Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7221/html/mar-a-sztrajk-eloszo.html

Már a sztrájk előszobájának számító kollektív munkaügyi vita második egyeztetésére is sor került!


A DB Cargo Hungária Kft. vezetésével folytatott tárgyaláson kijelentettük, hogy követeléseink nem változtak.

A munkáltató még nem tett érdemi ajánlatot, azt a lemezt pedig már sokszor hallottuk, hogy

ez a legtöbb, mi adható…

 

A munkáltatónak bemutattuk felmérésünk eredményét, amiből kitűnik, hogy tagjaink több mint 90%-a hajlandó a végsőkig elmenni, azaz tevékenyen részt vesz a sztrájkban, amennyiben ez szükségessé válik.

Bár ennek hatására a munkáltató konkrét javaslattal nem rukkolt elő, de a jövőre vonatkozóan vállalta, hogy a bérintézkedések szakszervezetünk bevonásával, a munkavállalók érdekeinek figyelembevételével valósulnak meg. Továbbá a DB Cargo Hungária vezetése vállalta, hogy február elsejéig bemutatja javaslatát. Eszerint az újonnan bevezetett DB Lojalitás Bónusz mértékét annyival növelné meg, amennyivel teljesíthető a VDSzSz Szolidaritás bérkövetelése.

Jan Busch ügyvezető arra kérte szakszervezetünket, hogy a sztrájk eszközéhez csak a legvégső esetben nyúljunk. Bízunk a tárgyalóasztalnál történő megállapodásban, és várjuk a javaslatot, aminek kiértékelése után egy újabb tárgyalást követően határozzuk el a további lépéseket, amelyeket a követelésünk teljesítése érdekében szükséges megtenni.

Ezúton is gratulálunk az Audi Hungária Független Szakszervezet minden tagjának a sikeres és példaértékűen eredményes sztrájkját lezáró megállapodás kivívásáért! Példájuk erőt és bátorságot öntsön mindazok lelkébe, akik sorsuk jobbra fordítása érdekében a sztrájk fegyverét szándékoznak használni!

Előzmény:

A DB Cargo Hungária Kft-nél és jogelődjénél - többszöri jelzésünk ellenére - helytelen gyakorlattá vált, hogy a munkavállalói érdekek, igények figyelembe vétele nélkül a munkáltató egyoldalúan különböző, nem megfelelő mértékű bérintézkedéseket hajtott végre (bérfejlesztés, cafetéria, stb.)

Ez a gyakorlat, továbbá a DB Cargo Hungária Kft. 2019-re vonatkozó bérfejlesztési nyilatkozata tagjaink körében csak fokozta a bizonytalanságot és az elégedetlenséget - írta Czentnár Béla, a VDSzSz Szolidaritás kistársasági vezető ügyvivője. A vállalat által ugyanis véglegesnek tekintett bérfejlesztés a vasúti fizikai munkakörök esetében mindössze 10%-os alapbérfejlesztést jelentene, az egyéb munkakörök esetében 5-11% közötti differenciált bért állapítana meg.

Ez, valamint a VDSzSz Szolidaritás bérkövetelésének elutasítása elfogadhatatlan, mivel - ahogy a munkáltató által megküldött levélből kitűnik - tagjaink bérpozíciói az elvártakhoz képest csak alig változnak.

Épp ezért fenntartjuk a 2019. évi bérfejlesztési igényünket (vasúti fizikai munkakörök esetében legalább 15% + 10.000 Ft mozgóbér), és kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztünk, melynek keretében meg kívánunk győződni a DB Cargo Hungária Kft. munkavállalói béreinek alakulásáról az utóbbi 3 évben.

A kollektív munkaügyi vitában követeljük, hogy a munkáltatóval való intenzív és érdemi tárgyalásokat követően 2020. január 1-től hatályos Kollektív Szerződést kössön. A törvényben előírt kötelező egyeztető tárgyalás időpontjául január 23-át jelölte meg.
Felhívta figyelmüket, hogy amennyiben a kollektív munkaügyi vitában az egyeztetés a törvényben meghatározottak szerint nem zárul eredménnyel, úgy a munkáltatónak számítania kell arra, hogy tagjaink követeléseinek érvényre juttatása érdekében a VDSzSz Szolidaritás sztrájkfelhívást tesz közzé.

Emlékeztetőül: Magyarország és a környező országok azonos ágazatában szolgálatot teljesítő munkavállalók bérének összehasonlítása után kijelenthető, hogy a DB Cargo Hungária Kft. munkavállalóinak pozíciója pár év alatt jelentősen romlott.

Boda Imre, alapszervezeti vezető ügyvivő

Czentnár Béla, társasági vezető ügyvivő