Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7535/html/kozlemeny.html

Közlemény


A nyilvántartó bíróság szakszervezetünk XX. Küldöttgyűlésén újraválasztott vezető tisztségviselő(k) képviseleti jogosultságának időbeli terjedelmével kapcsolatos változás nyilvántartásban történő átvezetését érintően formai kifogást emelt. Hangsúlyozzuk, hogy nem a változások nyilvántartásban történő átvezetése keletkezteti a megválasztott jelöltek tisztségét és képviseleti jogát, hanem a megválasztás ténye.

A VDSzSz Szolidaritás mindemellett fellebbezett a bírósági titkár határozata ellen annak érdekében, hogy a nyilvántartásban a tényleges helyzetnek megfelelő adatok átvezetésére sor kerüljön.

A Küldöttek által titkos szavazással megválasztott tisztségviselők személyét és az eredményt a Szavazatszámláló Bizottság által készített jegyzőkönyv rögzíti, ami minden szempontból - formailag, tartalmilag - megfelelő.

A VDSzSz Szolidaritás 2019. május 22-23-i Küldöttgyűlésén megválasztott tisztségviselői teljes mértékben jogszerűen látják el feladataikat, szakszervezetünk képviseletét - az Alapszabálynak megfelelően - a megválasztott elnök önállóan és teljes hatáskörrel látja el.

VDSzSz Szolidaritás