Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7471/html/nem-ismerte-el-a-mun.html

Nem ismerte el a munkáltató miskolci tagtársunk munkabalesetét, a hatóság a VDSzSz Szolidaritást igazolta!


Érthetetlen, miért kell cinikusan ilyen procedúrának kitenni a vasutasokat! Az biztos, hogy szakszervezetünk mindent megtesz az ehhez hasonló munkáltatói hozzáállás felszámolásáért.

Jegyvizsgáló tagtársunkat 2019. szeptember 1-jén este munkavégzés közben érte munkabaleset, aminek következtében bal térde sérült. Az esetet szabályszerűen jelentette az illetékeseknek, traumatológiai ambulanciára került, ahol kivizsgálták, leletet vettek fel, a sérülés egyértelmű volt.

A munkáltató 2019 október 4-én írásban - több, mint egy hónap elteltével - értesítette a munkavállalót, hogy az esetet nem ismeri el munkabalesetnek, sőt, még a baleset bekövetkezését is kétségbe vonta.

De mit mond a munkavédelmi törvény (továbbiakban: Mvt.) az ilyen esetekről? Egyértelmű a válasz:

Mvt. 87. § (1) 1/A pont:

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

 

A fentiekből következően tehát négy feltételnek kell megfelelni. 

hirtelen bekövetkező és egyszeri külső hatás: a vonat oldalra rándult, aminek következtében a kolléganő elvesztette egyensúlyát, és beesett a fülkébe

sérült akaratától függetlenül: a kolléganő nem saját akaratából esett be a fülkébe, nem volt semmilyen szer hatása alatt

egészségkárosodást okoz: a térdsérülést egyértelműen bizonyítja az ambulanciai lelet, illetve a meghallgatási jegyzőkönyv

Mvt. 87. § (3):

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

 

Tehát a további feltételeket taglalja ez a passzus.

szervezett munkavégzés során következik be: esetünkben ezt nem vitatja senki munkaidőben, munkavégzés közben történt az eset. A baleset helyszíne és időpontja nem releváns, erre is igaz az előző pont.

a sérült munkavállaló közrehatása: a munkavállaló kialakult gyakorlatnak megfelelően, terpeszben, kitámasztva végezte a jegyvizsgálatot.

Mvt. 66. § (1):

A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni. Ha a sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a baleset munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a baleset a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történt.

 

Jelentési kötelezettségét a munkavállaló teljesítette: jelentett a személyzetirányítónak, a személyszállítási főirányítónak, a Start haváriásnak, jegyvizsgáló tagtársunk minden jogszabályban megfogalmazott kötelezettségének eleget tett.

A munkáltató cinikusan azzal indokolta az elutasítást, hogy szerinte nem történt baleset, mivel nem volt külső hatás: a vonat, amin a jegyvizsgáló feladatát szabályosan teljesítette, az utasításokat betartva közlekedett, a vonaton utazóktól nem érkezett panasz a kocsi mozgásával kapcsolatban, az orvosi leleten pedig az szerepel, hogy a térdben nincs folyadék.

A mozgásban lévő vonat nem szokott rángatni, eleséshez vezető hirtelen mozgást végezni, amit készségesen el is hinnénk, ha jegyvizsgáló tagtársunk történetesen a TGV-n teljesített volna szolgálatot. De nem ott volt. 

Mindezek után tagtársunk szakszervezetünkhöz fordult, ezt követően segítségünkkel a munkavédelmi hatósághoz, utóbbi a jogszerűség alapján munkabalesetnek minősítette a balesetet, és kötelezte a munkáltatót annak kivizsgálására.

Szinte biztosra vehető, hogy a hatóság felülbírálja a munkáltató döntését, de azzal is tisztában kellett lennie a balesetet vizsgáló, munkavédelmi szaktevékenységet végző MÁV SZK-s munkatársnak, hogy a munkáltatói intézkedés valamint annak indokolása szakmailag teljesen megalapozatlan.

Valószínűleg megmagyarázhatatlan. Az viszont bizonyos, hogy a VDSzSz Szolidaritás mindent megtesz az ilyen munkáltatói hozzáállás felszámolásáért. Te is tudsz ilyen esetről, vagy talán pont Veled történt hasonló? Írj nekünk: sos@vdszsz.hu