Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7399/html/alapber-kiegeszitesr.html

Alapbér-kiegészítésre kerül sor több szolgálati helyen!


Mellékeljük a 30274/2019/MAV. sz. illetve 30273/2019/MAV. sz. egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló munkáltatói intézkedéseket valamint a 30152/2019/MAV. sz. rendkívüli munkavégzés elrendelésével kapcsolatban írt levelet.

Előbbiek alapján idén augusztus 1-jétől 2020. január 31-ig a munkaszerződésük alapján tolatásvezető II., vonali tolatásvezető és tartalékos vonali tolatásvezető munkakörben a munkavégzési helyük szerint határozatlan időtartamra, ténylegesen az alábbi szolgálati helyeken végeznek munkát:

Budapest Nyugati Tároló
Budapest Déli Pályaudvar
Budapest-Ferencváros Kelet Rendező
Szolnok Rendező

A bérintézkedés mértéke (alapbér-kiegészítésként) az érintettek esetében teljesített szolgálatonként bruttó 4000 forint.

Fentieken kívül szintén augusztus 1. napjától a munkaszerződésük alapján vonali kocsirendező, kocsirendező munkakörben a munkavégzési helyük szerint határozatlan időtartamra, ténylegesen az alábbi szolgálati helyeken végzik munkájukat (az alábbiak kiegészültek a VDSzSz Szolidaritás javaslataival is):

610-1_sz_melleklet.jpg

Az érintett havi alapbére 10%-ának megfelelő mértékű alapbér-kiegészítésben részesülnek. Az alapbér-kiegészítés az alapbér-függőpótlékok számítási alapját nem képezi.

A munkáltató minden esetben vállalta, hogy megvizsgálja az alapbér-kiegészítés fenntartásának lehetőségét 2020. január 31-ét követően is. Az érintettek írásbeli munkáltatói értesítőt kapnak.

Utóbbi levélben a munkáltató arról tájékoztatja valamennyi munkáltatói jogkörgyakorlót, hogy a MÁV Zrt-nél a KSZ alapján naptári évente 300 óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el. Ezt meghaladó mértékben rendkívüli munkavégzés elrendelésére - ide nem értve az Mt. 108.§ (2) bekezdésében körülírt "havária" eseteket - a KSZ vonatkozórendelkezéseinek figyelembe vétele mellett jelenleg nincs lehetőség.

Az említett passzus így szól:
"Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében."

A munkáltató kiemelte, hogy az Mt. 108.§ (2) bekezdése szerint minősített eseteket és az ahhoz kapcsolódóan elrendelt munkavégzések mennyiségét külön kell dokumentálni - mivel azok nem számítanak bele a 300 óra rendkívüli munkavégzés óraszámába - és egy esetleges ellenőrzés esetén igazolni annak indokoltságát. Egyúttal a munkáltató kéri, hogy "az irányításuk alá tartozó munkáltatói jogkörgyakorlók kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogya szükségessé váló rendkívüli munkavégzések teljesítésében részt vevő munkavállalók köre az adott szervezeti egységben minél szélesebb legyen a isebb leterheltség érdekében, valamint a naptári évben belül minél kiegyenlítettebb módon kerüljön sor annak elrendelésére."

Arról is tájékoztatták a jogkörgyakorlókat, hogy az idei vében a munkaidő-beosztás tervezésével foglalkozók részére külön munkajogi, gazdálkodási képzés illetve ösztönző rendszer kerül bevezetésre.