Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7231/html/facebook-botrany-a-h.html

Facebook-botrány: A helyzet tisztázására és bocsánatkérésre szólítottuk fel Csépke Andrást, a MÁV-Start vezérigazgatóját!


Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató a munkatársait bizonytalanságban tartsa az üzletszabályzat betartatásával kapcsolatos elvárásairól és a következményeket utólag gyomorforgató módon a munkatársaira hárítsa!

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnökének levele Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére:

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A jegyvizsgáló kollégák körében hatalmas felháborodást keltett a 2019. február 3. napján közlekedő 3356. számú vonaton történt – a Facebook közösségi oldalon és a sajtóban „a szegény idős néni vonatról való embertelen ledobásaként” interpretált, egyébként minden valóságalapot nélkülöző – eseményekkel kapcsolatosan a munkáltató által tanúsított zavarba ejtően képmutató, elvtelen és farizeusi magatartása.

Sajnálatos, ám elgondolkodtató, és a MÁV-START vezetésének a munkatársaihoz való hozzáállását kiválóan tükröző az a tény, hogy

a munkáltató nemhogy kiállt volna a nyilvánosság előtt meghurcolt munkatársa mellett, hanem maga is aktívan járult hozzá a kollégánkkal szemben kialakult megvető és ellenséges közhangulat gerjesztéséhez, ezáltal áttételesen az egész jegyvizsgálói szakma nagy nyilvánosság előtti lejáratásához.

 

Azzal ugyanis, hogy virágcsokor és édességcsomag kíséretében kért sűrű elnézést az Üzletszabályzatban lefektetett utazási feltételeket nem teljesítő (menetjegy, vagy utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság, sőt egyáltalán a személyazonosság igazolására alkalmas bármiféle okmány nélkül utazó) utasától, nyilvánvalóan azt a tévképzetet erősítette a közvéleményben, hogy a munkavállalója súlyosan hibázott akkor, amikor a MÁV-START üzletszabályzata szerint járt el, és annak kívánt érvényt szerezni.

Tette mindezt a START annak ellenére, hogy nyilván pontosan tisztában volt azzal, hogy a saját Személyszállítási Üzletszabályzata a kedvezményre való jogosultság szemrevételezéssel, korbecsléssel, vagy más hasonló módszerrel való megállapítására jelenleg nem ad felhatalmazást.

Bár a MÁV-START vezetése számára ez bizonyára érdektelen, de az eset, és különösképpen annak a munkáltatói kommunikációja erősen demoralizáló hatással volt az utasokkal egyre gyakrabban konfliktusokat vállalni kénytelen jegyvizsgáló kollégákra, akik súlyosan elbizonytalanodtak azzal kapcsolatban, hogy – az egyébként napi szinten előforduló – hasonló esetekben mi is a követendő eljárás.

Ezt az elbizonytalanodást sajnos tovább erősítette, hogy a Budapest TSZVI tegnapi HÉT ülésén a munkáltató képviselője ismételten kijelentette, hogy a START továbbra is helyteleníti a kolléga eljárását, és hasonló esetekben „emberséges” eljárást vár el a munkatársaitól, anélkül azonban, hogy ennek tartalmát – erre vonatkozó kifejezett kérésünk ellenére – meghatározta volna, illetve az általa elmondottak írásbeli kiadásától is elzárkózott.


A VDSzSz Szolidaritás elfogadhatatlannak tartja, hogy a munkáltató a munkatársait bizonytalanságban tartsa az elvárásaival, a saját belső szabályai betartatásának megkövetelésével kapcsolatban, és a tisztázatlan elvárásokkal kapcsolatos bizonytalanság következményeit utólag gyomorforgató módon a munkatársaira hárítsa.

A hasonló helyzetek elkerülése érdekében 

elvárjuk és követeljük, hogy a munkáltató soron kívül adjon ki rendelkezést, melyben világos és egyértelmű választ ad a következő kérdésekre:

 

a kedvezményes, vagy díjmentes utazásra jogosító feltételek fennállását (így különösen az életkort, a hallgatói jogviszony fennállását, állampolgárságot, stb) ha azokat az utas az Üzletszabályban rögzítettek szerint igazolni nem tudja – az „emberséges” eljárás jegyében – el lehet-e fogadni szemrevételezés, korbecslés, bemondás, vagy más hasonló módszer alapján?

• akkor is törekedni kell-e az Üzletszabályzat rendelkezéseinek érvényt szerezni, ha a jegyvizsgáló megítélése szerint az abban foglaltak – az eset egyedi körülményei alapján – nem esnek egybe az „emberséges eljárás” követelményével?

• pontosan melyek azok a szempontok, amelyek az „emberséges eljárás” körében egyedileg mérlegelhetőek a vonaton szolgálatot teljesítő jegyvizsgáló kollégák által?

• az eset tanulságai alapján tervezi-e a munkáltató, hogy haladéktalanul kezdeményezi a Személyszállítási Üzletszabályzat módosítását arra vonatkozóan, hogy a jegyvizsgáló mérlegelési lehetősége és annak esetleges korlátai az utazó közönség számára is hozzáférhető módon rögzítésre kerüljenek?

Egyben a fentiek dokumentálásának lehetővé tétele érdekében javasoljuk a JÉ rendszerben az „emberséges bánásmód miatt pótdíj nélkül”, illetve „az „emberséges bánásmód miatt menetjegy és pótdíj nélkül” utazó utasra utaló menüpont kifejlesztését.

A helyzet fentiek szerinti tisztázása mellett elvárjuk továbbá, hogy a munkáltató megfelelő – legalább a nénitől való bocsánatkérés kommunikációjánál tapasztalt szintű – nyilvánosság biztosításával kérjen elnézést a közvélemény előtt meghurcolt, szakmai önérzetében és méltóságában súlyosan megsértett kolléganőtől, illetve általában a jegyvizsgáló társadalomtól, és jelentse ki, hogy a továbbiakban feltétlenül tartózkodni kíván a saját munkatársait megalázó helyzetbe hozó, hatásvadász megnyilvánulásoktól.

Üdvözlettel:

Halasi Zoltán, elnök, VDSzSz Szolidaritás