Nálunk minden
a vasutasokról szól!

GINOP-5.3.5-18-2018-00053


GINOP-5.3.5-18-2018-00053

A kedvezményezettek:

  • Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás
  • Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége
  • Munkástanácsok Országos Szövetsége
  • Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége

A projekt címe:Felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra a szállítási ágazatban

A szerződött támogatás összege: 49 997 782 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A munka társadalmának válsága és a válságból kivezető lehetséges utak keresése napjainkban gordiuszi csomóként köti a gazdaság- és társadalompolitika szakértőit, de a mindennapok közügyek iránt érdeklődő gondolkodóit is. A társadalom polarizálódása, a jövedelemviszonyok átalakulása, a gazdasági folyamatok változása, valamint jelenleg legfőképp a Covid-járványhelyzet és következtében előállt rendkívüli foglalkoztatási gyakorlat szükségessége sorra kérdőjelezi meg a társadalom és a gazdaság működésére vonatkozó eddigi elveinket és gyakorlatunkat.
A projekt első lépéseként egy kutatás valósul meg, amelynek fókuszaiban az alábbi témakörök állnak:

  • a foglalkoztatást érintő változások feltérképezése, különböző megoldási alternatívák kidolgozása,
  • a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzése,
  • a válsághelyzetek kezelésének módjai.

Célunk, hogy egy olyan innovatív, primer és szekunder adatgyűjtésen alapuló kutatást valósítsunk meg, amelyet komplex adatelemzés követ, végeredményként pedig megoldási javaslat születik. A módszertan újszerűsége, hogy a gyakorlatban való megvalósítás után az eredmények visszacsatolása megtörténik és egy kipróbált megoldási módról javaslattétel készül a szakpolitika számára a szállítási ágazatra vonatkozóan. A gyakorlati megvalósítás a kiválasztott célcsoport tagjainak bevonásával zajlik az Észak-Alföldi és Nyugat-Dunántúli régiókban.
A széleskörű szakmai tájékoztatás fontosságát figyelembe véve a tanulmány minimum két szakmai oldalon is megjelenik, továbbá rendezvények keretében is népszerűsítésre kerül. A projekt a bevont érdekképviseleti szervezetek és felsőoktatási intézmények együttműködése mellett valósul meg.
A konzorciumi partnerek a tevékenységeket valósítják meg.

A Projekt (tervezett) megvalósítási ideje: 2020.08.01. – 2021.07.31.

A Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2018-00053