Összes hír 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7458/html/november-12-en-hivat.html

November 12-én hivatalosan is megkezdődnek a bértárgyalások a kormány, a munkaadók és az érintett szakszervezetek részvételével!


Az érintett ágazati, közfeladatot ellátó vállalatoknál működő szakszervezetek nevében Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke sürgette a tárgyalások megkezdését a tulajdonos, illetve kormányzat illetékes képviselőinek bevonásával. Elengedhetetlen, hogy a következő években a nemzetgazdasági átlagot jelentősen meghaladó keresetfejlesztés legyen!

Dávid Ilona, a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) elnöke részére elküldött megkeresésben Halasi Zoltán korábban jelezte: a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumában résztvevő ágazati szakszervezetek egyeztették álláspontjukat a következő időszak jövedelempolitikai kérdéseiről.

Álláspontunk szerint – tekintettel a közszolgáltatás biztosításának egyre növekvő nehézségeire – elengedhetetlen, hogy az elkövetkező években a nemzetgazdasági átlagot jelentősen meghaladó (azaz a bruttó hazai termék bővülését, az infláció mértékét és a munkaerőpiaci eltérítést is magában foglaló) keresetfejlesztésre kerüljön sor.

A munkavállalói érdekképviseletek továbbra is érdekeltek a középtávra szóló megállapodásokban, tekintettel azonban a rövid távú kihívásokra, mindenekelőtt a 2020. és 2021. évekre látják indokoltnak – konkrét mértékeket is tartalmazó – bérmegállapodás megkötését.

Az ágazatok eltérő helyzetére figyelemmel, egyetértve az illetékes kormányzati szereplők korábbi nyilatkozataival, az érintett szektorban – eltérően az elmúlt három éves időszaktól – tehát egy differenciáltabb jövedelempolitikát látunk indokoltnak.

Abban nyilvánvalóan minden érintett ágazati szakszervezet egyetért, hogy a versenyszférához történő bérfelzárkóztatás (azaz mindenképpen kétszámjegyű keresetfejlődés) elengedhetetlen, ellenkező esetben a munkaerő elvándorlása megállíthatatlan.

A közösségi közlekedésben mindenekelőtt a belső strukturális foglalkoztatási kihívásokat indokolt előtérbe helyezni, különös tekintettel a vállalaton belüli bérfeszültségekre és a munkaerőpiaci kihívásokra, a foglalkoztatási „szűk keresztmetszetek” kezelésére. Ennek megfelelően a közúti közlekedésben a 2020. évre vonatkozóan indokolt – kifejezetten a belső bérfelzárkóztatásra külön forrást is biztosító – bérmegállapodás, míg a vasúti közlekedésben továbbra is igény mutatkozik a középtávú (kettő, esetleg három évre vonatkozó) megállapodás megkötésére.

A postai szolgáltatások tekintetében – a liberalizáció következtében elkerülhetetlen tulajdonosi beavatkozáson túlmenően – a munkahelyek megőrzése kell, hogy előtérbe kerüljön, ennek megfelelően olyan középtávú megállapodás megkötésére van szükség, ami 2020. évre – mindenekelőtt a foglalkoztatás konszolidációja érdekében – egy jelentősebb bérfejlesztést biztosít.

A vízközművekben foglalkoztatott munkavállalók helyzete jelentős részben függ a közműszolgáltatások működésének fenntarthatóságától, mely nyilvánvalóan csak kormányzati intézkedések által valósulhat meg. E tekintetben a következő két évre a kétszámjegyű bérfejlesztés biztosíthatná a foglalkoztatás stabilitását - tartalmazta a Halasi Zoltán által írt levél.

Ismeretes: Az állami vállalatoknál idén járt le a 2017-től 2019-ig szóló, átlagosan harminc százalékos bérfejlesztéssel járó megállapodás. A kormány korábban ígéretet tett arra, hogy ennek végrehajtását követően újra tárgyalóasztalhoz ül az érintettekkel, és nem zárkózik el egy újabb, többéves felzárkóztatási programtól sem. A vállalatok nyitottak a keresetrendezésre, ám önerőből nem tudják azt megvalósítani, ezért az állami beavatkozás elkerülhetetlen.