Összes hír 2020 | 2019 | 2018| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/13/artID/7711/html/kozlemeny.html

Közlemény


A nyilvántartó bíróságnál szakszervezetünk XX. Küldöttgyűlésén újraválasztott vezető tisztségviselő(k) képviseleti jogosultságának időbeli terjedelmével kapcsolatos változás nyilvántartásban történő átvezetése egyelőre nem történt meg. A változás átvezetésének – időleges – elmaradása kizárólagosan formai okokra vezethető vissza, a tisztségviselő választás eredményét (utólag) egyáltalán nem befolyásolja. 

Az eljáró bíróság ennek megfelelően a végzésben rögzítette, hogy „csak a formai követelményrendszernek való megfelelést vizsgálhatja, és a vizsgálat nem terjedhet ki a tartalmi feltételek vizsgálatára.”

E körben tehát ismételten szükségesnek tartjuk világossá tenni, hogy nem a változások nyilvántartásban történő átvezetése keletkezteti a megválasztott jelöltek tisztségét és képviseleti jogát, hanem a megválasztás ténye. 

Ahogy erről már korábban hírt adtuk, a választás eredményét érdemben, tartalmilag támadó beadvány nyomán – az e tárgyban lefolytatott másik peres eljárásban – a bíróság már megállapította, hogy a Küldöttgyűlés, ezen belül a választás lebonyolítása, sem jogszabályt sem Alapszabályt nem sértett, így az elnök képviseleti jogosultságához kétség nem férhet. 

Így a VDSzSz Szolidaritás 2019. május 22-23-i Küldöttgyűlésén megválasztott tisztségviselői továbbra is teljes felhatalmazással, jogszerűen látják el feladataikat, szakszervezetünk képviseletét – az Alapszabálynak megfelelően – a megválasztott elnök legitim módon látja el.

VDSzSz Szolidaritás