Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Támogatások és segélyekBármely okú keresőképtelenségi szolgáltatás

A szolgáltatást 2022. június 16. utáni keresőképtelenség esetén a VDSzSz Szolidaritástól kell igényelni, a dokumentumot tagtársainknak a területi irodákhoz kell megküldeniük! Új szolgáltatásként vezettük be a bármely okú keresőképtelenségnél 2022. augusztus 1-től kezdődő keresőképtelenség esetén, amennyiben az legalább a 40 naptári napot eléri, a tagjaink 20.000 Ft támogatást kaphatnak.

A baleseti térítéseket /pl: csonttörés, kórházi térítés, műtéti térítés, rokkantsági szolgáltatás, baleseti halál/ és a temetési szolgáltatást továbbra is az UNION biztosítja. A baleset okán járó keresőképtelenségi szolgáltatást továbbra is az UNION intézi, az igényeket a területi irodákra kell benyújtani, ott kell leigazolni a tagsági viszonyt és ők küldik meg a biztosítónak. Baleseti keresőképtelenségi kódok: 1, 3, 4.

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

Letölthető dokumentumok:

Házasságkötési támogatás

2021. október 1-től 20.000 Ft házasságkötési támogatást is nyújtunk tagtársaink részére! A támogatást a házasságkötési támogatási kérelem benyújtásával lehet igényelni a házassági anyakönyvi kivonat másolatával.
Amennyiben a házasságot kötő mindkét fél jogosultsága megállapítható, akkor mindkettőjük részére folyósítható a támogatás.

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

Letölthető dokumentumok:

Gyermekvállalási támogatás

Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja a gyermeket vállaló, alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait, amennyiben gyermeke születik. A támogatás a 2021. július 1-jét követő születések esetén 40.000 forint.

A támogatást a gyermekvállalási támogatást kérelem benyújtásával kell igényelni, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatával.

Ha mindkét szülő tagunk, akkor a támogatásra mindkét tag jogosult.

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

Letölthető dokumentumok:

Kártérítési támogatás

A VDSzSz Szolidaritás tagja részére támogatást fizethet, amennyiben munkáltatói eljárás keretében kártérítésre kötelezik a munkaviszonyból származó kötelezettségeinek vétkes megszegésével okozott kár esetén, amennyiben szakszervezetünk képviseletét igénybe veszi az eljárás során.

Mértéke: legfeljebb a kiszabott kártérítés összege, ami naptári évente akár a 200 ezer forintot is elérheti.

Igénylés: a honlapunkról letölthető "Kártérítési Támogatás Kérőlap" benyújtásával, mellékelni kell a munkáltató kártérítési határozatát vagy annak hitelesített másolatát.  A dokumentumok másolatának hitelesítése a VDSzSz Szolidaritás központjának titkárságán vagy a területi szervezetek irodáiban történik!

Letölthető dokumentumok:

Rendkívüli szociális segély

Ha a lakhatásul szolgáló ingatlanban elemi kár miatt jelentős anyagi kár keletkezett, ami miatt tagtársunk és a vele egy háztartásban élő eltartottak létfenntartása súlyosan veszélybe kerül.

Elemi kár az 1995. évi CXVII. törvény alapján: az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár.

A segélyt a honlapunkról letölthető "Rendkívüli szociális segélykérő lap" benyújtásával igényelheted. Mellékelni kell az elemi kár megtörténtét alátámasztó igazolást. (Pl. biztosító, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv, önkormányzati igazolás, stb.)

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

A segély csak szociálisan rászoruló tag részére adható.

Letölthető dokumentumok:


Temetési segély

A házastárs, szülő vagy gyermek elhalálozása esetén segélyre vagy jogosult, ha a temetésről Te gondoskodsz.

Összege 2017. júniustól: 30 000 Ft

A segélyt a honlapunkról letölthető "Temetési segélykérő lap" benyújtásával kell igényelni, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a temetési költségeket igazoló számla eredetijét vagy hitelesített másolatát.

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

Letölthető dokumentumok:

Letölthető dokumentumok: