Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Menetkedvezmény: egy minisztériumi fiókban elfekvő tervezet mindent megoldana, a mielőbbi hatálybaléptetését kértük!


A VSZ és a VDSzSz Szolidaritás Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez fordult, mivel az érdekképviseleti erőfeszítések ellenére az utóbbi években a minisztériumok különböző szintjein elakadt az 57/2009 (X.20.) KHEM-rendelet módosítása.

Menetkedvezmény: egy minisztériumi fiókban elfekvő tervezet mindent megoldana, a mielőbbi hatálybaléptetését kértük!

A levelezések során mindannyiszor biztató válaszok érkeztek, azonban érdemi lépésre egyszer sem került sor a korábbi egységes MÁV Zrt. szétdarabolása miatt a vasúti utazási kedvezmények alkalmazása során keletkezett problémákat illetően.
Tudomásunk van azonban arról, hogy miniszteri szinten létezik egy módosíitás-tervezet, amiely megfelelő válaszokat adna az általunk folyamatosan jelzett problémákra. Ezt a dokumentumot levelünkhöz mellékeltük, kérve a minisztert a mielőbbi hatálybaléptetésére.