Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A konfliktus elkerülése érdekében rendkívüli CSÉT-ülés összehívását kezdeményeztük a MÁV vezérigazgatójánál a társszakszervezetekkel közösen!


Hiszen már a jövő évi, idén december elsejétől érvényes minimálbérek kihirdetésére is sor került.

Ahogy arról beszámoltunk, a november 15-i CSÉT-ülésen ismertettük bérfejlesztési követelésünket, eszerint 2024. január elsejétől minden MÁV-Volán csoport munkavállaló részére 15%-os, de legalább 70.000 Ft értékű alapbérfejlesztést tartunk elfogadhatónak. Ezen kívül kezdeményeztük az egészségpénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás nettó 1.000 Ft-tal történő megemelését is.

Emellett a vasúti modernizáció 10 éves programjához kapcsolódó munkavállalói ösztönzőprogram kidolgozására is javaslatot tettünk, hogy a munkavállalókat érdekeltek legyenek a modernizációs folyamat sikerében. Ennek keretében javasoltuk a lojalitási juttatás összegének 350.000 Ft-ról 400.000 Ft-ra történő emelését is.

A jövő évi, idén december elsejétől érvényes minimálbérek kihirdetésére is sor került, eszerint a minimálbér havi bruttó összege 266 800 forintra, a garantált bérminimum havi bruttó összege 326 ezer forintra emelkedett.

Ehhez képest a MÁV-Volán csoportnál a jövő évi bérfejlesztés mértékére vonatkozó tárgyalások előrehaladásának üteme nem az elvárásoknak, különösen nem a munkavállalók felfokozott elvárásának megfelelően alakul. A késlekedés miatt, illetve a lehetséges konfliktus elkerülése érdekében a VDSzSz Szolidaritás, a Közúti Közlekedési Szakszervezet és a Vasutasok Szakszervezete rendkívüli CSÉT-ülés mielőbbi összehívását kezdeményezte.
Természetesen továbbra is követeljük a csoportra és az egyes vállalatokra vonatkozó hatályos éves, valamint több éves megállapodások újrakötésére irányuló tárgyalások megkezdését azok érvényességi határidejének lejárata előtt.