Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7349/html/frissitik-a-magyar-v.html

Frissítik a magyar vasúti műszaki és üzemi szabályokat


Az új előírásrendszert a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság alkothatja meg. A határidők azonban rémisztően közeliek.

A 2018 áprilisában megkezdett, európai uniós forrásokból megvalósuló IKOP-projekttel szembeni szakmai elvárás

- a magyar vasúti műszaki szabályozás felülvizsgálata,

- a nemzeti szabályok megfogalmazása,

- a végrehajtáshoz szükséges tervek előkészítése,

- a szabályozási hierarchia elemeinek összehangolt megfogalmazása,

- a tervezetek elkészítése,

- a nemzeti érdekek érvényre juttatása az európai uniós előírások figyelembevételével, továbbá

- a nemzeti érdekérvényesítés intézményrendszerének kidolgozása.

A projektet többek között azért a MAÚT bonyolítja le, mert a 2015-ben lezárult, a Vasúti műszaki szabályozási rendszer felülvizsgálata és folyamatos működési modelljének kialakítása című projekt célkitűzése szükségessé tette a szabályozási rendszer jogszabályi oldalának és a műszaki szabályok áttekintését – beleértve a szabványokat is –, a célok és a szerepek tárgyalását, az összefüggések elemzését. A projekt keretében javaslat született egy új műszaki szabályozási rendszer nagyvonalú struktúrájára is. Jelen projekt végrehajtása során elsődlegesen a jogi szabályozási környezet feltárása történik meg, majd az elképzelt célokhoz alkalmazkodó, nagyvonalú modellváltozatok kidolgozása következik. Ezzel a tevékenységgel párhuzamosan készül el a Közop-munka lezárulása óta a műszaki szabályozási rendszerben történt változások felderítése, azonosítása és értékelése, a mérnöki műszaki szaktudás által garantált minőségi tartalom létrehozása. A feladat végrehajtása során felülvizsgálják a projekt témájához kapcsolódó, érvényes jogi szabályozási dokumentumokat, módosítási javaslatokat téve, illetve esetlegesen új jogszabálytervezeteket előkészítve egy új szabályozási hierarchia megteremtése érdekében, a kapcsolódó műszaki szabályozás kulcselemeinek megalkotásával egyidejűleg. Részletesen áttekintik a vasúti műszaki szabályozás alrendszereit az Átjárhatósági Műszaki Előírásokkal összhangban: az infrastruktúrát, a jelző- és biztosítóberendezéseket, az energiaellátást és a felsővezetéket, valamint a vasúti járműveket érintően.

Felülvizsgálatot igénylő további területnek számít az egyéb, a ma hatályos jogrend szerint nem érvényes egyéb szabályozási dokumentumhalmaz, amelyet a fenti elvekkel összhangban be kell illeszteni a megújuló szabályozási keretrendszerbe. A projekt során létrehozandó vasúti műszaki szabályozási rendszer illeszkedik az európai uniós és a hazai jogi szabályozási követelményekhez, illeszkedik a hazai közlekedési ágazati stratégiához, új műszaki szabályozási hierarchiát teremt, annak elemeit összehangolva.

Az iho.hu szakértőjének meglátása szerint az uniós jogharmonizációval kapcsolatos határidők és kötelezettségek a döntéshozók előtt hosszabb ideje ismertek. Ezért a jelenlevők többségének a feladat nagyságrendje talán nem volt meglepő, annál inkább a záros határidők és az azokkal kapcsolatos jogi kötelezettségek. Röviden összefoglalva: a projektvezetés szakembereire a nagyon közeli határidők mellett óriási feladat vár.

Forrás: iho.hu