Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Kezdeményezésünkre Ruházati Bizottság alakul a MÁV-Volán csoportnál, ahova egy képviselőt mi is delegálunk!


Felül kell ugyanis vizsgálni - a legalább 18 fokos munkakörnyezet miatt is - a munkaruházati ellátás és a munkaruha kollekció ruhadarabjait, azok megújítása, korszerűsítése szükséges, ahogy az ellátás terén is van mit javítani a jelenlegi rendszer működésén.

Ismeretes: álláspontunk szerint a rendeletben foglaltak felesleges túlteljesítéseként értékelhető a szintén a napokban tapasztalható azon intézkedések sorozata, melynek keretében a kávéfőzőket, vízforralókat, mikrohullámú sütőket, villany rezsókat eltávolíttatják a szolgálati helyiségekből, irodákból a vezetők. Információnk szerint a takarékossági lépések a gazdasági igazgató-helyettesek, gazdasági vezetők hatáskörébe kerültek, ezért azt javasoljuk, területi igazgatóságok szintjén alakuljanak – a VÉT tag szakszervezetek helyben történő bevonása mellett - „operatív törzsek” , melyek javaslatot tesznek, rendszeresen nyomon követik és értékelik a megtett intézkedések hatását és korrigálják, amennyiben erre szükség van.

A VDSzSz Szolidaritás javaslatai a 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet MÁV Csoportnál történő alkalmazásáról:

 1. Hidegnek minősülő környezetben végzett munka esetén óránként 5-10 perc pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidőbe nem tartozik bele a melegedő helyiség megközelítésének, illetve onnan a munkahelyre való visszatérésnek az időtartama. A pihenőidőt valamennyi érintett munkavállaló esetében a munkaidőn belül kell kiadni. Kivételesen indokolt, rendkívüli esetben – mentés, baleset elhárítás – a pihenőidők összevonhatók. A pihenőidők összevonhatók akkor is, ha kedvező klimatikus körülmények a munkavégzés helyén, vagy annak közelében nem biztosíthatók.
 2. Kedvező klimatikus körülménynek minősül a zárt téri, legalább 21 C° léghőmérsékletű helyiség, vagy a fűtött közúti-, vasúti jármű.
 3. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell kiszolgáltatni.
 4. Az egyszemélyes munkát végzők esetében, ahol semmilyen körülmények között nem biztosítható a meleg munkakörnyezetben a pihenőidő eltöltése (pl. vonalbejáró), a munkavállaló részére a védőital melegen tartására hőpalackot (termoszt) kell biztosítani.
 5. Nedves munkakörülmények között munkát végző munkavállalók részére a munkaruha (egyenruha, védőruha) szárítási lehetőséget, arra alkalmas eszközzel biztosítani kell. Amennyiben erre nincs lehetőség csere ruházatot szükséges biztosítani.
 6. A munkavállalók részére pihenőhelységekben a javaslat 2. sz. pontjában meghatározott léghőmérsékletet kell biztosítani (pl. osztott munkaidőben történő foglalkoztatás).
 7. Amennyiben a munkavállaló a munkaidőn kívüli rendelkezésre állási kötelezettséget a munkáltató telephelyén látja el, részére ezen javaslat 2. pontban meghatározott léghőmérsékletet kell biztosítani. Amennyiben ez nem lehetséges, és a rendelkezésre állás helyét a munkavállaló otthonában, vagy más, általa megjelölt és a munkavégzés helyére tekintettel, elérhető helyen tölti, munkanapon az alapbér 55 %-a, míg pihenő-, vagy munkaszüneti napon az alapbér 70%-a illeti meg a munkavállalót.
 8. Irodai munkakörnyezetben, képernyős munkakörben foglalkoztatott munkavállalók jogszabályban meghatározott munkavégzés megszakításának időtartamára, a 2. pontban meghatározott léghőmérsékletet (kijelölt melegedő helyiséget) kell biztosítani.
 9. Az érintett munkakörökben, a munkaidőbeosztását úgy kell meghatározni, hogy a lehető legkisebb mértékben kerüljön sor laktanya igénybevételére.
 10. Munkakörönként meg kell vizsgálni a Home-Office munkavégzés lehetőségeit, annak lehetősége esetén annak bevezetését.
 11. A téli munkaruházattal történő ellátás megfelelő minőségben és időben történő kiszolgálásának fokozott biztosítása.

Kezdeményeztük, hogy fenti és a Felek által megfogalmazott javaslatokról mielőbb folytatódjanak a tárgyalások.