Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Start: Számos javaslatot tettünk a novemberi 9-i VÉT-ülésen


Az ülésen szó volt többek között a várható kiszervezésről, a 18 Celsius fokos munkakörnyezettel kapcsolatos anomáliákról, a reálkereset-veszteség kompenzálásáról és a munkáltató teljesítmény-ösztönző pilot-projektjeinek tapasztalatairól. 

November 9-re kezdeményeztük a MÁV-Startnál a VÉT-ülés összehívását a MOSZ-szal közösen. Négy témakör szerepelt a napirenden:

  • A kiszervezés a MÁV-Starttól a közösségi közlekedést szervező, újonnal megalakuló cégbe,
  • A munkáltató által biztosítandó hőmérsékleti követelmények és az azzal kapcsolatos munkáltatói intézkedések,
  • A 2022-2023. évi reálkereset-veszteség kompenzálása,
  • A két helyen megindított teljesítményösztönző pilot-projektek eddigi tapasztalatai: mozdonyvezetők esetében Budapest-Nyugati, a jegyvizsgálók esetében Békéscsaba telephelyen.

A kiszervezés kapcsán Hegyi Zsolt, a MÁV-Start szolgáltatás-fejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese tájékoztatott arról, hogy a kormány döntött az országos közösségi közlekedés-szervező vállalat létrehozásáról, aminek 2023. január elsejétől meg kell kezdeni a működését. Ezzel a kormány a VPE Kft-t (Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.) bízta meg, feladata lesz:

menetrend- és kínálat tervezés, az egységes tarifarendszer kialakítása, az elektronikus jegyrendszer bevezetése, egységes havária-kezelés, és az utastájékoztatás egységes rendszerének megszervezése. A felsoroltakkal összefüggő funkciókat szervezik ki a tervek szerint a MÁV-Starttól, a MÁV-HÉV-től, a GySEV-től és a Volánbusztól.

Rákérdeztünk, hogy a kiszervezés mely szervezeti egységeket érinti, a munkáltató tájékoztatása szerint a végrehajtási szintről alapvetően az írásos és a telefonos ügyfélszolgálatokra terjed ki a tervezett intézkedés. Emellett az irányítási szintről a menetrendtervezés Startnál lévő részei, illetve az értékesítési rendszerek felügyeletével és menedzselésével foglalkozó szervezeteket szervezhetik ki. A vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta, hogy a legnagyobb létszámú munkavállalói csoportokra -  jegyvizsgálók, pénztárosok – nem érinti a januártól tervezett kiszervezés.

Amikor rákérdeztünk a létszámadatokra, Dr. Tura Szvetlána humánerőforrás igazgató elmondta, hogy egyelőre a munkáltató nem tud konkrét létszámadatokat közölni, ennek a tervezése, kidolgozása folyamatban van, amiről később ad a munkáltató tájékoztatást.

Az utastájékoztatás Pályavasúthoz tartozó részével kapcsolatban (pl. hangosbemondók) a munkáltató egyértelműen kijelentette, hogy a MÁV Zrt-hez tartozó munkaköröket a tervezett kiszervezés nem érinti. A további fejleményekről tájékoztatást adunk.

A munkahelyeken, szolgálati helyeken biztosítandó minimum hőmérsékleti követelményekkel kapcsán leszögeztük: bár a vonatkozó 3/2002. SzCsM-EüM rendelet konkrét hőmérsékleti követelményeket tartalmazó mellékletét a kormánydöntés átmenetileg felfüggesztette, ugyanakkor az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelménye, mint alapvető munkavédelmi követelmény, továbbra sem változott. Ezért a munkáltató álláspontunk szerint köteles olyan munkakörülményeket teremteni, és a munkát úgy szervezni, hogy ez a kollégáink, tagtársaink egészségét semmiképpen ne veszélyeztesse. Kifejtettük továbbá, hogy szerintünk önmagában nem ad kellő iránymutatást az ezzel kapcsolatban kiadott elnök-vezérigazgatói rendelkezés, miszerint legfeljebb 18 Celsius fokig lehet a szolgálati helyeket felfűteni. Ez azért is problematikus, mert többféle értelmezést tesz lehetővé, és nem ad konkrét iránymutatást a szolgálati vezetők részére a velük szemben támasztott elvárásról. Sok probléma forrása, hogy a "legfeljebb 18 Celsius fok" megfogalmazás nem bontható le egyedi intézkedések szintjére. 

Szorgalmaztuk, hogy a munkáltatóval közösen készítsünk egységes, konkrét ajánlásokat, elvárásokat, hiszen a hőmérsékleti követelmények nem lehetnek mindenhol egységesek, ez az egyes helyiségek rendeltetésétől függ: nyilván magasabb hőmérsékletet kell például biztosítani a fürdőhelyiségekben. Dr. Tura Szvetlána humánerőforrás igazgató azt kérte, hogy a túlkapásokat folyamatosan jelezzék a szakszervezetek, amiket igyekeznek korrigálni. Erre reagálva kifejtettük, hogy ennél általánosabb és gyakorlatiasabb megoldásra is szükség van, melyet véleményünk szerint a munkáltató és a szakszervezet .közötti megállapodásban kell rögzíteni.

Javasoltuk, hogy azon munkakörök esetében, ahol általában elvárás az egységes arculat szerinti megjelenés, a formaruha viselése, a munkáltató adjon ez alól felmentést abban az esetben, ha a munkahelyen a hőmérsékleti követelmények alapján ez a munkavállalók egészségét veszélyeztetné. Ezeken a helyeken a munkavállalók - pénztárosok, ügyfélszolgálatosok - saját, civil ruhában is tartózkodhatnának.

A MÁV-hoz hasonlóan a Startnál is melegedő helyiségek kijelölését javasoltuk az állomásokon, ahol az időjárás viszontagságainak kitett kollégák megszáríthatják ruházatukat, illetve átmelegedhetnek. Javasoltuk, hogy ezekben a helyiségekben a 18 foktól tekintsen el a munkáltató, és ne korlátozzák a hőmérsékletet. 

2022-2023. évi reálbérveszteség kompenzálásával kapcsolatos napirendi pont tárgyalásakor elmondtuk, hogy a bérmegállapodás megkötésekor nem volt semmi előjele, hogy ilyen mértékű infláció lesz. Kezdeményeztük a MÁV-os egyszeri bérintézkedések mintájára, hogy a Startnál is legyen hasonló, ami – legalább részben – alkalmas lehet a reálbérveszteség kompenzálására. 

Válaszában a Start humánerőforrás igazgatója elmondta, hogy bár van felhatalmazásuk a bértömeggazdálkodásra, azt nem vezették be a vállalatnál, emiatt a vállalat nem tervez egyszeri kifizetéseket. Kijelentette, hogy a Startnak nincs külön forrása és felhatalmazása a reálbérveszteség kompenzációjával kapcsolatos tárgyalásokra. Ugyanakkor a pár száz fős létszámhiányból adódó bérmegtakarítást a szakszervezetekkel egyezteti a vállalat, ennek részleteiről - a bérmegállapodás értelmében - a CSÉT-ülésen kell megállapodni.

A területi igazgatók ismertették a teljesítményösztönző programok tapasztalait. Ezzel kapcsolatban szakszervezetünk továbbra is sérelmezi, hogy a pilot-programot nem előzte meg a szakszervezetünkkel folytatott egyeztetés. Hangsúlyoztuk, hogy a programnak vannak támogatható elemei, összességében azonban a munkáltató által kidolgozott rendszer igazságtalan, és emiatt ebben a formában elfogadhatatlan számunkra. Kérdésünkre a munkáltató jelezte, hogy a pilot-program kiértékelése után dönt a teljesítmény-ösztönzés kiterjesztéséről, de ebbe a szakszervezeteket is be kívánják vonni.

Napirenden kívül felvetettük a villamos előfűtést, ami különösen Budapest-Déli pályaudvaron problémás, ahol az akasztási tevékenységet részben átvette a Start a Pályavasúttól. Ez a villamos előfűtők feladata lenne, náluk azonban folyamatosan csökken a létszám, pótlásuk nem megoldott. Épp ezért a kocsivizsgálókra egyre nagyobb terhek hárulnak, ami a leterheltség és a díjazás szempontjából egyaránt problémás: a létszámhelyzet esetükben sem nevezhető jónak, és a díjazás sem elég arra, hogy két munkakörben való folyamatos munkavégzést kompenzálja. Ideiglenes megoldásként javasoltuk, hogy az előfűtésért a munkáltató részesítse többletdíjazásban a kocsivizsgálókat.

A másik napirenden kívüli felvetés a Lőkösháza és Kürtös közötti üzemváltó román határállomáson dolgozókat szállító, hivatásforgalmat kiszolgáló vonat sorsát érintette. A járat nem csak a Start, hanem más vasútvállalatok munkavállalóit is szállítja a reggeli munkakezdésre. A vonat az átépítés miatt elrendelt vágányzár miatt nem fog üzemelni, de információink szerint a vonatot a Start vágányzár után sem kívánja majd közlekedtetni. A döntés felülvizsgálatát kértük, hiszen a munkáltatók által megszervezett, gépkocsival történő munkábajárás esetén rendszeresen több órát kellene várakozni a közúti határátkelőhelyeken.