Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7561/html/szakmai-egyeztetes-a.html

Szakmai egyeztetés a TEB szakágnál


Sokévnyi kihagyást követően sikerült végre érdemben egyeztetni a szakma mindennapjait érintő témákról a Sárvári Piroska főigazgatóval és Magyar Zoltán igazgatóval.

Több helyen és több alkalommal hangoztattuk, hogy nem vagyunk elégedettek munkavállalói oldalon a TEB szakmai képviselettel, középvezetői szinten nem látjuk a TEB-et érintő problémák erőteljes képviseletét, követőek és nem kezdeményezőek vezetőink, ezért az évek folyamán egyre hátrébb kerültek munkavállalóink a vasút szervezetében, szakmai és anyagi megbecsülésben valamint a foglalkoztatás mindennapjait érintő kérdésekben.

A lista, amivel a megbeszélésre készültünk nem volt rövid, de a felek hozzáállásának köszönhetően, sikerült minden mellébeszélés nélkül olyan témákról egyeztetnünk, amik tagjaink munkavégzését közvetlenül befolyásolhatják.

Javaslatot tettünk egy „+ „ berendezésismereti kiegészítés bevezetésére, a forgalmi szakszolgálatnál már működő mentori rendszer átvételére, az átépítéssel (korszerűsítéssel) érintett munkavégzési helyeken a plusz leterheltséget kompenzáló átépítési pótlék megvalósítására. A szakmai vezetés nyitottnak mutatkozott javaslatainkra.

A szakmát hátrányosan érintő forgalmi vizsgáztatás ügyében tájékoztatást kértünk és kaptunk ez év második félévétől várható változásokról. Egyeztettünk egyes munkavégzési helyeken történő leterheltségek eloszlásáról, szakmai előmeneteli rendszerről, létszámhelyzetről, utánpótlásról.

A technológiai létszámok meghatározásáról és az ehhez kapcsolódó „megfelelőségről” is sikerült eszmét cserélni, de ebben a témában, egyelőre nem jutottunk közös álláspontra.

Támogatást kértünk egyes szakmai, érdekvédelmi és mindennapjainkat közvetlenül érintő, Kollektív Szerződésben meghatározott témák támogatásához.

Azt vártuk ettől a megbeszéléstől, hogy újra induljon az a szakmai érdekegyeztetés, amiben a tagjaink véleménye megjelenhet, hatékonyan és gyorsan lehessen a felmerült problémákra reagálni, közös megoldásokat keressünk azon a szinten, ahol a problémák felmerülnek. Jó lenne ugyanis, ha a tagtársaink problémái, segítő gondolatai hasznosulnának a MÁV mátrix szervezetében.

Várjuk a folytatást.

Bodon Gábor, VDSzSz Szolidaritás