Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7482/html/a-vasuti-tarsasagok-.html

A vasúti társaságok tevékenységét is érintő új vagy módosított utasítások a láthatáron!


A MÁV utasítás-korszerűsítési programja keretében az elkövetkező időszakban ezeket az utasításokat tervezi kiadni a munkáltató.

MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Pályavasúti Szolgáltatások Igazgatóság tájékoztatása szerint

a MÁV Zrt. utasítás korszerűsítési programja keretében az elkövetkező időszakban a MÁV Zrt. a kezelésében lévő, a vasúti társaságok tevékenységét is érintő, következőkben felsorolt új vagy módosított utasítások kiadását tervezi:

F.1. sz. Jelzési Utasítás (új utasítás),

F.2. sz. Forgalmi Utasítás (új utasítás),

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei (új utasítás),

E.1. sz. Utasítás mozdonyokra és mozdonyszemélyzetre vonatkozó üzemi és műszaki előírások (új utasítás),

E.2. sz. Fékutasítás a vasúti járművek fékberendezéseinek üzemeltetésére és vizsgálatára vonatkozó előírások (utasítás módosítás),

E.12. sz. Műszaki kocsiszolgálati Utasítás (új utasítás),

Műszaki táblázatok (új utasítás),

E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére (új utasítás).

A fent felsorolt, a MÁV Zrt. utasítás korszerűsítési programja keretében megújuló vasúti társasági utasítások változó előírásai miatt az utasítások tudás- és ismeretanyagának elsajátítására kötelezett munkavállalók esetében a vasúti társaságok (pályahálózat működtető, vállalkozó) a hatályos 19/2011. NFM 35/D. § (1) bekezdése alapján a következők szerint kötelesek eljárni: „Amennyiben a vasútbiztonsági szabályok megváltoznak, a pályahálózat működtető vagy a vasúti társaság köteles az új képzési program alapján megkezdeni azoknak a munkavállalóknak a képzését, akiknek a biztonsági szabályok változása a munkakörükre vonatkozó képzési programban meghatározott ismeretanyag változását eredményezi, és a biztonsági szabályok ismerete a munkavégzés feltétele."

A bevezetőben hivatkozott utasítások mindegyike a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő előírást tartalmaz, így azokat az utasítás kezelője a vasúti hatósággal köteles jóváhagyatni. A felsorolt utasítások vasúti hatósági jóváhagyása (kivétel a Műszaki táblázatok, melynek vasúti hatósági jóváhagyása 2018. évben megtörtént, de nincs hatályba léptetve) 2020. első félévében várható. Ezt követően 2020. év második félévében lehetővé válhat a 19/2011. NFM rendelet 35/D. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkavállalókat érintő képzési és vizsgáztatási tevékenység lebonyolítása, amely összefügg a 2020. évre történő képzési és vizsgáztatási igények tervezésével.

 

Természetesen közzétesszük, mihelyt megtudunk konkrét részleteket a fentiekről.