Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7340/html/letrejott-a-megallap.html

Létrejött a megállapodás a MÁV Zrt. vasúti járművezetőinek balesetmentességét ösztönző bérpótlékról!


Ezt Zlati Róbert, a VSZ alelnöke és Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke javasolta munkáltatóhoz eljuttatott közös kezdeményezésükben.

A vasúti járművezetők balesetmentességének ösztönzése érdekében az alábbi feltételek teljesülése esetén bérpótlék jár:

  1. Azon munkavállalót, akinek a munkaköri feldatai közé tartozik vasúti jármű vezetése - beleértve az UNIMOG típusú közúti-vasúti jármű vezetését is - havonta 60.000 Ft kiegészítő bérpótlék illeti meg.
  2. Azon munkavállalót, aki vasúti jármű vezetésére vonatkozó szakmai és egészségügyi alkalmassággal igazoltan rendelkezik, de nem tartozi az 1. pont hatálya alá (függetlenül attól, hogy az adott hónapban ténylegesen vezetett-e vasúti járművet) havonta 15.000 Ft kiegészítő bérpótlék illeti meg.
  3. Az 1-2. pontok szerinti bérpótlékra való jogosultság feltétele, hogy a tárgyhónapban ténylegesen ledolgozott munkaidő kerüljön a munkavállaló részére elszámolásra, valamint vasúti jármű vezetésére vonatkozó jogosultság (szakmai és egészségügyi akalmasság) a tárgyhónap egészében fennálljon.
  4. Nem illeti meg azonban az 1-2. pont szerinti kiegészítő pótlék az arra egyébként jogosult munkavállalót, ha az adott hónapban a vasúti ármű vezetése során olyan baleset következett be, amelynek vonatkozásában a munkavállaló felelősségét felróható magatartása miatt megállapították.
  5. Ezen bérpótlék 2019. május 1. napjától 2020. január 31. napjáig illeti meg az arra jogosult munkavállalókat.
  6. Munkáltató vállalja továbbá, hogy a gazdálkodási eredményeinek és az anyagi lehetőségeinek függvényében megvizsgálja ezen juttatás biztosításának megállapodás alapján történő fenntartását a 2020. január 31. napját követően is.
  7. A bérintézkedésben érintett munkavállalók a fentiekről írásos munkáltatói értesítőt fognak kapni.

 

Előzmény: Dorozsmai Éva, a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese szerint a munkáltató egyetért a VSZ és a VDSzSz Szolidaritás közös javaslatában szereplő észrevételekkel, így a "MÁV Zrt. vasúti járművezetői körében a balesetmentesség ösztönzése céljából juttatott bérpótlékról" szóló megállapodás meghosszabbítása folyamatban van, az abban foglalt juttatás visszamenőlegesen 2019. május 1. napjától illeti majd meg az arra jogosult munkavállalókat. Ezen kívül - szintén Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke és Zlati Róbert, a VSZ alelnöke által jegyzett közös levélben foglaltaknak megfelelően - magasabb összegű juttatást kapnak az érintettek, illetve kibővül a jogosultak köre az "UNIMOG" típusú közúti-vasúti jármű vezetését is ellátó munkavállalókkal.

A MÁV Zrt. vasúti járművezetői körében a balesetmentesség ösztönzése céljából juttatott bérpótlékról szóló megállapodás és az ezzel kapcsolatos egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás 2019. április 30-án lejárt. Épp ezért a VSZ és a VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte, hogy a korábbiaknak megfelelően szülessen megállapodás a juttatás – jelenlegi mértéket meghaladó összegű – további fenntartásáról, azzal a kiegészítéssel, hogy azon munkavállalók is részesüljenek belőle, akik „C” típusú gépjárművezetői engedéllyel, valamint vasúti járművezetői engedéllyel is rendelkeznek és munkaköri feladataik közé tartozik UNIMOG típusú közúti-vasúti járművel történő munkavégzés.

Az Egészségmegőrző Programmal kapcsolatos szakszervezeti javaslatot a munkáltató szintén támogatja, azonban az idei Program legkötöttségére figyelemmel a balesetvizsgáló munkakör a 2020-as Programban kerül be a jogosultak közé.

A munkáltató részére korábban átküldött közös szakszervezeti javaslatban szerepelt a balesetvizsgáló munkakört betöltő munkavállalók felvétele az Egészségmegőrző Program jogosultjai közé.

A munkáltató a további javaslatokat, felvetéseket az egyes szakmai területek bevonásával még vizsgálja.

A közös javaslatban a két szakszervezet jelezte, hogy sürgős megoldási javasolatot, megállapodás-tervezetet vár a munkáltatótól az elegyrendezési tevékenységet végző munkavállalók helyzetének kezelésére, általános megoldására, a szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében. Több esetben ugyanis tűzoltásszerűen kezelt, kritikus helyzet alakult ki. 

A két szakszervezet javasolta továbbá, hogy a 36/2018.(XI.09.MÁV ért. 11.) ÜVIG számú utasítás kiegészítésével, módosításával a pályafenntartási és TEB-es munkavállalók is részesüljenek elismerésben az átépítések miatt felmerülő többletfeladataik miatt. A kezdeményezés értelmében az elismerést a szakaszmérnök, vonalkezelő, főpályamester, pályamester, bizt. ber. mester, általános adminisztrátor munkakörben foglalkoztatott dolgozók kapnák.

A KSZ IV. számú mellékletébe a VSZ és a VDSzSz Szolidaritás a szolgáltatási előadó munkakör felvételét is javasolta.