Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7289/html/tajekoztato-az-egesz.html

Tájékoztató az Egészségmegőrző program munkavállalói adó- és járulékfizetési kötelezettség 2019. évi munkáltatói kompenzálásáról


A munkáltató által a 37/2018. (XI. 16. MÁV Ért. 12.) EVIG számú, A MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről tárgyú utasítás alapján biztosított Egészségmegőrző programban való részvétel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4.§ (2) bek. alapján 2019. évtől a magánszemély adóköteles bevételének minősül, amely után személyi jövedelemadó megfizetése kötelező.

4.§ (2) Bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában - pénzben (e törvény alkalmazásában ideértve a készpénz-helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben - mástól megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül különösen

a) az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bónt, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetve egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére);

b) dolog, szolgáltatás, értékpapír, részesedés, forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog;

c) elengedett, átvállalt tartozás; a magánszemély helyett teljesített kiadás, befizetés;

d) kamatkedvezmény; dolog, szolgáltatás személyes (magáncélú) ingyenes vagy kedvezményes használata, igénybevétele.

2019. évben az egészségmegőrző programban résztvevő munkavállalók esetében a fentiek szerint keletkezett adófizetési kötelezettséget a munkáltató egyösszegű juttatással ellentételezi abban a hónapban, amikor a munkavállalónak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Így az adófizetési kötelezettség miatt a munkavállaló nettó jövedelme nem csökken. A 2019. március 1-jén indult I. ütemre beosztott munkavállalók a részvételi értesítőjük mellé megkapták a mellékelt tájékoztató dokumentumot.

A program költsége 60 523 Ft/fő – az adótörvény értelmében ez jelentkezik jövedelemként a munkavállalónál. Ezután a jövedelem után a munkavállalót terhelő adófizetési (SZJA, munkavállalói járulékok) kötelezettség 20 275 Ft/fő (egyénenként eltérő lehet, de csak kisebb összegű, az adókedvezmények függvényében). Annak érdekében, hogy a munkavállaló nettó jövedelme az adófizetés miatt ne csökkenjen, annak „bruttósításával” 30 489 Ft/fő összegű juttatás kerül megállapításra, amely összegnek – az adókedvezmények nélkül számított – nettó értéke megegyezik az adófizetési kötelezettség összegével.

Az adó levonása és a kompenzálása a bérszámfejtéssel, a márciusi programok esetében az április havi bérek fizetésekor történik (áprilisban érkeznek be a számlák).

Letölthető dokumentumok:
Tajekoztatas_egeszsegmegorzo_ado_20190204.pdf (130 kb)