Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Eredményes volt a VDSzSz Szolidaritás XXI. Küldöttgyűlése


2020. szeptember 15-én a járványügyi előírások betartásával került sor a területi szervezetek részküldöttgyűléseire, illetve szakszervezetünk XXI. Küldöttgyűlésére, ami többek között a VDSzSz Szolidaritás Alapszabályát is módosította az Elnökség javaslatai alapján.

Eredményes volt a VDSzSz Szolidaritás XXI. Küldöttgyűlése

A VDSzSz Szolidaritás 2020. szeptember 15-i XXI. Küldöttgyűlése előtt a területi szervezetek részküldöttgyűléseire került sor, ezen a területi vezető ügyvivők beszámolóit, a 2019. évi költségvetési beszámolókat, illetve a 2020. évi költségvetési tervezeteit tárgyalták meg - és fogadták el a területi küldöttek.

Ezt követően kezdte meg munkáját szakszervezetünk XXI. Küldöttgyűlése a XX. Küldöttgyűlés óta végzett munka beszámolóival (Elnökség, Felügyelő Bizottság, az Országos Számvizsgáló Bizottság és az Etikai Bizottság beszámolója), amit elfogadott a Küldöttgyűlés. Ugyancsak elfogadta a Küldöttgyűlés a VDSzSz Szolidaritás 2019. évi költségvetését és a 2020. évi költségvetési tervezetet.

A XXI. Küldöttgyűlés az Elnökség javaslatait elfogadva több ponton módosította szakszervezetünk Alapszabályát.

Mint arról korábban beszámoltunk, a nyilvántartó bíróságnál szakszervezetünk XX. Küldöttgyűlésén újraválasztott vezető tisztségviselő(k) képviseleti jogosultságának időbeli terjedelmével kapcsolatos változás nyilvántartásban történő átvezetése egyelőre nem történt meg. A változás átvezetésének – időleges – elmaradása kizárólagosan formai okokra vezethető vissza, a tisztségviselő választás eredményét (utólag) egyáltalán nem befolyásolja. Az eljáró bíróság ennek megfelelően a végzésben rögzítette, hogy „csak a formai követelményrendszernek való megfelelést vizsgálhatja, és a vizsgálat nem terjedhet ki a tartalmi feltételek vizsgálatára.” A formai okok felszámolása érdekében a VDSzSz Szolidaritás XXI. Küldöttgyűlése 5.398 igen szavazattal 55 nem szavazat és 168 tartózkodás mellett a XX. Küldöttgyűlés valamennyi választási eredményét - a választási jegyzőkönyvben foglaltak alapján - megerősítette.