Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7444/html/azonnali-intezkedese.html

Azonnali intézkedéseket is várunk a MÁV-Starttól egy sor témában!


Tisztában vagyunk azzal, hogy a Társaságnál folyamatban vannak vezetőket érintő intézkedések, de feltételezzük, hogy a működést ezek a változások nem akadályozzák. A VDSzSz Szolidaritás alelnökének levele Kerékgyártó József, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére.

Mózes Tibor, szakszervezetünk alelnöke sérelmezte, hogy az elmúlt hónapban a MÁV-Start Zrt. képviselőivel folytatott konzultációk alkalmával több, a tagjaink foglalkoztatási körülményeit jelentősen befolyásoló témát, problémát vetettünk fel, aminek megválaszolására – a Munkáltató által önként vállalt határidőt túllépve – a mai napig nem került sor. Tudjuk, hogy a Társaságnál folyamatban vannak vezetőket érintő intézkedések, de feltételezzük, hogy a működést ezek a változások nem akadályozzák.

Az alábbi témákban várjuk az azonnali intézkedést, illetve a válaszokat!

  • a MÁV-START Kollektív Szerződésének 9. számú melléklete augusztus 1-jei határidővel módosult. A módosítás kezdeményezésének indoka a Munkáltató részéről az volt, hogy segítsen azoknak a telepállomásoknak, ahol már kritikus szintet ért el az utazói létszámhiány. Az új szabályok alkalmazása során kiderült, hogy azokon a telepállomásokon sem biztosítják a minimális létszámnormát (az eltérést engedő havi öt alkalommal), ahol egyébként nincs létszámhiány - így például Püspökladányban, Debrecenben, Nyíregyházán). Felszólítottuk a munkáltatót, hagyjon fel a KSz 9. számú melléklet 1.2.1. pontjában foglaltak rosszhiszemű alkalmazásával! A létszámnormára vonatkozó alapvető szabály a mellékletben foglalt utazói létszám biztosítása, nem pedig az eltérést engedő szabály indokolatlan használata. Elvárjuk, hogy a Munkáltató a létszámnormára vonatkozó szabályok alkalmazása során tartsa szem előtt a MÁV-START Kollektív Szerződésének 6.§ a)-c) bekezdésében foglaltakat.
  • számos alkalommal kifogásoltuk, hogy több telepállomáson (pl. Bp-Déli) egy 2015-ben készült értesítést vetetnek át az utazó személyzet tagjaival, amiben arról tájékoztat a Munkáltató, hogy 200 és 300 óra között a munkavállaló hozzájárulása nélkül is elrendelhet számára rendkívüli munkavégzést. Ez az értesítés nyilvánvalóan munkaviszonyra vonatkozó szabályt sért, hiszen a hatályos Kollektív Szerződés 41.§ 2. pontjának második bekezdésébe ütközik. Kérdésünk: mely vezetői körnek, bölcsek tanácsának vagy egyéb válogatott személyekből álló grémiumnak kell hosszú órákat tanácskozással eltölteni ahhoz, hogy ezt a nyilvánvaló tévedést felismerje, és ezután az értesítést visszavonják?! A kiadott értesítő jogi értelemben véve természetesen semmis, így gyakorlati alkalmazása kizárt, mégis tagjaink megnyugtatása érdekében követeljük annak Munkáltató általi visszavonását! (Annak érdekében, hogy a gyaníthatóan szintén hosszú időt felemésztő irattári keresgéléstől megkíméljük az ügygondnokot, levelünkhöz mellékeltük az inkriminált kiadmányt.)
  • közel egy hónapja a MÁV-Start vezérigazgatója részére címzett levélben a VDSzSz Szolidaritás alelnöke már kérte konzultáció megkezdését az Utasellátó jövőbeni üzemeltetésével és a munkavállalók foglalkoztatási helyzetének javításával kapcsolatban. Az InfoRádió Aréna című műsorában dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató a vele készült interjúban kitért a nemzetközi szolgáltatások színvonalának emelésének szükségességére. Ennek a célnak az eléréshez elengedhetetlen a nemzetközi desztinációban szolgálatot teljesítők megbecsültségének, motiváltságának erősítése. Ismételten szorgalmaztuk, hogy ebben a témában mielőbb folytassunk tárgyalásokat!
  • kezdeményeztük, hogy a Debrecen TSZVI szervezetnél 11516/2019jv számon kiadott parancskönyvi rendelkezés sebesvonatokra vonatkozó (a kocsikban az élőszóval történő utastájékoztatásra vonatkozó előírás) része, annak gyakorlati betarthatatlansága miatt vonja vissza a munkáltató.

Letölthető dokumentumok:
Azonnali_intezkedes_kerese_VDSzSz_Szolidaritas.pdf (109 kb)