© VDSzSz Szolidaritás - www.vdszsz.hu/page/37/artID/5573/html/biztositas.html

Biztosítás


Megkötöttük a Signal Biztosító Zrt-vel a tagjainkra vonatkozó csoportos biztosítást, a szerződést határozatlan időre kötöttük. A Signal alábbi ajánlata a szerződéskötést (2016. március 1.) követő naptól bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozik.

1260-Signal.jpg

A szolgáltatások főbb elemei:

Baleseti halál: a baleset megtörténtétől számított egy éven belüli elhalálozás (300.000 Ft). A törvényes örökös részére történik a biztosítási összeg kifizetése, amihez csatolni kell a hagyatéki végzés másolatát. (Amennyiben a halál alapjául szolgáló balesettel összefüggésben a baleseti rokkantságra már szolgáltatást nyújtott, akkor a rokkantságra kifizetett összeget ebből az összegből levonja és a különbözet kerül kifizetésre.)

Baleseti rokkantságnál (maximum 300.000 Ft): a baleset megtörténtétől számított 1 éven belüli, legalább 20 %-os mértékű maradandó rokkantság, munkaképesség csökkenés vagy egészségkárosodás esetén, a rokkantsághoz különböző mértékű térítések tartoznak.
Amennyiben a tag halála a balesetet követő 1 éven belül a balesetből kifolyólag következik be, rokkantsági szolgáltatásra nem jogosult.

Baleseti kórházi napidíj: a baleset napjától számított 1 éven belül maximum 30 napra fizethető (legfeljebb 21.000 Ft), legalább 5 napot meghaladó kórházi gyógykezelés esetén.

Baleseti műtéti térítés: a műtétek súlyosságának foka alapján 0-25-50-100-200 %-os mértékű térítések vannak meghatározva. Pl: 25 %-os: kézujj amputáció, 50 %-os: pajzsmirigy eltávolítás, 100 %-os: érpótlás, 200 %-os: májátültetés. Maximum évente 2 alkalommal fizethető, és összességében legfeljebb a biztosítási összeg kétszeresének mértékéig (maximum 80.000 Ft).

Csonttörés vagy csontrepedés: a fogtörés, illetve a fogrepedés nem minősül csonttörésnek. Biztosítási évente maximum 2 esemény téríthető (legfeljebb 14.000 Ft).

Baleseti égési sérülés: a sérülések súlyossága alapján I. II. III. IV. fokú testfelületi égés, ezen belül 10-19 %, 20-49 %, 50-80 %, 80 % feletti besorolás alapján történik a biztosítási összegek meghatározása. Pl: az I. fokú égési sérülésekre nem jár térítés. A II. fokúnál a 10-19 %-nál még szintén 0 %, a II. fokúnál a 20-49 % testfelületet érintő égés esetén a biztosítási összeg 10 %-os mértéke jár.
Egy biztosítási évben több esemény esetén sem haladhatja meg a biztosítási összeg kétszeresét (maximum 80.000 Ft).

A bármilyen okú kockázati fedezetű életbiztosítás a tag bármilyen okú elhalálozása esetén fizethető, kivéve a kizáró okok meglétére. (50.000 Ft) A törvényes örökös részére történik a biztosítási összeg kifizetése, amihez csatolni kell a hagyatéki végzés másolatát.

Bármilyen okú táppénz egyszeri térítés: kizárólag a tag saját jogán bekövetkezett 15 napot meghaladó keresőképtelen/táppénzes állománya esetén. (nem jár pl. beteg gyermek ápolása esetén)
A 3.000 Ft egyszeri térítés biztosítási évente maximum két alkalommal fizethető.
Nem jogosult, aki saját jogán nem jogosult a magyar társadalombiztosítási rendszer által finanszírozott keresőképtelenségi/táppénzes ellátásra, öregségi vagy rokkant nyugdíjas, rehabilitációs járadékban részesül vagy munkanélküli.

A biztosítás kiterjed belföldön és külföldön bekövetkező biztosítási eseményekre.

Természetesen, a VDSzSz Szolidaritás a munkaviszonyból eredő kártérítési felelősség esetén továbbra is maximum 3 havi távolléti díjnak megfelelő összeget térít tagjai számára.

Letölthető dokumentumok:
Signal2.pdf (1166 kb)