Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Bér2021: a bértárgyalások mielőbbi megkezdését kezdeményezte a három legnagyobb vasutas szakszervezet


A 2021. évi bértárgyalások mielőbbi megkezdését kezdeményezte közösen a VSZ, a MOSZ és a VDSzSz Szolidaritás Dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójánál. A három szakszervezet többek között 6% alanyi jogú bérfejlesztésre, a lojalitási juttatás összegének bruttó 400 ezer forintra emelésére tett javaslatot. 

Bér2021: a bértárgyalások mielőbbi megkezdését kezdeményezte a három legnagyobb vasutas szakszervezet

A szakszervezetek által a munkáltató részére átnyújtott TERVEZET:

"A Megállapodást aláíró felek a vasutas munkavállalók reálkeresetének megőrzése, a válllatcsoport munkaerő-piaci poziíciójának stabilizálása, valamint a vasutas hivatás iránti elkötelezettség megtartása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:

A Megállapodás hatálya:
A MÁV Zrt. jelen Megállapodás aláírásával vállalja, hogy a konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságok esetében tulajdonosként - a jelen Megállapodásban foglaltakkal mindenben megegyezően - biztosítja a bérintézkedések végrehajtását.
Jelen Megállapodás a MÁV Zrt-nél a konszolidációs körbe bevont gazdasági társaságoknál munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősül.

A 2021. évre - a MÁV Zrt-re és a konszolidációs körébe bevont gazdasági társaságokra - vonatkozó általános szabályok:
A bevezetőben megfogalmazott célok elérése érdekében a munkavállalói érdekképviseletek, a munkáltató és a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium által elfogadott elveknek megfelelően az éves alapbér-fejlesztési mérték - a prognosztizált infláció (3,6%) és GDP-növekedés (4,4-6,8%) mértékek figyelembe vételével - alanyi jogú 6%.
Amennyiben a minimálbér, illetve a garantált bérminimum éves emelésének mértéke a fenti általános szabályokban foglalt éves alapbér-emelési értékeket meghaladja, úgy az alapbéremelés mértékét azzal megegyezően kell megállapítani.
Az alapbéremelés kizárólag a jelen Megállapodás szerint, a MÁV Zrt-nél és/vagy a Megállapodásban érintett gazdasági társaságoknál kötött éves bérmegállapodásokban foglaltaknak megfelelően hajtható végre.

Munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés:
A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés bruttó összege a munkavállaló alapbérének 4%-a.

Munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés:
A munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés nettó összege 2021. január 01-től 4.000 Ft/hó azon munkavállalók esetében, akik havonta legalább 3.000 Ft egészségpénztári egyéni tagdíj munkabérből történő levonásával bízzák meg a munkáltatót. A jelen Megállapodásban foglalt munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagdíj-kiegészítéseknek a konszolidációs körbe bevont vállalatoknál alkalmazandó mértékét (az eddig ott fizetett kiegészítéseket alapul véve) az adott társaságnál kötött éves bérmegállapodások tartalmazzák.

Munkavállalói lojalitást elismerő juttatás:
A juttatás összege 2021. évben 400.000 Ft.

Alanyi jogú béren kívüli juttatás:
A juttatás összege 2021. január 1-től 120.000 Ft.

Teljesítményösztönző rendszer
A Felek közösen kialakítják és teljeskörűen bevezetik a teljesítményösztönző rendszert.

Záró rendelkezések:
Az aláíró szakszervezetek kijelentik, hogy a jelenleg ismert jogszabályi körülmények változatlansága esetén a jelen Megállapodás időbeli hatálya alatt további bérköveteléssel nem kívánnak élni.

Vasutasok Szakszervezete, VDSzSz Szolidaritás, Mozdonyvezetők Szakszervezete"

Letölthető dokumentumok:

Ber2021_alairt_tervezet.pdf