Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Támogatásaink, segélyeink


Támogatást, segélyt igényelnél? Ne bajlódj a papírmunkával, az igénylést pár perc alatt benyújthatod számítógépedről:Honlap_igénylő.png [lg-920]

Az igénylést mobilapplikációnk segítségével is benyújthatod, amit az alábbiakban közvetlenül is letölthetsz! Válaszd ki a telefonod operációs rendszerének megfelelő linket (Android: Google Play, iOS: App Store):

google-play-badge.png [sm-300] app-store-badge.png [sm-300]


Betegségi-baleseti támogatás

A támogatást 2023. július 1-jét követő keresőképtelenség esetén a VDSzSz Szolidaritástól kell igényelni, a dokumentumot tagtársainknak a területi irodákhoz kell megküldeniük!

Keresőképtelenségi támogatás I. (15. naptól, évente kétszer adható) 15.000 Ft
Keresőképtelenségi támogatás II. (40. naptól, évente egyszer adható) 30.000 Ft
Balesetből adódó kórház ellátás napidíja 2.000 Ft (évente max. 20 nap) 
Csonttörés, csontrepedés alkalmanként 15.000 Ft (évente legfeljebb kétszer)

Baleset ért vagy betegség? A történteket mielőbb jelentsd be szakszervezetünk területi irodáin személyesen vagy emailen is az alábbi keresőképtelenségi kódok esetén: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

Letölthető dokumentumok:

Házasságkötési támogatás

2023. július elsejét követő házasságok esetén 25.000 Ft házasságkötési támogatást nyújtunk tagtársaink részére! A támogatást a házasságkötési támogatási kérelem benyújtásával lehet igényelni a házassági anyakönyvi kivonat másolatával.
Amennyiben a házasságot kötő mindkét fél jogosultsága megállapítható, akkor mindkettőjük részére folyósítható a támogatás.

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

Letölthető dokumentumok:

Gyermekvállalási támogatás

Szakszervezetünk szociális és segélyezési alapjából támogatja a gyermeket vállaló, alacsony jövedelemmel rendelkező tagjait, amennyiben gyermeke születik. A támogatás a 2023. július 1-jét követő születések esetén 45.000 forint.

A támogatást a gyermekvállalási támogatást kérelem benyújtásával kell igényelni, a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatával.

Ha mindkét szülő tagunk, akkor a támogatásra mindkét tag jogosult.

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

Letölthető dokumentumok:

Kártérítési támogatás

A VDSzSz Szolidaritás tagja részére támogatást fizethet, amennyiben munkáltatói eljárás keretében kártérítésre kötelezik a munkaviszonyból származó kötelezettségeinek vétkes megszegésével okozott kár esetén, amennyiben szakszervezetünk képviseletét igénybe veszi az eljárás során.

Mértéke: legfeljebb a kiszabott kártérítés összege, ami naptári évente akár a 200 ezer forintot is elérheti.

Igénylés: a honlapunkról letölthető "Kártérítési Támogatás Kérőlap" benyújtásával, mellékelni kell a munkáltató kártérítési határozatát vagy annak hitelesített másolatát.  A dokumentumok másolatának hitelesítése a VDSzSz Szolidaritás központjának titkárságán vagy a területi szervezetek irodáiban történik!

Letölthető dokumentumok:

Rendkívüli szociális segély

Ha a lakhatásul szolgáló ingatlanban elemi kár miatt jelentős anyagi kár keletkezett, ami miatt tagtársunk és a vele egy háztartásban élő eltartottak létfenntartása súlyosan veszélybe kerül.

Elemi kár az 1995. évi CXVII. törvény alapján: az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetű tűz) okozta kár.

A segélyt a honlapunkról letölthető "Rendkívüli szociális segélykérő lap" benyújtásával igényelheted. Mellékelni kell az elemi kár megtörténtét alátámasztó igazolást. (Pl. biztosító, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv, önkormányzati igazolás, stb.)

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

A segély csak szociálisan rászoruló tag részére adható.

Letölthető dokumentumok:


Temetési segély

Tagtársunk részére nyújtható temetési segély családtag, hozzátartozó elvesztése esetén 2023. július 1. után bekövetkező haláleseteknél (korábban egységesen 30.000 Ft volt):
a.) 0-5 év folyamatos tagság esetén: 30.000 Ft, 
b.) 5-10 év folyamatos tagság esetén: 40.000 Ft, 
c.) 10-20 év folyamatos tagság esetén: 50.000 Ft, 
d.) 20 év folyamatos tagsági jogviszony felett: 60.000 Ft.

Tagtársunk elhalálozása esetén a temetési segély összege korábban egységesen 50.000 Ft volt, a VDSzSz Szolidaritás által működtetett segélyezés keretében 2023. július elsejét követően: 
a.) 0-5 év folyamatos tagság esetén: 50.000 Ft
b.) 5-10 év folyamatos tagság esetén: 60.000 Ft
c.) 10-20 év folyamatos tagság esetén: 70.000 Ft
d.) 20 évet meghaladó folyamatos tagsági idő esetén 80.000 Ft temetési segélyre jogosult az elhunyt tagtársunkat eltemettető házastársa vagy egyenesági rokona.

A segélyt a honlapunkról letölthető "Temetési segélykérő lap" benyújtásával kell igényelni, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a temetési költségeket igazoló számla eredetijét vagy hitelesített másolatát.

A kitöltött igénylést elektronikusan vagy postai úton területi irodáinkhoz küldd!

Letölthető dokumentumok:

Letölthető dokumentumok: