Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A Start által évvégére tervezett rendkívüli bérintézkedések még mindig súlyos jogszerűségi aggályokat vetnek fel!


A munkáltató a súlyos jogszerűségi aggályokat is felvető, diszkriminatív kizáró feltételek alkalmazásának szándékától továbbra sem állt el. Dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás Startos társasági vezető ügyvivője reagált dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója részére!

A Start által évvégére tervezett rendkívüli bérintézkedések még mindig súlyos jogszerűségi aggályokat vetnek fel!

Sajnálattal konstatáltuk, hogy az év végi rendelkezésre állási pótlék vonatkozásában – az érdekképviseleti egyeztetésen is ismertetett érveink ellenére – a munkáltató a súlyos jogszerűségi aggályokat is felvető, diszkriminatív kizáró feltételek alkalmazásának szándékától nem állt el.

Bár a kizáró feltételek körében az év során keresőképtelen állományban töltött napok számának 15 napról 21 napra való felemelése, illetve az érdekképviseleti (üzemi tanácsi, munkavédelmi képviselői, szakszervezeti) munkaidő-kedvezmény „szankciómentes” felhasználásnak 0 napról legfeljebb egy munkanapra való „felemelése” minimális mértékben bizonyára növeli a jogosultak körét, de ezen feltételek továbbra is az érintett egyes munkavállalói csoportok védett tulajdonságaival összefüggő, jogilag tiltott közvetett hátrányos megkülönböztetését eredményezik, ami számunkra továbbra is elfogadhatatlan.

Emellett felhívtuk a munkáltató figyelmét, hogy a jogellenes hátrányos megkülönböztetés megvalósulása önmagában, mértékszabályoktól függetlenül tiltott, így az eleve diszkriminatív kizáró feltételek minimális enyhítését az alapvető jogszerűségi probléma orvoslására alkalmatlan eszköznek tekintjük, és erre vonatkozó tagi igény esetén fenntartjuk annak a lehetőségét, hogy a juttatásból jogellenesen kizárt tagjaink érdekében a szükséges jogi lépéseket megtegyük.

Úgyszintén sajnálatosnak tartjuk, hogy a vasutas munkavállalók pandémiás helyzetben való helytállásának, fokozott rugalmasságának, lojalitásának honorálására a munkáltató – a MÁV-Volán-csoportban egyedülálló módon – olyan megoldást választott, mely megítélésünk szerint inkább alkalmas a munkavállalók megosztására, és a méltánytalanság érzésének kialakítására, mint a Startos munkavállalók év során tanúsított példás helytállásának elismerésére.

Különösen érthetetlennek és sérelmesnek tartjuk, hogy a munkáltató a keresőképtelenség kizáró feltételként való figyelembe vétele során nem tartotta értékelésre érdemesnek sem a Startos munkavállalók fokozott járványügyi kockázatnak való kitettségét (ami egyébként az egész vállalatcsoporton belül a Startos munkavállalókat sújtotta leginkább), sem a munkavállalói önhiba teljes hiányát, illetve azt sem, hogy az érintettek a keresőképtelenségükből eredően már eleve jelentős keresetkiesést voltak kénytelenek elszenvedni, ugyanakkor a létszámhiány és a járványhelyzet miatti fokozott helytállást és rugalmasságot tőlük is hasonlóképpen elvárta az év azon szakaszában, amikor keresőképesek voltak.

A karácsonyi pótlék kapcsán jeleztük, hogy – vélhetően nem szándékolt hatásként – a jogosultsági táblázatokból kimaradt az értékesítés támogatási szakelőadó munkakör, annak ellenére, hogy az ezen munkakörben dolgozók – vezényelt jelleggel – szintén szolgálatot adnak a karácsonyi ünnepek teljes időszakában, így ők is hozzájárulnak a szolgáltatási színvonal fenntartásához. A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a karácsonyi pótlék juttatásban az értékesítés támogatási szakelőadók is részesüljenek.

A fentiek mellett a VDSzSz Szolidaritás továbbra is szükségesnek tartja a helyzet tisztázását abban a tekintetben, hogy a szóban forgó bérintézkedések a MÁV-Start részéről a MÁV-Volán csoportszintű bérmegállapodás 4.2. pontjában rögzített vállalás (a 2020. évi teljesítményösztönző juttatás elveivel egyező módon bérintézkedés végrehajtása) teljesítésének tekinthetők-e, illetve amennyiben nem, akkor a MÁV-Start milyen módon kíván ezen csoportszintű vállalásnak eleget tenni.