Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A karácsonyi ünnepek során a szolgálatokra eseti juttatást fizetne a MÁV-Start, felhívtuk a figyelmét az igazságos elosztásra és a CSÉT-megállapodás betartására!


Szakszervezetünk egyetért azzal, hogy a karácsonyi ünnepi időszakban dolgozó, valamint ügyeleti/készenléti szolgálat miatt a családjuktól távol lévő kollégák eseti jelleggel külön díjazásban részesüljenek, ennek konkrét eljárásrendjét azonban a MÁV-Start ezidáig nem osztotta meg velünk. Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke arra is emlékeztette levelében dr. Tura Szvetlánát, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatóját, hogy a vállalat bérmegtakarításának felosztásáról a szakszervezetekkel kell a CSÉT-ülésen megállapodni. 

A VDSzSz Szolidaritás a „2022. évi karácsonyi pótlék” címen megküldött intézkedés tervezettel kapcsolatban az alábbiakat hozta a munkáltató tudomására:
Szakszervezetünk alapvetően egyetért azzal, hogy a karácsonyi ünnepi időszakban munkát végző, továbbá az ügyeleti/készenléti szolgálata miatt a családjától távol lévő valamennyi kolléga ennek ellentételezéseként eseti jelleggel külön díjazásban részesüljön. Ugyanakkor a megküldött tervezet maga is utal rá, hogy a „pótlék kifizetését, a jogosultságok részletezését, valamint a határidőket külön végrehajtási eljárásrend szabályozza”.

Figyelemmel arra a körülményre, hogy ezen „végrehajtási eljárásrend” a jogosultsági feltételeket is befolyásol(hat)ja, így megítélésünk szerint az érdemi véleményezéshez ezen „végrehajtási eljárásrend” ismerete is szükséges volna, azonban ez nem került szakszervezetünk részére megküldésre.
Emlékeztetni kívánjuk továbbá a munkáltatót arra, hogy a 2022. július 6-án kelt – a 2021-2023. évi Csoportszintű bérmegállapodást módosító – CSÉT megállapodás szerint az egyes vállalatoknál keletkezett esetleges bérmegtakarítások felosztásának elveiről és módozatairól a Feleknek a CSÉT-en kell előzetesen tárgyalásokat folytatniuk, és megállapodásban rendelkezniük.

Mivel a munkáltatói tervezetben megjelölt intézkedés forrása nem lehet más, mint az év során a társaságnál keletkezett bérmegtakarítás, így kérjük, hogy a vállalatcsoport tagjaként a MÁV-START Zrt. is tartsa be a hivatkozott megállapodásban foglaltakat, azaz a bérmegtakarítás terhére bárminemű egyszeri kifizetéssel járó bérintézkedést a CSÉT-en történő előzetes, érdemi tárgyalások alapján, és nem egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás formájában valósítson meg.
A CSÉT-en, majd ezt követően a vállalati szinten lefolytatandó tárgyalások során természetesen minden olyan javaslatot meg kívánunk tenni, amit szükségesek ítélünk ahhoz, hogy a karácsonyi időszakban a családjuktól távol lévő, a vasútüzem és a kapcsolódó szolgáltatások zavartalan fenntartásához munkájával hozzájáruló valamennyi vasutas munkavállaló igazságos elvek mentén, és diszkriminatív kizáró feltételek alkalmazása nélkül juthasson hozzá a méltán megérdemelt külön juttatás(ok)hoz.