Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7487/html/mav-celegyenesben-az.html

MÁV: Célegyenesben az új Munkavédelmi Szabályzat!


Több lényeges pontban sikerült megállapodni a munkáltatóval. A MÁV „utasításreformja” keretében befejezéséhez közeledik az új MVSZ tárgyalása, amiben szakszervezetünk aktívan vesz részt.

  • Olyan lényeges pontokban sikerült megállapodásra jutnunk, mint a gépjárművet vezetők kockázatainak értékelése vagy a szabad téren (hideg-meleg környezetben) munkát végző kollégáink munkakörülményeinek javítása (védőital, védőkrém). A veszélyes technológiák közé bekerülnek a biztosítóberendezési és erősáramú munkahelyek.
  • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés további javítása érdekében a munkáltatóknak évente meg kell majd győződnie minden munkahelyen a munkafeltételek megfelelőségéről, a pihenőhelyiségek állapotáról. Nagyobb szerepet kapnak a munkavédelmi képviselők (bizottságok) a munkabalesetek kivizsgálásában és az egyéni védőeszközök meghatározásában, valamint a Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függelékeinek elfogadásában.
  • MÁV-szinten egy új munkakör létesül, aki a munkavédelmi tevékenységben résztvevő szervezetek koordinációért felel majd, ennek eredményeképpen a gyakorlatban sokkal eredményesebbé válhat a megelőzés.
  • Az sem lényegtelen, hogy a vasútegészségügyi feladatot ellátó VNK Kft-vel történő együttműködés is szabályozottabb lesz.
  • A munkahelyi véralkohol-vizsgálat megvalósítása terén nem sikerült előbbre jutni, de ez nem a tárgyaló felek szándékán múlott.
  • Megnyitottuk  az MVSZ kiadásáig még lezárásra váró vitát, mely a hideg-meleg munkakörnyezetben - ide értve a hőségriadó alatt szabadban dolgozó munkatársaink számára - egyszerűbbé teszi a hőmérsékleti viszonyok ellenőrzését, és ezen keresztül a munkáltatói intézkedések megítélését. A 3./2002. SzCsM-EüM rendeletben az irányadó EH és KEH értékben megadott Celsius-fokok a munkahelyeken nem mérhetőek, ellenőrizhetőek. Az effektív és korrigált effektív hőmérséklet méréséhez speciális, ún. glóbus-hőmérő szükséges mely alkalmas páratartalom, légsebesség és sugárzó hő együttes mérésére. Javaslatunk szerint a beavatkozási hőmérsékleteket a munkavédelmi szabályzatban - hasonlóan a MÁV KSZ hez - egyszerű mindenki számára mérhető és érthető Celsius fokokban kell megadni.
  • Pontosítottuk a meleg környezetben kiadandó védőital mennyiségét, ez lett: igény szerint, de minimum 2 liter/ fő.
  • A képernyős munkahelyeket illetően az aláírás feltételeként szabtuk, hogy az MvSz-ből tűnjenek el azok az előírások, melyek a vonatkozó 50./1993. EüM-rendeletet helyben szigorítják - ha úgy tetszik félremagyarázzák. A továbbiakban nincsenek olyan korlátozások, hogy nem számít képernyősnek a munkahely, ha a munkavállaló félrenéz, ügyintézéssel megszakítja a képernyő figyelését, stb.
  • Betettük a MÁV Zrt. MvSz kiadásának ügyrendjébe, hogy kiadásához a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek egyetértése is szükséges. (Ez jelenleg valljuk be elég félreérthető módon a KSZ 4.sz mellékletében szerepel.)
  • Javaslatunk alapján újdonság, hogy a munkavédelmi szabályzat helyi függelékének kiadásához a helyi munkavédelmi képviselet - bizottság - egyetértésén túl, a kollektív szerződést aláíró szakszervezetek területi szervezeteinek az egyetértése is szükséges.

Bodon Gábor, Oroszi Rudolf