításához a Tulajdonossal történő további egyeztetések is szükségesek.

Ezért a Megállapodást megkötő felek - a korábbi szándékuktól eltérően - abban egyeznek meg, hogy 2019. január 31. napjáig nem tudnak megállapodni az 5%-os átlagos bérfejlesztési mérték konkrét felhasználásáról, hanem a tárgyalásokat tovább folytatják, és a 2019. évi, 2019. január 01. napjára visszamenőleges hatályú bérintézkedésekről közeljövőben kívánnak egymással megállapodni.

2019. január 29.

Ismeretes:

Egy korábbi megkeresésben a legnagyobb vasutas szakszervezetek elnökei leszögezték, hogy a 2019. évre még hatályos középtávú bérmegállapodás alapján a 2019. évi bérfejlesztés irányaira indokoltnak tartják az alábbi javaslatok megfogalmazását.

A közös javaslatok:

A vasutas munkavállalók átlagos bérfejlesztése érje el a 15%-ot (de legalább 3 százalékponttal haladja meg a garantált bérminimum emelését).
A vasutas munkavállalók átlagos éves bérfejlesztése minden munkaköri kategóriában kövesse, lehetőség szerint érje el a minimális bérek (minimálbér és garantált bérminimum) növelésének százalékos mértékét.
Ugyanez vonatkozzon az ún. diplomás minimálbérekre is.
2019. évtől a munkáltató vállaljon kötelezettséget az egészségpénztári támogatási rendszer felépítésére (ennek mértéke a 2019-ben érje el az 1%-ot), valamint az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj-hozzájárulás értékállóságának megőrzésére.
A cafeteria nettó értékének megőrzése
A technológiai fejlesztésekből és hatékonyság-javító intézkedésekből felszabaduló források mindenekelőtt a munkaerő-piaci feszültségek kezelésére kerüljenek felhasználásra. A munkáltató vállalja, hogy e pontban foglalt teljesülés érdekében negyedévente az adatok ellenőrzésére alkalmas tájékoztatást ad.
A vasutas szakszervezetek fontosnak ítélik egy újabb középtávú bérmegállapodás kidolgozását és megkötését, melyben továbbra is szerepelnie kell a törzsgárda-juttatásnak.

Aláírók:

Halasi Zoltán, elnök, Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás

Meleg János, elnök, Vasutasok Szakszervezete

Barsi Balázs, elnök, Mozdonyvezetők Szakszervezete

Letölthető dokumentumok:
DOC190129.pdf (44 kb)
DOC190129_1.pdf (53 kb)