Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tájékoztató a vasúti utazási igazolványok 2023. évi érvényesítéséről


A kitöltött, aláírt Adatlapokat, valamint a módosult jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban kell leadni, de elektronikusan is megküldhető az uszikozpont@mav-szk.hu e-mail címre legkésőbb 2022. december 15-ig. Munkáltatói tájékoztató.

A vasúti utazási kedvezményre jogosultak körét és a kedvezmény mértékét a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény és az 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet szabályozza.

A rendelet kimondja, hogy a vasúti utazási igazolványokat évente érvényesíteni szükséges.

A 2022. november 3-án érvényes vasúti utazási igazolvánnyal rendelkező munkavállalók és jogosult hozzátartozóik igazolványainak érvényesítéséhez szükséges – a MÁV-START Zrt. nyilvántartása alapján elkészített – Adatlapokat (munkavállaló és jogosult hozzátartozók adatlapjai) a MÁV-START Zrt. postai úton, ill. e-mailben juttatja el az érintettekhez.

Felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy az e-mailben megkapott adatlapok kinyomtatására a humán ügyfélszolgálati irodákban nincs lehetőség!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatlaphoz mellékelt Kitöltési útmutatót, és az abban foglaltak alapján szíveskedjen az Adatlapot kitölteni, amennyiben az szükséges. Az útmutató tartalmazza, hogy adatváltozás esetén milyen igazoló dokumentum bemutatása szükséges (kötelező) az érvényesítéshez.

A kitöltött, aláírt Adatlapokat, valamint a módosult jogosultságot igazoló dokumentumo(ka)t a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban kell leadni, ill. elektronikusan is megküldhető az uszikozpont@mav-szk.hu e-mail címre legkésőbb

2022. december 15-ig.

Elektronikusan megküldött dokumentumok esetén az alábbi adatok mindenképp szerepeljenek az e-mail tárgyában: jogszerző munkavállaló neve, törzsszáma, csatolt adatlapok darabszáma, illetve a módosítást tartalmazó adatlapot feltétlenül külön file-ban kérjük csatolni.

A munkáltató társaságok és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. között fennálló humán szolgáltatási szerződés alapján az Adatlapokat a Humán szolgáltatás ügyfélszolgálati irodáiban látják el munkáltatói záradékkal, enélkül az Adatlap érvénytelen. A záradékolt Adatlapokat a Humán szolgáltatás továbbítja a MÁV-START Zrt. Menetkedvezményi szakterületének (továbbiakban: MÁV-START MK).

Az Adatlapon lévő hozzájárulás aláírásával az érvényesítés díja (1250 Ft/utazási igazolvány) a december havi bérszámfejtéskor kerül levonásra. Amennyiben december hónapban nem kap járandóságot a munkavállaló (pl. fizetés nélküli szabadságon van), úgy az Adatlapokhoz mellékelni kell az érvényesítési díj befizetését igazoló bizonylatokat.

Az érvényesítéshez megkapott Adatlap kitöltése helyett, az arra rendszeresített nyomtatványon új igazolványt kell igényelni az alábbi esetekben:

· névváltozás (csak a névváltozással érintett igazolványt kell lecserélni),

· kocsiosztály változás

Azon munkavállaló, aki 2022. november 03-án rendelkezett érvényes vasúti utazási igazolvánnyal, de 2022. december 5-ig nem kapja kézhez az érvényesítéshez szükséges Adatlapot, az a pótlást közvetlenül a MÁV-START MK-tól kérheti.

Azok a munkavállalók, akik az Adatlapokat nem adták le időben az érvényesítést személyesen, vagy postai úton intézhetik 2023.01.02-től munkáltatói záradékolás és befizetés után a MÁV-START MK-nál.

Személyes ügyintézésre Budapesten, a Kerepesi u. 1-5. szám alatt a 2. emelet 246-247. irodákban van lehetőség, az alábbi nyitvatartási időben:

· hétfő – csütörtök 8 00 – 14 00

· péntek 8 00 – 12 00

Felhívjuk a munkavállalók figyelmét, hogy amennyiben a 18-25 éves igényjogosult gyermekei jogosultságának igazolására 2022. október 25-ig nem adott le érvényes iskolalátogatási igazolást – az előzetes tájékoztatásnak megfelelően – az érintett igazolványok letiltásra kerültek. Ezeknek az igazolványoknak az érvényesítése csak iskolalátogatási igazolás bemutatásával lehetséges, mivel az igényjogosultságot nem igazolták időben. Amennyiben a jogszerző a jogosultságot később igazolja, akkor a jogszerzőnek az érvényesítést önállóan kell intéznie, a MÁV-START MK-tól közvetlenül kell megigényelnie a szükséges Adatlapot. Az érvényesítési díjat ebben az esetben egyéni befizetéssel kell teljesíteni, melyről a bizonylatot az Adatlaphoz kell csatolni. Az Adatlapot a munkáltatói záradékolást követően a MÁV-START MK-nál kell leadni. Az elektronikus érvényesítést a MÁV-START Zrt. a többi érvényesítéssel azonos módon végzi.

A vasúti utazási igazolványok érvényesítésére és igénylésére vonatkozó eljárásrendet a munkáltató saját utasításban szabályozza munkavállalói és igényjogosult hozzátartozói vonatkozásában.

MÁV-START Zrt. Menetkedvezmény