Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7449/html/valaszolt-a-mav-star.html

Válaszolt a MÁV-Start vezérigazgatója a VDSzSz Szolidaritás azonnali intézkedéseket sürgető megkeresésére!


Mózes Tibor, szakszervezetünk alelnöke sérelmezte, hogy az elmúlt hónapban a MÁV-Start Zrt. képviselőivel folytatott konzultációk alkalmával több, a tagjaink foglalkoztatási körülményeit jelentősen befolyásoló témát, problémát vetettünk fel, aminek megválaszolására – a Munkáltató által önként vállalt határidőt túllépve – a mai napig nem került sor. Erre reagált Kerékgyártó József, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója.

Az alábbiakban az általunk sürgetett félkövér, kurzívval szedett azonnali intézkedések, kérdések bevágásával adjuk közre a munkáltató válaszait:

A MÁV-START Kollektív Szerződésének 9. számú melléklete augusztus 1-jei határidővel módosult. A módosítás kezdeményezésének indoka a munkáltató részéről az volt, hogy segítsen azoknak a telepállomásoknak, ahol már kritikus szintet ért el az utazói létszámhiány. Az új szabályok alkalmazása során kiderült, hogy azokon a telepállomásokon sem biztosítják a minimális létszámnormát (az eltérést engedő havi öt alkalommal), ahol egyébként nincs létszámhiány - így például Püspökladányban, Debrecenben, Nyíregyházán). Felszólítottuk a munkáltatót, hagyjon fel a KSz 9. számú melléklet 1.2.1. pontjában foglaltak rosszhiszemű alkalmazásával! A létszámnormára vonatkozó alapvető szabály a mellékletben foglalt utazói létszám biztosítása, nem pedig az eltérést engedő szabály indokolatlan használata. Elvárjuk, hogy a Munkáltató a létszámnormára vonatkozó szabályok alkalmazása során tartsa szem előtt a MÁV-START Kollektív Szerződésének 6.§ a)-c) bekezdésében foglaltakat.

A munkáltató arról tájékoztatott, hogy jelzésünknek megfelelően a KSZ 9. számú melékletének augusztus 1-jén hatályba lépett módosításához tett észrevételeit megvizsgálta Debrecen TSZVI vezénylését illetően.
Az említett KSZ-módosítás Debrecen TSZVI telepállomásainak vezénylésében lényegi változást nem jelentett, a vezénylések kiadása során a technológiailag előírt jegyvizsgálói létszám valamennyi vonatra minden esetben biztosítva van, fedezetlen - létszámnorma alatti - szolgálat egyik telepállomáson sincs tervezve. A vezénylés kiadása után operatív helyzetek (pl. betegségek, nem tervezett szabadságok) kezelésénél minden esetben törekszünk a kieső munkavállalók pótlására a technológiai létszám biztosítása érdekében. Elismerte: előfordulhat, hogy ez nem sikerül, mivel munkatársaink nem minden esetben tudják bevállalni a plusz szolgálatot, de a Munkáltatónak semmiképp nem célja a létszámnorma alatti vezénylés. A KSZ- 9. számú melléklete által rögzített szabályokat valamennyi telepállomás munkaidőbeosztás készítője és személyzetirányítója ismeri és betartja.

Számos alkalommal kifogásoltuk, hogy több telepállomáson (pl. Bp-Déli) egy 2015-ben készült értesítést vetetnek át az utazó személyzet tagjaival, amiben arról tájékoztat a Munkáltató, hogy 200 és 300 óra között a munkavállaló hozzájárulása nélkül is elrendelhet számára rendkívüli munkavégzést. Ez az értesítés nyilvánvalóan munkaviszonyra vonatkozó szabályt sért, hiszen a hatályos Kollektív Szerződés 41.§ 2. pontjának második bekezdésébe ütközik. Kérdésünk: mely vezetői körnek, bölcsek tanácsának vagy egyéb válogatott személyekből álló grémiumnak kell hosszú órákat tanácskozással eltölteni ahhoz, hogy ezt a nyilvánvaló tévedést felismerje, és ezután az értesítést visszavonják?! A kiadott értesítő jogi értelemben véve természetesen semmis, így gyakorlati alkalmazása kizárt, mégis tagjaink megnyugtatása érdekében követeljük annak Munkáltató általi visszavonását! (Annak érdekében, hogy a gyaníthatóan szintén hosszú időt felemésztő irattári keresgéléstől megkíméljük az ügygondnokot, levelünkhöz mellékeltük az inkriminált kiadmányt.)

A MÁV-Start Zrt. KSZ 41.§ 2. pontjának 2019. augusztus 1. napján hatályba lépett módosítása értelmében a jegyvizsgálói munkakörcsaládba tartozó munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében évi 200 óra feletti rendkívüli munkavégzés a munkavállaló hozzájárásula hiányában nem rendelkhető el. A munkáltató egyetért azzal, hogy ezt a a szabályt egy, a KSZ módosítását megelőzően kiadott szabályozás mellékletét képező nyilatkozatminta nem írhatja felül, ezért haladéktalanul intézkednek egy új, a jegyvizsgálói munkakörcsaládba tartozó munkavállalók részére adandó, a KSZ rendelkezéseivel összhangban lévő nyomtatvány kiadásáról.

Közel egy hónapja a MÁV-Start vezérigazgatója részére címzett levélben a VDSzSz Szolidaritás alelnöke már kérte konzultáció megkezdését az Utasellátó jövőbeni üzemeltetésével és a munkavállalók foglalkoztatási helyzetének javításával kapcsolatban. Az InfoRádió Aréna című műsorában dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató a vele készült interjúban kitért a nemzetközi szolgáltatások színvonalának emelésének szükségességére. Ennek a célnak az eléréshez elengedhetetlen a nemzetközi desztinációban szolgálatot teljesítők megbecsültségének, motiváltságának erősítése. Ismételten szorgalmaztuk, hogy ebben a témában mielőbb folytassunk tárgyalásokat!

Az Utasellátó jövőbeni üzemeltetésével és a munkavállalók foglalkoztatási helyzetének javításával kapcsolatos tárgyalásra rövidesen sor kerül, a munkáltató két időpontot is megjelölt.

Kezdeményeztük, hogy a Debrecen TSZVI szervezetnél 11516/2019jv számon kiadott parancskönyvi rendelkezés sebesvonatokra vonatkozó (a kocsikban az élőszóval történő utastájékoztatásra vonatkozó előírás) része, annak gyakorlati betarthatatlansága miatt vonja vissza a munkáltató.

Az említett parancskönyvvi rendelet kiadására azért került sor a munkáltató szerint, mert a Közlekedési Hatóság által tartott ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a feláras és a nemzetközi vonatokon a fedélzeti utastájékoztatás több esetben nem felelt meg a MÁV-Start Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzatában előírtaknak.
Ennek 8.2.4 pontja szerint a menetjegy ellenőrzését végző személy a feláras és a nemzetközi vonatokon a rendelkezésre álló technikai eszközökkel, ezek hiányában élőszóban az alábbi információkról ad tájékoztatást:
a) következő megállási hely,
b) a vonat késésének mértéke,
c) a vonaton elérhető szolgáltatások,
d) csatlakozási lehetőségek,
e) biztonsági és üzembiztonsági kérdések.
A menetjegy ellenőrzését végző személy a tájékoztatást az általa elérhető információ mértékéig, legjobb tudása szerint nyújtja.

A MÁV-Start szerint az Üzletszabályzat rendelkezéseinek betartása érdekében adta ki a munkáltatói jogkörgyakorló azt a rendelkezést, hogy amennyiben technikai eszközökkel nem megoldható az utastájékoztatás, az utazószemélyzet a lehetőségeihez mérten élőszóban köteles azt megtenni. A parancskönyvi rendelkezés kitér arra, hogy ha a kereskedelmi tevékenység, illetve a következő megállási hely távolsága lehetővé teszi, akkor a teljes vonaton el kell végezni az utastájékoztatást, ha ez nem lehetséges, akkor minimálisan abban a kocsiban kell elvégezni a tájékoztatást, ahol a jegyvizsgáló tartózkodik, illetve ahol a munkáját végzi.
Amennyiben tehát a jegyvizsgálók - egyéb feladataik, vagy a megállóhelyek közelsége miatt - nem tudják elvégezni a teljes vonaton az utasítájékoztatási tevékenységet, eleget tesznek a parancskönyvi rendelkezésnek, ha abban a kocsiban tájékoztatják az utasokat, ahol adott megállási helyre érkezést megelőzően tartózkodnak - rögzítette a Kerékgyártó József vezérigazgató a válaszlevelében.