Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7456/html/jelentos-valtozas-el.html

Jelentős változás előtt a vasúti vizsgaközpont!


Egy kormányrendelet értelmében a Kormány vasúti vizsgaközpontként a Közlekedéstudományi Intézet helyett a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki, amely a tevékenységét országos működési területtel végzi.

A Magyar Közlöny 172. számában jelent meg a Kormány 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelete a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről, ami jelentős változást hoz.

A vasúti vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:

alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítása,
az alapképzés és az időszakos oktatás szakmai irányítása,
részvétel az alapvizsgával és időszakos vizsgával kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
együttműködés a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet folytató hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.
A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, a feladatok átadására-átvételére öt hónap áll rendelkezésre.

A teljes szöveg:

"A Kormány 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelete a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány vasúti vizsgaközpontként a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki (a továbbiakban: vasúti vizsgaközpont), amely a tevékenységét országos működési területtel végzi.
(2) A vasúti vizsgaközpont főtevékenységként az alábbi közfeladatokat látja el:
a) az alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítása,
b) az alapképzés és az időszakos oktatás szakmai irányítása,
c) részvétel az a) pont szerinti feladatokkal kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
d) együttműködés a feladatkörével kapcsolatos tevékenységet folytató hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

2. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

3. § (1) A vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján vizsgaközpontként kijelölt KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: feladatátadó) és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: átvevő) a vasúti vizsgaközponttal összefüggő feladat átadás-átvétellel összefüggő kérdések rendezése érdekében egymással, 2020. január 1-jei fordulónappal 2020. május 31. napjáig megállapodást köt. A megállapodásban rendezni kell különösen a feladat átadás-átvétellel összefüggésben az átadás-átvételre kerülő feladatokat, a feladatok ellátásához kapcsolódó jogosultságokat, kötelezettségeket, a feladatokhoz szükséges tárgyi és személyi
feltételek kérdéskörét.

(2) A feladatátadó a vasúti vizsgaközponthoz kerülő feladatok ellátásához maradéktalanul szükséges eszközök – ideértve különösen az informatikai eszközöket – használatát 2020. május 31. napjáig biztosítja az átvevő részére.

4. § Ez a rendelet a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

5. § Hatályát veszti a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 338/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet."