Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7509/html/rch-reszmegallapodas.html

RCH: Részmegállapodás született!


December 11-én VÉT-ülés keretében megkezdődtek a tárgyalások a 2019. év végi, valamint a 2020. évre vonatkozó juttatásokról.

A vasútlogisztikai szektort sújtó nehéz gazdasági környezet az RCH tevékenységét, eredményességét kedvezőtlenül befolyásolta 2019-ben, ennek ellenére a menedzsment kinyilvánította: arra törekszik, hogy munkavállalói számára továbbra is biztosítsa az eddigi juttatások körét. 

December 11-én VÉT-ülés keretében megkezdődtek a tárgyalások a 2019. év végi, valamint a 2020. évre vonatkozó juttatásokról. A munkáltató egy négy elemből álló részmegállapodás-tervezetet adott át az érdekképviseleteknek, melyet a tárgyalás után a menedzsment és a szakszervezetek aláírásukkal véglegesítettek.

Ennek alapján a megállapodás pontjai az alábbiak: 

Az első pont az év végi RSB (bónusz) juttatás feltételrendszeréről és mértékéről szól, amely bruttó 50 000 Ft egyszeri juttatást jelent minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló részére, akik a Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel 2019. június 30-án és 2019. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak.  Az összeg kifizetésére a munkáltató december 20-ig vállalt kötelezettséget. 

A megállapodás második része a VBKJ-rendszer jövő évi működtetésére vonatkozik.
A munkáltató kijelentette, hogy a VBKJ rendszer működtetése során eddig is mindent megtett, és ez után is törekszik arra, hogy dolgozóink a lehető legtöbb nettó értéket realizálhassák a bruttó keretösszegből. Tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem változtak, ezért a 2019-ben kialakított rendszer változatlan elemekkel és keretösszeggel – amely évi 450 000 Ft/fő összeg – 2020-ban is tovább fog működni. 

A harmadik és negyedik pont az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértékét, a jogosultságokat és az igénybevétel feltételeit tartalmazza. Mindkét juttatás esetében változatlan összeggel számolhatnak a pénztári tagok, a nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés mértéke továbbra is a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértéke 1%. A munkáltató természetesen a pénztári tagsággal rendelkező munkavállalók számára biztosítja ezen juttatást, egy nyugdíjpénztári és egy egészségpénztári tagság után.

A felek megállapodtak abban is, hogy a munkáltató 2020. január 1-jétől átvállalja a munkásszálláson elhelyezett munkavállalók által eddig fizetett térítési díjat, ezzel is javítva az érintettek szociális életkörülményeit, illetve élethelyzetét.